MESA SECTORIAL 4 JULIOL 2023. Instruccions inici de curs vàries.

Mesa Sectorial d’Educació dia 4 de juliol. Instruccions:

– Formació Professional de grau C, D i E.
– Programes formatius de qualificació bàsica.
– Ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.
– Ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa.
– Ensenyaments esportius de règim especial.

De manera general, important marcar les novetats de les instruccions, ja que facilita la lectura. Caldria establir un format comú per a totes les instruccions.
També seria rellevant establir un agent de salut laboral i prevenció, per donar resposta a les diferents situacions ocasionades en els centres educatius.

RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartixen Formació Professional de grau C, D i E.

 • Actualització de la normativa. Instruccions continuistes.
 • Les faltes no han d’estar supeditades a l’equip educatiu.
 • Reducció burocràtica de les tasques.
 • Conèixer l’oferta parcial dels cicles formatius.
 • Complir la llei de riscos laboral i que es donen les condicions adequades en tallers amb dotació coincidint amb els usos i necessitats.
 • Catàleg per famílies professionals per veure cadascuna de les famílies i mòduls a l’hora de la reducció de les ràtios i desdobles.
 • Baixada de la ràtio generalitzada en els diferents ensenyaments. Afavoriria la motivació i el bon aprenentatge.
 • Informació sobre l’oferta educativa de les diferents modalitats.
 • Hores per als tutors i coordinadors en relació amb els skills: de 3 hores complementàries passar a 6 hores.
 • Delegats de prevenció de riscos laborals: que apareguen en totes les instruccions.
 • Plurilingüisme: reclamem els informes sobre del desenvolupament dels cicles plurilingües.
 • Seguretat social: donar d’alta als alumnes FCT en la SS. S’ha organitzat un grup de treball en diferents administracions educatives per poder incloure’ls.  Fins a  gener no s’aplicarà. Es generarà un aplicatiu per donar d’alta i baixa de manera telemàtica.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023- 2024.

 • És una normativa continuista.
 • Caldria buscar fórmules motivadores per evitar les situacions d’absentisme, com la reducció de les ràtios i dotació de recursos.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

 • És una normativa continuista.
 • Necessària una persona coordinadora de salut laboral i medi ambient.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023- 2024.

 • Opció de presentar optatives de disseny propi (Futur)
 • Pianista acompanyant: estudiar l’opció de no dependre la seua adscripció solament del criteri de la COCOPE
 • Millorar la dotació de recursos i les infraestructures dels conservatoris.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2023-2024.

 • Entrega de la PGA: retardar l’entrega al 15 de desembre i equiparar-la a la resta d’ensenyaments.
 • Equiparar les hores entre les àrees en el grau mitjà i superior.
 • Les activitats lectives es desenvoluparan, amb una distribució que dependrà de les possibilitats organitzatives de cada centre: oferir el màxim i no a criteri del centre, amb dotació adequada

TORN OBERT

 • Professors tècnics sense titulació de Formació Professional: veure la situació i donar solució i/o acord.
 • Reiterem l’enviament dels diferents calendaris específics.
 • Calendari d’adjudicació. Reordenació de les borses i adjudicació dels personal interí.

DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen Formació Professional de grau C, D i E.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023- 2024.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023- 2024.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2023-2024.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.