Mesa sectorial

MESA SECTORIAL 02-05-24: Comissions de servei 2024-2025.

ESBORRANY de RESOLUCIÓ de XX de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de servici per al curs escolar 2024/2025, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana, per al personal

Llegir més »

PARTICIPA MESA SECTORIAL 02-05-24: Comissions de servei 2024-2025.

El dia 2 de maig ens han convocat en Mesa Sectorial d’Educació per tractar les COMISSIONS DE SERVEI. Per la qual cosa, la vostra opinió ens importa. Si voleu fer-nos arribar diferents aportacions, podeu enviar-les al correu ensenyamentpublic@ugtserveispublicspv.org o per WhatsApp difusió 685128990 o per la resta de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.

Llegir més »

MESA SECTORIAL 28-03-24. Classificació centres públics a efectes retributius. GRUP DE TREBALL Calendari escolar 24-25

MESA SECTORIAL:Projecte de RESOLUCIÓ del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per al curs 2023-2024. UGT veiem que la Resolució es continuista, però caldria actualitzar l’ Acord del Consell de

Llegir més »

UGT PARTICIPA. MESA SECTORIAL 28-03-24. Classificació centres públics a efectes retributius. GRUP DE TREBALL Calendari escolar 24-25

El dia 28 de març ens han convocat en Mesa Sectorial d’Educació per tractar: Projecte de RESOLUCIÓ del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per al curs 2023-2024. També ens

Llegir més »

MESA SECTORIAL. 14.03.24. Decret pel que es declara d’interès públic i compatible l’activitat de professorat substitut al servei de les Universitats.

UGT valora positivament la norma que ha passat per Mesa Sectorial d’Educació i que permet al professorat dels nivells educatius no universitaris accedir a treballar com a professorat substitut en els ensenyaments universitaris, en règim de compatibilitat per interés públic. Aquesta figura la crea la LOSU (Llei orgànica 2/2023, de 22 de

Llegir més »