MUFACE: Afiliació  del personal docent seleccionat en les oposicions 2021 // Afiliación del personal docente seleccionado en las oposiciones 2021.

Afiliació a MUFACE del personal docent seleccionat en les oposicions 2021. 

Recordem a les persones seleccionades en els procediments d’ingrés als cossos docents d’enguany, l’obligació d’afiliar-se a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (Muface), organisme públic encarregat de prestar-los assistència sanitària i social. Muface és un sistema d’assegurament públic en el qual pot realitzar-se elecció d’entitat sanitària, entre el sistema sanitari públic, o privat a través d’entitats concertades, i en tots dos es garanteix la provisió de la cartera
de serveis del Sistema Nacional de Salut.

Tots els nous mutualistes poden realitzar l’alta de beneficiaris electrònicament en la seu electrònica de Muface, a través del següent enllaç:

https://muface.sede.gob.es/loginAfiliación a MUFACE del personal docente seleccionado en las oposiciones 2021. 

Recordamos a las personas seleccionadas en los procedimientos de ingreso a los cuerpos docentes de este año, la obligación de afiliarse a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), organismo público encargado de prestarles asistencia sanitaria y social. Muface es un sistema de aseguramiento público en el que puede realizarse elección de entidad sanitaria, entre el sistema sanitario público, o privado a través de entidades concertadas, y en ambos se garantiza la provisión de la cartera
de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Todos los nuevos mutualistas pueden realizar el alta de beneficiarios electrónicamente en la sede electrónica de Muface, a través del siguiente enlace:

https://muface.sede.gob.es/login

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.