MESA SECTORIAL 4 JULIOL 2023. Instruccions inici de curs vàries.

Mesa Sectorial d’Educació dia 4 de juliol. Instruccions:

– Formació Professional de grau C, D i E.
– Programes formatius de qualificació bàsica.
– Ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.
– Ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa.
– Ensenyaments esportius de règim especial.

De manera general, important marcar les novetats de les instruccions, ja que facilita la lectura. Caldria establir un format comú per a totes les instruccions.
També seria rellevant establir un agent de salut laboral i prevenció, per donar resposta a les diferents situacions ocasionades en els centres educatius.

RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartixen Formació Professional de grau C, D i E.

 • Actualització de la normativa. Instruccions continuistes.
 • Les faltes no han d’estar supeditades a l’equip educatiu.
 • Reducció burocràtica de les tasques.
 • Conèixer l’oferta parcial dels cicles formatius.
 • Complir la llei de riscos laboral i que es donen les condicions adequades en tallers amb dotació coincidint amb els usos i necessitats.
 • Catàleg per famílies professionals per veure cadascuna de les famílies i mòduls a l’hora de la reducció de les ràtios i desdobles.
 • Baixada de la ràtio generalitzada en els diferents ensenyaments. Afavoriria la motivació i el bon aprenentatge.
 • Informació sobre l’oferta educativa de les diferents modalitats.
 • Hores per als tutors i coordinadors en relació amb els skills: de 3 hores complementàries passar a 6 hores.
 • Delegats de prevenció de riscos laborals: que apareguen en totes les instruccions.
 • Plurilingüisme: reclamem els informes sobre del desenvolupament dels cicles plurilingües.
 • Seguretat social: donar d’alta als alumnes FCT en la SS. S’ha organitzat un grup de treball en diferents administracions educatives per poder incloure’ls.  Fins a  gener no s’aplicarà. Es generarà un aplicatiu per donar d’alta i baixa de manera telemàtica.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023- 2024.

 • És una normativa continuista.
 • Caldria buscar fórmules motivadores per evitar les situacions d’absentisme, com la reducció de les ràtios i dotació de recursos.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

 • És una normativa continuista.
 • Necessària una persona coordinadora de salut laboral i medi ambient.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023- 2024.

 • Opció de presentar optatives de disseny propi (Futur)
 • Pianista acompanyant: estudiar l’opció de no dependre la seua adscripció solament del criteri de la COCOPE
 • Millorar la dotació de recursos i les infraestructures dels conservatoris.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2023-2024.

 • Entrega de la PGA: retardar l’entrega al 15 de desembre i equiparar-la a la resta d’ensenyaments.
 • Equiparar les hores entre les àrees en el grau mitjà i superior.
 • Les activitats lectives es desenvoluparan, amb una distribució que dependrà de les possibilitats organitzatives de cada centre: oferir el màxim i no a criteri del centre, amb dotació adequada

TORN OBERT

 • Professors tècnics sense titulació de Formació Professional: veure la situació i donar solució i/o acord.
 • Reiterem l’enviament dels diferents calendaris específics.
 • Calendari d’adjudicació. Reordenació de les borses i adjudicació dels personal interí.

DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen Formació Professional de grau C, D i E.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023- 2024.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023- 2024.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2023-2024.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.