MESA SECTORIAL 24-02-2022. Projecte de decret pel qual es crea l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana.

MESA SECTORIAL 24-02-2022. Projecte de decret pel qual es crea l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana.

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ  DIA 24 DE FEBRER DE  2022. ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 20 de maig de 2021.

2. Projecte de Decret pel qual es crea l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana.

DOCUMENTACIÓ

3. Torn obert de paraula.

Des d'UGT veiem positiva la creació de l’ EOI virtual. Però lamentem conèixer aquesta notícia a través de la premsa. No entenem el funcionament de l'administració. Abans es passa a premsa, que es negocia en la Mesa Sectorial d'Educació. No és normal eixe afany de donar-se publicitat, de penjar-se les medalles sense passar per nosaltres i tractar de negociar les condiciones per a la seua creació.

Per una altra banda, en relació amb el Projecte de Decret que tenim en Mesa, veiem moltes llacunes per esclarir. Creiem que en aquesta Mesa hagueren hagut d'ampliar-se la informació relativa a temporalització, pressupost, aspectes organitzatius i de funcionament, per exemple. No tenim cap informació, sols un enunciat. Per tant, poc negociarem. Tenim molts dubtes, però sense resposta.

També seria important la realització de cursos de formació per als docents que impartisquen classe en aquest tipus d’ EOI, així com recursos adequats per al seu bon funcionament.

Segons l’administració, no hi haurà cap despesa extra, perquè a tots els efectes es treballarà amb la dotació pressupostaria del 2022, en la qual  s’incloïa.

La publicació del Decret serà en abril i s’iniciarà i entrarà en vigor al curs 2022-2023.

La seu física serà a Castelló, i s’ocuparà les instal·lacions sols a l’EOI de Castelló  i no a les altres EOI. La concepció serà virtual al 100% de cara a l’usuari i no s’atendrà presencialment a Castelló.

Torn obert de paraula. S’ha preguntat sobre els següents punts:

Ugt condemna enèrgicament l’agressió LGTB-fòbica a un docent a  l’IES Les Alfàbegues de Bétera, per part d’un grup  nombrós d’alumnat. Manifesten el seu suport al docent en particular  i al claustre de professorat. És inacceptable aquest tipus de conducta.

Habilitacions: tornem a sol·licitar la seua obertura.

Jornada escolar: seguim sense tindre informació relativa a aquest punt. Desconeixem la planificació. Es demora la publicació de la resolució, amb efectes negatius i sobrecàrrega de tasques per als centres educatius, tenint en compte la proximitat de la matriculació del curs 2022-2023. A més,  dificulta la credibilitat de cara a  l’administració de la reducció de la càrrega burocràtica per als equips directius, que es va dir en la Mesa anterior.

Aules CIL: Hi ha hagut un desconeixement d’aquest tipus de places en les peticions telemàtiques de llocs en el concurs de trasllats. Hi ha docents que s’han trobat en el fet que les places de PT i AL pertanyen a les aules CIL i no volen aquest tipus de places.

Decret de permisos i llicències: es va tornar a proposar les diferents esmenes, per tal de negociar, però el dia d’avui no tenim informació.

 MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN DIA 24 DE FEBRERO DE 2022. ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 20 de mayo de 2021.

2. Proyecto de Decreto por el cual se crea la Escuela Oficial de Idiomas Virtual Valenciana.

DOCUMENTACIÓN.

3. Turno abierto de palabra

 

Desde UGT vemos positiva la creación de la EOI virtual. Pero lamentamos conocer esta noticia a través de la prensa. No entendemos el funcionamiento de la administración. Antes se pasa a prensa, que se negocia en la Mesa Sectorial de Educación. No es normal ese afán de darse publicidad, de colgarse las medallas sin pasar por nosotros y tratar de negociar las condicionas para su creación.

Por otra banda, en relación con el Proyecto de Decreto que tenemos en Mesa, vemos muchas lagunas para esclarecer. Creemos que en esta Mesa hubieran tenido que ampliarse la información relativa a temporalización, presupuesto, aspectos organizativos y de funcionamiento, por ejemplo. No tenemos ninguna información, solo un enunciado. Por lo tanto, poco negociaremos. Tenemos muchas dudas, pero sin respuesta.

También sería importante la realización de cursos de formación para los docentes que impartan clase en este tipo de EOI, así como recursos adecuados para su buen funcionamiento.

Según la administración, no habrá ningún gasto extra, porque a todos los efectos se trabajará con la dotación presupuestaría del 2022, en la cual se incluía.

La publicación del Decreto será en abril y se iniciará y entrará en vigor en el curso 2022-2023.

La sede física estará en Castelló, y se ocupará las instalaciones solo a la *EOI de Castelló y no a las otras EOI. La concepción será virtual al 100% de cara al usuario y no se atenderá presencialmente a Castelló.

Turno abierto de palabra. Se ha preguntado sobre los siguientes puntos:

 

UGT condena enérgicamente la agresión LGTB-fóbica a un docente en el IES Las Albahacas de Bétera, por parte de un grupo numeroso de alumnado. Manifiestan su apoyo al docente en particular y al claustro de profesores y profesoras. Es inaceptable este tipo de conducta.

Habilitaciones: volvemos a solicitar su apertura.

Jornada escolar: seguimos sin tener información relativa a este punto. Desconocemos la planificación. Se demora la publicación de la resolución, con efectos negativos y sobrecarga de tareas para los centros educativos, teniendo en cuenta la proximidad de la matriculación del curso 2022-2023. Además, dificulta la credibilidad de cara a la administración de la reducción de la carga burocrática para los equipos directivos, que se dijo en la Mesa anterior.

Aulas CIL: Ha habido un desconocimiento de este tipo de plazas en las peticiones telemáticas de lugares en el concurso de traslados. Hay docentes que se han encontrado en el hecho que las plazas de PT y AL pertenecen en las aulas CIL y no vuelan este tipo de plazas.

Decreto de permisos y licencias: se volvió a proponer las diferentes enmiendas, para negociar, pero el día de hoy no tenemos información. 

Projecte de decret pel qual es crea l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana.

Proyecto de decreto por el cual se crea la Escuela Oficial de Idiomas Virtual.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".