febrero 6, 2024

UGT GUIES: PROPER, alta en nòmina i plataformes docents.

PRESA DE POSSESSIÓ I ALTA EN NÒMINA PER AL PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ  El procediment de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent: Tot el personal adjudicat en el procediment d’inici de curs haurà de realitzar obligatòriament la presentació de la documentació i alta en

Llegir més »

GUIA UGT. OVIDOC: Habilitació i alta.

ALTA EN OVIDOC (Oficina Virtual per a Docents de la CEICE) Habilitació d’accés a OVIDOC per al personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la GVA, per al personal integrant de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim

Llegir més »