MESA SECTORIAL 06-07-2023. Instruccions EOI

En línies generals, des d’UGT Ensenyament sol·licita:

 • Reducció de les ràtios per garantir atenció més personalitzada tant en les EOI presencials con virtual.
 • Actualització i ampliació de les plantilles: Per aquest tipus d’ensenyament és clau.
 • Dotació de recursos materials i sobretot en relació amb les noves tecnologies.
 • Caps de departament: Retribució més elevada donades les seues tasques. Reducció horària.
 • Major nombre d’hores de coordinació i càrrecs directius.
 • Proves unificades de certificació: disposar de personal extra, sobretot per la gran quantitat de persones en torn lliure.
 • Reducció horària garantida 55 anys
 • Instruccions més clares i específiques
 • Incorporació de la Llei de prevenció de riscos laborals i formació específica per als docents.
 • Coordinació de prevenció de riscos laborals.
 • Unificar criteris en l’àmbit  estatal.
 • Ampliació de l’oferta en les EOI virtuals.
 • Aclarir oferta formativa.
 • PGA: ampliar data límit a finals de desembre.
 • Unificar instruccions en relació amb les altres.
 • Creació de la figura de coordinador/coordinadora  del departament de valencià: crear-la es necessària per la gran quantitat de tasques i responsabilitats.

TORN OBERT.

Des d’UGT Ensenyament volem mostrar el malestar per la no resposta reiterada de les diferents qüestions en torn obert.

 • Calendari adjudicacions mes de juliol.
 • Situació de les càtedres.
 • Pagaments tribunals endarrerits.
 • Concurs de mèrits: Informació actualització de les dates per avançar en el procés.
 • Pagaments tribunals endarrerits.

  A més,
 • UGT sol·licita una moratòria per a les persones opositores del 2022 incorporades a la bossa i no s’han registrat en la plataforma. En altres ocasions, se’ls ha enviat un enllaç i 5 dies per a poder fer-ho.

DOCUMENTACIÓ

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.