MESA SECTORIAL 7 desembre 2022. Convocatòria procediment selectiu de CONCURS-OPOSICIÓ. (Procés d’estabilització).

UGT ENSENYAMENT PV INFORMA

Mesa Sectorial d’Educació,  dia 7 de desembre de 2022:

CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT SELECTIU DE CONCURS-OPOSICIÓ (PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ).

UGT ha exigit:

 • Calendari aproximatiu de les proves.
 • Paper autocopiable: es garanteix per a la primera prova.
 • Termini de presentació de mèrits: ampliar el termini fins al dia 20 de juny, data límit per entrega de la unitat didàctica o bloc de continguts.
 • Publicitat dels criteris d’avaluació: afegir un annex a la convocatòria per conèixer quins criteris d’avaluació es regeixen per a les diferents proves.
 • Distribució de persones aspirants que participen pel tron de reserva per diversitat funcional: assignar un tribunal per província.
 • Diversitat funcional: a l’entregar el certificat acreditatiu, afegir si necessita adaptació per a la realització de la prova.
 • Requisits generals: ampliar la participació de les persones amb edat de jubilació, però els falta anys per poder jubilar-se.
 • Acreditació dels coneixements dels idiomes oficials: realització de les proves acreditaves dels idiomes oficials abans de l’inici del procediment selectiu al igual que els demés procediments selectius.
 • Acreditació del nivell C2 de coneixements de valencià: afegir la normativa que done suport i no done peu a confusions.
 • Part B.1) Quan a la presentació de la unitat didàctica o bloc temàtic, cal especificar, de la mateixa manera que la UD o Bloc temàtic, el tipus de format i la forma de lliurament.
 • Presentació de la UD o bloc temàtic: augmentar el temps de presentació, exposició i defensa oral. A més que hi ha torn de qüestions…. creiem insuficient el temps en 30′.
 • Més concreció en les diferents proves pràctiques.
 • Al·legacions davant les llistes provisional: necessari donar resposta objectiva als opositors i opositores.
 • Informació del procediment: a banda d’informar els llocs de realització de les proves, informar a la web de Conselleria.
 • Ampliar les hores d’informació de les successives crides a 24h i no 14h.
 • Publicació d’una guia i manual de preguntes freqüents per accedir a l’aplicatiu.
 • Augment del nombre de telèfons d’atenció, per donar resposta als possibles dubtes i incidències.
 • Condicions adequades i segures per a la realització de les diferents proves.
 • Augment del pressupost per a les despeses relatives a indemnitzacions, dietes i transport. A més, no demorar tant el cobrament.
 • Evitar la repetició dels membres del tribunal en convocatòries contínues.

 


 

CONCURS DE MÈRITS:

RESERVA PLACES DIVERSITAT FUNCIONAL

 • UGT Ensenyament ha presentat recurs enfront de la convocatòria, davant la negativa de la Conselleria de reservar places a les persones que acrediten diversitat funcional. En aquesta Mesa Sectorial de negociació s’ha torant a insistir.

PROFESSORAT TÈCNIC D’FP

 • UGT Ensenyament ha presentat recurs enfront de la convocatòria. Cal garantir la participació del professorat amb titulació superior d’FP en les especialitats del cos tècnic d’FP que passen al cos de professors d’Ensenyament Secundari.


 

TORN OBERT:

 • Pagaments pendents: màxim febrer.
 • Integració del personal tècnic de formació professional al cos de secundària: Es tramitarà entre els dos processos (concurs de mèrits i concurs oposició) termini almenys de tres setmanes per pujar títol.
 • Barem mèrits: errades en l’autobarem no penalitzaran.
 • Servei prestats en cultura clàssica: si no s’especifica, puntuarà en l’especialitat que s’indique.
 • PDF amb recopilació dels cursos de formació extrets d’OVIDOC: preguntaran la situació.


Ordre de XX de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques.

PDF ICONO

 Orden de XX de diciembre de 2022, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo de concurso oposición a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos de Música y Artes Escénicas y profesores de Música y Artes Escénicas,

 

PDF ICONO 

 

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.