I la Conselleria d’Educació continua igual: RETALLANT. Ara l’arranjament escolar.

Després de les retallades en les EOI, la modificació de la normativa envers l’admissió de l’alumnat, establint el districte únic, i  per tant, segregador i propagador de desigualtats entre l’alumnat, de les retallandes massives en infraestructures educatives,  dels atacs al valencià i als drets lingüístics de l’alumnat valencià i de la comunitat educativa, ara li toca el torn als centres d’Educació Infantil i Primària en relació amb l’arranjament escolar.

El pròxim curs es reduiran aules en més de 206 aules, la major retallada i supressió d’unitats de tota la nostra història. Totes aquestes aules afecten a centres públics. Aquesta disminució d’aules, suposa, per a UGT Ensenyament un augment excessiu de la ràtio, supressió de professorat i per tant, la disminució de la qualitat del nostre sistema educatiu.

En relació amb Educació infantil primer cicle, es suprimeix 4 aules, al segon cicle, 60, a Educació Primària, 140 aules i 2 aules en les UECO.

La distribució de les supressions d’aules a nivell provincial queda d’aquesta forma: Alacant amb 68 aules menys (1 aula UECO, 39 EI i 28 EP), València 110 aules (13 EI i 98EP) i Castelló (1 aula UECO, 13 EI i 14 EP).

Per al sindicat es lamentable la gestió per part de l’administració, on s’ha observat que mai s’havia reduït tant el nombre d’aules i per tant, desprestigiant l’ensenyament públic i sobretot la qualitat del nostre sistema educatiu.

Després d’aquesta situació on s’infravalora i es desprestigia l’escola pública, fem una crida a la participació en la vaga convocada per la plataforma per l’ensenyament públic el dia 23 de maig.

PROPOSTA D’ARRANJAMENT ESCOLAR.