MESA SECTORIAL 17-11-2022. Relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament en centres públics.

Mesa Sectorial d’Educació,l dia 17 de novembre de 2022

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament en centres públics.

ICONO PDF2

 • UGT Ensenyament, en l’estudi que es va realitzar en el moment dels retalls dels desdobles ocorreguts en 2007-2008, va aplegar a la conclusió de la pèrdua de 800 llocs de treball. Cal dir, que han anat recuperant, però no totalment. Exigim un augment de dotació econòmica per fer front a una millora de les condicions dels centres que imparteixen Formació Professional i que garanteixen una formació de qualitat. Per tant, instem a la recuperació de l’acord de plantilles de 2007 i a la seua actualització i millora,  que reflectien els desdobles necessaris en els mòduls de Formació Professional.
 • Cal també remarcar que la resposta als desdobles hauria de ser des de l’1 de setembre i no retardar-ho a finals de trimestre. És important puntualitzar aquest aspecte, ja que cobrir la plantilla completa des de l’inici del curs, garantirà una major coordinació i resposta educativa.
 • Envers l’estructura modular qüestionada per l’administració, des d’UGT es dona suport a aquest tipus de funcionament: estem un altre tipus d’ensenyament i la forma modular dona una resposta més adient respecte a la forma en cursos.
 • Estem d’acord en dotar als centres de major flexibilitat i autonomia de decisió respecte als desdobles, però caldria fer una proposta prèvia i enviament a l’administració.
 • Quan al nombre d’alumnes del desdoble, eliminaríem aqueixa quantitat i prevaldria altra tipologia de requisits com per exemple, el tipus de mòdul i el tipus d’alumnat.


 Torn obert de paraula.

 • RESERVA PLACES DIVERSITAT FUNCIONAL. UGT Ensenyament reclama la reserva de places a les persones que acrediten diversitat funcional. Si no es reserva, UGT recorrerà la convocatòria.

Així mateix, exigim que en l’aplicatiu del procés, es done l’opció de marcar en una casella el grau de diversitat funcional que poguen presentar els participants.

 • CONCURS GENERAL DE TRASLLATS: UGT Ensenyament demana que les persones que resulten funcionàries pel procés d’estabilització participen amb 0 punts, sense incloure la seua experiència en el primer concurs de trasllats. En igualtat de condicions que participaran les persones en pràctiques.
 • Pas del PTFP de l’A2 a l’A1: Tornem a insistir a agilitzar el tràmit. 

Des d’UGT també insistim en l’obertura de la negociació del complement salarial i d’equiparació d’aquelles persones del cos de l’A2 i  que no s’integraran en el cos de secundària.

També instem a l’administració a estudiar un mecanisme de cobertura per aquell professorat tècnic de Formació Professional en situació d’interinitat, perquè puguen continuar exercint la seua professió en el futur.

 • Equiparació salarial de tots els cossos docents al cos A1.  Mateix nivell d’estudis, mateixes condicions laborals. 
 • PERSONAL BAREMADOR DEL CONCURS DE TRASLLATS I POSTERIOR CONCURS DE MÈRITS: Necessari cobrir la seua plaça de manera immediata per garantir el ple funcionament del centre i atenció a l’alumnat.
 • PERSONAL ASSESSOR DE DIGITALITZACIÓ DELS CENTRES: Sol·licitem informe explicatiu la forma de designació, del personal, tasques, temps, etc.
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.