Ensenyament Privat

UGT INFORMA. DECRET 108/2022, de 5 d’agost, currículum de Batxillerat.

DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat. [2022/7578]   Índex Preàmbul Títol I. Disposicions comunes Capítol únic. Disposicions preliminars Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació Article 2. Definicions Article 3. L’etapa de batxillerat en el marc del sistema educatiu Article 4.

Llegir més »

UGT INFORMA: DECRET 107/2022, de 5 d’agost, Currículum d’Educació Secundària Obligatòria.

DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria. [2022/7573]   Índex Preàmbul Títol I. Disposicions comunes Capítol únic. Disposicions preliminars Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació Article 2. Definicions Article 3. L’etapa d’educació secundària obligatòria en el marc del sistema educatiu

Llegir més »

UGT INFORMA: DECRET 106/2022, de 5 d’agost, Currículum de l’etapa d’Educació Primària.

  DECRET 106/2022, de 5 d’agost, del Consell, d’ordenació i currículum de l’etapa d’Educació Primària. [2022/7572] (DOGV núm. 9402 de 10.08.2022) Ref. Base de dades 007279/2022 Índex Preàmbul Títol I. Disposicions comunes Capítol únic. Disposicions preliminars Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació Article 2. Definicions Article 3. L’etapa d’Educació Primària en

Llegir més »