febrero 13, 2024

Mesa Sectorial 13-02-24. Procediment d’admissió de l’alumnat.

Projecte d’Ordre XX/2024, de xx de xxxx, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i en els centres de Educació

Llegir més »