SUPRIMITS I DESPLAÇATS: Convocatòria d’adjudicació de destins // Convocatoria de adjudicación de destinos.

Convocatòria d’adjudicació de destins per al personal docent que tinga la condició de suprimit o desplaçat.

COS DE MESTRES: 

SECUNDÀRIA I ALTRES COSOS.