REUNIÓ INFORMATIVA AMB CONSELLERIA SOBRE CONCURS DE TRASLLATS 22-23 I 23-24.

REUNIÓ INFORMATIVA CONCURS DE TRASLLATS

UGT Ensenyament, en aquesta reunió informativa, ha tornat a insistir en el fet que s’envie un calendari orientatiu de les diferents fases.

A més de sol·licitar la publicació dels criteris que s’estableixen per catalogar les places.

Finalment, s’ha demanat que siga un procés transparent, àgil i que el treball siga correcte, coherent i no done peu a nombroses reclamacions.

INFORMACIÓ CONCURS DE TRASLLATS 22-23 SECUNDÀRIA. REPETICIÓ.

 • Hi havia 2539 places al CT+ 4047 que s’incorporen. Conselleria ha explicat que la seua publicació serà aquesta setmana previsiblement. També publicaran la sèrie de qüestions freqüents per resoldre els possibles dubtes.
 • En relació amb les vacants provisionals, es podran fer al·legacions, però caldrà pensar a remuntar-se a les possibles casuístiques del concurs passat. (Places creades després de l’adjudicació definitiva del CT 22-23 no són vàlides, ja que en eixe moment no figuraven)

CRITERIS PER L’OFERTA DE VACANTS PER A LA REPETICIÓ DEL CT 22-23 (COS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS)

 • Places de catàleg ocupades per persones suprimides o desplaçades no s’oferiran.
 • Tampoc les places que incorporen més de 13 hores d’altres especialitats.
 • Places habilitades des de fa 2 cursos (3 anys), que es preveu estabilitat i que no estiguen ocupades per hores de càrrecs directius o programes no estables.
 • Places de les especialitats de llatí i de grec que no estiguen ocupades per persones en definitiva s’oferiran per Cultura clàssica.
 • Orientació Educativa: oferiran 463 places (358 en CEIPs).
 • FPA: oferiran 4 places a Alacant, 4 a València i 2 a Castelló. Per als successius concursos, una vegada publicada l’ordre de catalogació (que està pendent) oferiran més vacants.
 • FP: oferiran una plaça per cada 2 llocs habilitats des de fa 3 cursos, que es preveu estabilitat i que no estiguen ocupades ni per càrrecs directius, ni desdoblaments.
 • Ensenyaments de règim especial: oferiran una plaça per cada dos llocs habilitats des de fa 4 cursos (5 anys), que no estiguen ocupades per càrrecs directius i que presenten estabilitat.
 • Places EOI Virtual: no ens han donat informació, estan estudiant el model.
 • Ens reservaran places per a dones víctimes de violència de gènere i places per a les sentències jurídiques.
 • Places de CEED: es publicaran al concurs autonòmic. Tenen dubtes en relació amb els requisits que poden presentar (competència digital) i caldrà estudiar-ho.
 • Places en conservatoris que s’han incorporat a la xarxa de GVA: no s’oferiran perquè l’any passat no estaven,
 • Places UECO: tampoc s’oferiran perquè no estaven catalogades.

INFORMACIÓ CONCURS DE TRASLLATS 23-24 COS DE MESTRES.

CRITERIS PER L’OFERTA DE VACANTS PER AL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 23-24.

 • Oferiran les places catalogades per l’aplicació de l’acord de plantilles.
 • Educació Infantil 2n cicle: les que tinguen 3 unitats o més, sense dues persones definitives de l’especialitat d’anglès o amb el B2, no s’oferirà fins a adjudicar-la amb el requisit.
 • Es reservaran les places marcades com a no funcionament (previ a la supressió ).
 • Ens reservaran places per a dones víctimes de violència de gènere i places per a les sentències jurídiques.
 • Es reservaran les places per les persones en serveis especials o les que es troben en el procés de selecció de direccions.
 • Ceips amb programa experimental d’anglès (6 centres) tampoc oferiran totes les places.

S’ha preguntat per les places de les aules UECO d’AL que no es van oferir. En aquest cas, ho estudiaran i ens informaran.