MESA SECTORIAL 06-07-2023. Instruccions EOI

En línies generals, des d’UGT Ensenyament sol·licita:

 • Reducció de les ràtios per garantir atenció més personalitzada tant en les EOI presencials con virtual.
 • Actualització i ampliació de les plantilles: Per aquest tipus d’ensenyament és clau.
 • Dotació de recursos materials i sobretot en relació amb les noves tecnologies.
 • Caps de departament: Retribució més elevada donades les seues tasques. Reducció horària.
 • Major nombre d’hores de coordinació i càrrecs directius.
 • Proves unificades de certificació: disposar de personal extra, sobretot per la gran quantitat de persones en torn lliure.
 • Reducció horària garantida 55 anys
 • Instruccions més clares i específiques
 • Incorporació de la Llei de prevenció de riscos laborals i formació específica per als docents.
 • Coordinació de prevenció de riscos laborals.
 • Unificar criteris en l’àmbit  estatal.
 • Ampliació de l’oferta en les EOI virtuals.
 • Aclarir oferta formativa.
 • PGA: ampliar data límit a finals de desembre.
 • Unificar instruccions en relació amb les altres.
 • Creació de la figura de coordinador/coordinadora  del departament de valencià: crear-la es necessària per la gran quantitat de tasques i responsabilitats.

TORN OBERT.

Des d’UGT Ensenyament volem mostrar el malestar per la no resposta reiterada de les diferents qüestions en torn obert.

 • Calendari adjudicacions mes de juliol.
 • Situació de les càtedres.
 • Pagaments tribunals endarrerits.
 • Concurs de mèrits: Informació actualització de les dates per avançar en el procés.
 • Pagaments tribunals endarrerits.

  A més,
 • UGT sol·licita una moratòria per a les persones opositores del 2022 incorporades a la bossa i no s’han registrat en la plataforma. En altres ocasions, se’ls ha enviat un enllaç i 5 dies per a poder fer-ho.

DOCUMENTACIÓ

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.