Cessament

ADJUDICACIONS CONTÍNUES EN RÈGIM D’INTERINITAT. CESSAMENT.

Amb l’objecte de complir amb la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, les adjudicacions es realitzaran per mitjà del sistema d’adjudicació contínua. Podran efectuar-se adjudicacions els dimarts i dijous de cada setmana. Estes dates

Llegir més »