Conselleria dicta uns serveis mínims abusius per a la vaga del 23M

Pràcticament només podran fer vaga un terç del personal d’atenció educativa (educadores, fisioterapeutes, etc.). Quant al professorat, en infantil i primària el personal de serveis mínims serà el doble que en anteriors vagues

Conselleria dicta uns serveis mínims abusius per a la vaga del 23 M

Pràcticament només podran fer vaga un terç del personal d’atenció educativa (educadores, fisioterapeutes, etc.). Quant al professorat, en infantil i primària el personal de serveis mínims serà el doble que en anteriorsvagues

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha fet arribar al comitè de vaga els serveis mínims previstos per a la vaga del 23 de maig.

La Plataforma per l’Ensenyament Públic considera abusius aquesta proposta perquè dobla el nombre de professorat en serveis mínims en infantil i primària, respecte a altres convocatòries de vaga recents.

Igualment, es dobla el nombre de personal d’atenció educativa, en concret, les educadores i educadors, que hauran de fer serveis mínims en els centres d’infantil (0-3 anys) i en els centres d’educació especial.

Pràcticament, només un terç de la plantilla d’educadors i educadores podran fer la vaga el 23M.

La Plataforma considera abusiva aquesta proposta i està estudiant presentar un recurs per vulnerar el dret de vaga de les treballadores i treballadors de l’ensenyament públic.

  1. En tots els centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, la presència duna persona responsable membre de l’equip directiu, amb exclusió d’activitats lectives.
  2. Als centres públics d’Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat Valenciana, a més un professor o professora per etapa educativa, amb un mínim d’una persona per cada quatre unitats.
  3. Als centres d’educació infantil públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, dos educadors o educadores d’educació infantil quan el centre tinga cinc o menys unitats, i tres en el cas de més de cinc unitats.
  4. Als centres específics d’Educació Especial, dos educadors o educadores d’educació especial per cada cinc unitats.
  5. Als centres en què s’imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments d’idiomes i ensenyaments artístics, de titularitat de la Generalitat Valenciana, a més un professor o professora per etapa educativa, amb un mínim d’una persona per cada deu unitats.
  6. Als centres d’ensenyament amb internat, a més dels serveis establerts d’acord amb la tipologia del centre, s’han de prestar els serveis propis dels dies festius.