05/11/2020 – UGT Ensenyament PV continua treballant per l’EQUIPARACIÓ SALARIAL entre tots els cossos docents

UGT Ensenyament PV continua treballant per l’EQUIPARACIÓ SALARIAL entre tots els cossos docents, especialment perquè els cossos docents de Mestres, Professors Tècnics d’FP i Mestres de AAPP i Disseny s’integren en el grup A1.

Davant el tràmit parlamentari de debat i aprovació de la LOMLOE, UGT Ensenyament PV considera oportú i continua exigint que la nova llei permeta la reclassificació de grups i nivells de tots els cossos docents.

La LOMLOE ha de propiciar millores en el reconeixement laboral, professional i retributiu dels cossos de Mestres, Professorat Tècnic de Formació Professional, i Mestres de AAPP i Disseny a través la seua integració en el grup A1.

Com a treball constant i permanent de reivindicació, des del sindicat hem realitzat per a aconseguir aquest objectiu les següents accions:

UGT Ensenyament PV es felicita per la incorporació a la LOMLOE, segons s’afirma en la premsa, de la següent clàusula, que permetrà la integració del professorat tècnic d’FP en el mateix grup professional que el professorat d’Ensenyament Secundari: “El Govern, d’acord amb les Administracions educatives, establirà el procediment per a l’ingrés en aquest cos, així com per a l’accés al mateix del professorat tècnic de formació professional que estigueren en possessió en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei orgànica de la titulació de grau universitari, o equivalent a l’efecte d’accés a la funció pública, en les condicions que es determinen”. Aquesta norma suposa un avanç per a la consecució de la desitjada integració de tots els i les docents en un únic grup o categoria professional, amb iguals drets i condicions econòmiques i laborals.Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.