UGT ENSENYAMENT PV. Novetats educatives

El butlletí de Novetats educatives d’UGT Serveis Públics recull setmanalment les convocatòries més significatives realitzades tant pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports com per les Conselleries d’Educació de les comunitats autònomes.

Legislació, llistats provisionals, informació sobre els concursos de trasllats, beques, ajudes i subvencions, cursos, comissions de servei, instruccions, processos d’estabilització, aspectes relatius als currículums, etc., són alguns dels assumptes que es recullen al butlletí.