UGT INFORMA: Competència digital docent: nivells B1 i B2 i acreditació

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2024, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es regulen alguns aspectes per a l’obtenció dels nivells B1 i B2 de la competència digital docent i l’acreditació. [2024/4717]
(DOGV núm. 9856 de 24.05.2024) Ref. Base de dades 2024/4717