UGT INFORMA: Resolució per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’accés al cos d’inspectors i inspectores per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors i inspectores d’Educació.