MESA SECTORIAL 31-03-2022. Comissió de serveis // Avaluació i promoció alumnat.

MESA SECTORIAL 31-03-2022. Comissió de serveis // Avaluació i promoció alumnat.

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ  DIA 31 DE MARÇ DE  2022. ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 20 i 21 de juliol de 2021.

 2. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives a l’avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com a l’avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022.

3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2022-2023, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix Ensenyaments de Règim Especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

4. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2022-2023, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

 5. Torn obert de paraula.

AVALUACIÓ FINAL I LA PROMOCIÓ

Agrair l’exposició pedagògica i didàctica de la resolució, és complicada pel tema de la transició a la nova normativa. Servirà per a concretar i clarificar el curs amb la resolució. Sol·licitar la documentació de l’exposició per tal d’explicar-ho als companys i companyes docents. L’administració ens informa que estarà a la pàgina web i a l’abast de la comunitat educativa.

La normativa ens ve d’un RD que han aplicat al País Valencià, sense molta modificació, perquè ja estava marcat.

UGT Ensenyament sol·licita una disminució de les hores als tutors i tutores per poder fer front de forma correcta i no sobrecarregar la tasca burocràtica. En aquesta línia es necessari un augment de les plantilles i reducció de la ràtio. En definitiva major partida pressupostària per donar dels recursos necessaris.

Quan a la burocràcia, demanem una reducció d’aquesta, no fer per fer, sinó que siga una tasca amb un objectiu clar, definit i justificat.

Caldria pensar en la realització d’una valoració de la situació de l’alumnat després d’aquests anys de pandèmia i a partir d’ací donar pas a una resposta educativa coherent.

Amb relació a la funció tutorial, UGT Ensenyament reclamem el seu reconeixement.

En relació amb primer curs d'Educació Secundària Obligatòria, des d'UGT Ensenyament estem en contra de la imposició dels àmbits. Creiem que han de ser voluntaris, no imposats respecte al principi d'especialitat.

Una altra reivindicació per part del sindicat és l’elaboració i coneixement d’un calendari de tasques per reduir la sensació d’asfíxia que estan tenint els docents.

També, sol·licitem per part de l’administració un acompanyament i explicació d’aquest canvi amb una guia per etapa.

COMISSIÓ DE SERVEIS.

La DGPD, informa que els llocs de destinació són en els que estan en el moment que es fa l’adjudicació disponible, l’adjudicació no es poden renunciar, es podrà reclamar en un període de dos dies. No es pot presentar documentació addicional i que tot el procés es realitzarà per Ovidoc.

Des d'UGT Ensenyament realitzem una valoració en general positiva de la Resolució que convoca el procediment d'adjudicació de llocs en comissió de serveis.

Però hi ha una sèrie d’esmenes que sol·licitem que es contemple a la normativa:

Considerem que la no ampliació de la possibilitat de sol·licitar comissió a centres de la mateixa localitat és una limitació de la millora de la qualitat d'ensenyament.

D’una banda, per motius pedagògics, quan a demanar comissió de servei en un centre de la mateixa localitat. Viure el seu dia a dia i donar peu a un futur concurs de trasllats justificat pel seu projecte educatiu.

Una altra gran raó és atendre i alleujar conflictes que es produeixen en centres entre companys i que amb una mobilitat en la localitat donarien a una possible solució.

Finalment, sol·licitem que es considere la comissió d’una mateixa localitat en el sentit que hi ha localitats molt grans i extenses, amb pedanies i nuclis urbans enormes en extensió geogràfica.

...................

També per interés particular, per exemple quan al programa de iMou-te que permet conéixer i visitar centres de l’interés dels docents. Es podria sol·licitar CS per participar del programa per interés particular. Es produiria una formació i futura aplicació dels coneixements tècnics adquirits i desenvolupats en el programa.

Arran de les habilitacions, exigim l’obertura del procés d’acreditació d’habilitacions. UGT Ensenyament reitera la seua petició tan necessària per als docents.

Relacionat amb la baremació, UGT ensenyament assenyala:

- Punt 3 (malaltia greu del funcionari) i Punt 4 (malaltia greu del cònjuge o familiar de 1r grau): Sol·licita'm una ampliació de les malalties contemplades com a greus. I graduar la puntuació.

Sota el paraigua de la salut mental, entenem que els docents han estat sotmesos a una gran pressió en els últims anys. Cada vegada hi ha més casos de companys i companyes amb efectes de la situació de risc psicosocial viscuda i pateixen d’estrés, ansietat i depressió. Per aquest motiu, és necessari contemplar aquesta situació.

- Punt 5, malaltia greu del cònjuge o familiar en 1r grau, ampliar el parentiu de manera justificada, perquè hi ha situacions en què el malalt no té relació de primer grau amb el o la docent.

- Respecte al punt 6 i 7 del barem, sol·licitem que s'amplie l'edat a 16 anys. 14 anys és insuficient des de la nostra perspectiva. També sol·licitem que s’equiparen o s’ajusten les puntuacions en els dos apartats.

Observant el grup de participació, exigim facilitar la reducció de burocràcia en poder renovar la comissió de serveis obtinguda l'any passat i donar temps suficient per a la recollida d’informes mèdics. Actualment hi ha un poc de descontrol en la cita mèdica, doncs preguem donar un marge de temps i flexibilitzar l’entrega de la documentació.

L’administració informa que dona valor als informes amb data posterior a 1 de gener de 2021.

Amb relació a les persones majors de 55 anys, incloure’ls en la baremació per poder sol·licitar Comissió de Serveis, ja que normalment tenen una major càrrega familiar de persones majors a càrrec seu.

També demanem informació envers els docents d’una altra comunitat, quin és el procés ha seguit si ja estan en CS ací. Cal repetir anunci, sols demanar i l’administració valenciana ho gestionarà??? L’administració informa que els tràmits es realitzaran de forma telemàtica, sense cap dificultat.

Finalment, quan als llocs d’adjudicació en comissió de serveis, que siga un procés amb una màxima transparència donant informació de les possibles places que es podrien oferir.

TORN OBERT:

ALUMNAT UCRAÏNÈS:

- L’avinguda dels refugiats ucraïnesos i la incorporació en gran volum als centres educatius. Hi ha centres que estan molt saturats quan a ràtio i és sol·licita ajuda. Necessitat de dotar del personal del necessari.

- CEFIRE: estan oferint-se cursos per donar resposta. Envers la llengua, sols estan aplicant coneixement sobre el castellà, considerem que cal ensenyar ambdues llengües oficials.

- Hi ha docents que sol·liciten algun tipus de permís per tal de regularitzar la situació d’acolliment. L’administració ho estudiarà.

- Agilitzar un nou pla de contingència: per tal d’accedir a la realització de tràmits amb cita presencial en les Direccions Territorials d’Educació.

- Normativa PROA+: aplicació aquest curs, a no ser que hi haja algun problema de gestió. Estem a més de la meitat de curs i desconfiem de la posada en funcionament.

 Abonament dels triennis i sexennis del professorat en pràctiques:  ha afirmat que s’està tramitant i  abans de Pasqua tenen previst en el Consell la normativa i d’aquesta forma  fer el pagament. UGT Ensenyament no pensa que es farà efectiu i continuarem pressionant.

- Professorat de religió. Reconeixement dels sexennis. S’acolliran a la mateixa normativa dels funcionaris interins. En breu es realitzarà el pagament si els requisits estan coberts.

- Ampliació de la fase de pràctiques: la resolució marca els termini. Ho revisaran per si es crea confusió.

- Respectar la setmana de Falles, Magdalena i Fogueres per la realització de tràmits. El procediment que van a seguir amb el tràmit de les dispenses, renúncies i abstencions dels membres dels tribunals, va coincidir amb les festes de la Magdalena. Intentaran la no coincidència.

- Quilometratge està desfasat: Hisenda està preparant un canvi de regulació que regula aquest punt.

-Càtedres de 2018: el procés està tancat i s’està tramitant amb efectes retroactius de l’1 de setembre.

-Places oferides en els pròxims procediments selectius en aplicació de la Llei Iceta:  es convocarà un grup de treball per tractar el tema.

- Projecte d’estades en l'estranger: ho traslladarà a l’organisme competent.

- Oferta del cos superior. L’administració indica que de moment està a l’aire. Ens informaran.

- Informe mèdic d’INVASAT per al personal funcionari de pràctiques. Data de citació: No tenen informació perquè no es competència d’aquest organisme. Ho traslladaran a l’organisme competent.

- Informació el més aviat: Adjudicació contínues previstes per al mes d’abril, ja que sols està març.

 

 DOCUMENTACIÓ:

AVALUACIÓ I PROMOCIÓ ALUMNAT:

NORMATIVA.

NORMATIVA COMISSIÓ DE SERVEIS: 


NORMATIVA PRIMÀRIA
NORMATIVA SECUNDÀRIA.

 


volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".