COMISSIONS DE SERVEI: ACTUALITZAT LLISTAT 21 juliol. Adjudicació provisional de destinacions // Adjudicaciones provisional de destinos

A

Comissions de serveis

Adjudicació provisional de destinacions:

5. Resolució Provisional

Detectat error en els llistats provisionals d’adjudicació de destins en comissió de serveis, es procedeix a la seua substitució.

5.1. Reclamacions

A partir de demà 21 de juliol s’obrirà un termini de 48 hores perquè els i les participants poden efectuar reclamacions o consultar la seua puntuació.

 (21 de juiol de 2021 a les 10.30 fins al 23 de juiol de 2021 a les 10.30.)

Accés a reclamació telemàtica

 

5. Resolució Provisional

Detectat error en els llistats provisionals d’adjudicació de destins en comissió de serveis, es procedeix a la seua substitució.

5.1. Reclamacions

A partir de demà 21 de juliol s’obrirà un termini de 48 hores perquè els i les participants poden efectuar reclamacions o consultar la seua puntuació.

 (21 de juiol de 2021 a les 10.30 fins al 23 de juiol de 2021 a les 10.30.)


Comisiones de servicios

Adjudicación provisional de destinos:

5. Resolución Provisional

Detectado error en los listados provisionales de adjudicación de destinos en comisión de servicios, se procede a su sustitución.

5.1. Reclamaciones

A partir de mañana 21 de julio se abrirá un plazo de 48 horas para que los participantes pueden efectuar reclamaciones o consultar su puntuación.

 (21 de julio de 2021 a las 10.30 hasta el  23 de julio de 2021 a las 10.30)

 

5. Resolución Provisional

Detectado error en los listados provisionales de adjudicación de destinos en comisión de servicios, se procede a su sustitución.

5.1. Reclamaciones

A partir de mañana 21 de julio se abrirá un plazo de 48 horas para que los participantes pueden efectuar reclamaciones o consultar su puntuación.

(21 de julio de 2021 a las 10.30 hasta el  23 de julio de 2021 a las 10.30)