MESA SECTORIAL 21/03/24. Propostes Acord de plantilles, Acord d’interinitat, calendari i informació CT.

1. Proposta per part de les organitzacions sindicals dels seus representants, per a la constitució de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Plantilles.

Es constituirà un grup de treball per estudiar aquest acord i fer propostes de millora per donar-li qualitat.

En aquest sentit, UGT ha sol·licitat diferents informes:

 • Informació relativa a les plantilles, abans de l’acord de plantilles signat l’any passat  i la relativa a l’any anterior per veure comparativa.
 • Relació de la funció tutorial a les aules en els CEIPS: si imparteix la figura tutora o tutora-especialista.
 • Docència en anglès: si és especialista d’anglès o d’altres especialitats.
 • Augment de les hores dels equips directius: relació de personal per cobrir les hores.
 • Qualsevol altre tipus d’informació útil.

2. Proposta per part de les organitzacions sindicals dels seus representants, per a la constitució de la Comissió de Seguiment de l’Acord d’Interins.

Es aquest apartat, l’objectiu també és la millora de l’Acord d’Interinitat, mitjançant la Comissió de Seguiment.

En aquest sentit, UGT ha sol·licitat diferents informes:

 • Actualització sobre la situació del professorat interí, quant a cos, especialitat, edat, antiguitat, gènere després del procés d’estabilització.
 • Formació Professional: dades del professorat que no ha presentat titulació universitària en especialitats del cos de secundària (de les 19 titulacions que es van integrar al cos de secundària i tenen de marge per presentar la corresponent titulació fins a 2026).
 • Professorat en interinitat d’ensenyament de règim especial sense requisit lingüístic.
 • Professorat desactivat sense algun tipus de requisit: màster o valencià.
 • Professorat adjudicat de manera forçosa i renúncia.
 • Dades que es puguen ajudar relacionades amb la Difícil cobertura.
 • Percentatge de professorat funcionari de carrera i personal funcionari en interinitat.
 • Qualsevol altre tipus d’informació útil.

3. Proposta de calendari de l’Administració d’actuacions d’ambdues comissions.

Conselleria analitzarà els informes, ho revisarem i s’establirà un calendari d’actuació mitjançant Comissions de Seguiment, tant el relatiu a  l’acord de plantilles com d’interinitat.

4. Informació del concurs de trasllats.

Concurs de trasllats secundària i altres cossos 22-23.

Després de l’entrega i posterior anàlisi de les nostres al·legacions sobre les vacants, Conselleria ha enviat al Ministeri la relació de vacants definitives per poder fer-se públiques.

Per aquelles persones que han renunciat a l’adjudicació, es sol·licita un període perquè puguen participar en el CT 23-24, ja que normativament es contempla. Conselleria accepta la proposta i ho traslladarà al Ministeri.

Persones d’altres comunitats autònomes que van concursar al País Valencià, van renunciar i ara han acceptat la plaça adjudicada: hauran de sol·licitar una comissió de serveis (solució provisional) per al curs pròxim. Aquesta repetició sols està contemplada aquí i com que en el seu moment van presentar la renúncia a la seua comunitat, no poden modificar-la allí perquè la convocatòria està tancada.

Concurs de trasllats secundària i altres cossos 23-24.

Estan revisant les reclamacions per poder agilitzar el procés en el moment que puguen restablir-lo. S’ha preguntat de les possibles dates, però Conselleria no sap segur si serà possible, a pesar que el seu propòsit és dur-lo endavant.

Concurs de trasllats cos de mestres 23-24

Hi havia un problema informàtic respecte a les reclamacions, però ja està solucionat.

S’han publicat vacants, adjudicacions provisionals enviades al ministeri.

Calendari flexible en funció del Ministeri.

Torn obert de paraula.

• ADJUDICACIÓ en règim d’interinitat. No estem d’acord en les dates d’interinitat. Hi ha un període de quasi un mes sense adjudicar i hi ha llocs de treball sense substitució. (del 14 de març fins a 11 abril)

• Certificat mèdic. Sol·licitem, de nou, alternativa a la negativa de l’entrega d’aquest certificat per part d’alguns serveis mèdics.

• Substitucions. UGT ha demanat un informe del temps de durada des que hi ha una baixa i es cobreix. Caldria agilitzar el tràmit per garantir la cobertura immediata.

• CALENDARI DELS DIFERENTS PROCESSOS: Conselleria es manté en la negativa d’informar-nos.