UGT INFORMA. Concurs de trasllats autonòmic secundària i altres cossos 23-24. DESISTIMENT.

UGT manifesta la seua disconformitat davant la cancel·lació del Concurs General de Trasllats de secundària i altres cossos de 2023-2024. El sindicat estudia mesures legals contra la resolució de desistiment publicada divendres 31 de maig per la Conselleria d’Educació.

Així mateix, el sindicat ofereix els seus serveis jurídics a tota nostra afiliació davant la possible vulneració dels seus drets en la seua participació.

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent , per la qual es desistix del procediment de provisió de llocs de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per la Resolució de 24 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent. [2024/5082]

UGT INFORMA: Assemblea retallades 5200 nous llocs docents i Concurs de Trasllats 23-24 secundària i altres cossos.