UGT INFORMA: DECRET 193/2021, de 3 de desembre, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de FP de la CV || FELICITATS PROFESSORAT DE FOL.

UGT INFORMA: DECRET 193/2021, de 3 de desembre, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de FP de la CV || FELICITATS PROFESSORAT DE FOL.

UGT ENSENYAMENT PV es felicita i felicita el professorat d'FP, especialment al qual treballa en els Centres Integrats Públics de Formació Professional (amb especial reconeixement del professorat de l'especialitat de FOL), perquè, finalment, després de més de tretze anys, des del Decret 115/2008, d'1 d'agost, del Consell, pel qual es regulaven els centres integrats d'FP en la Comunitat Valenciana, tenim reglament orgànic i funcional dels centres integrats d'FP (Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics d'FP de la Comunitat Valenciana), que detalla i específica, després de definir les seues característiques generals, com ha de ser, en el cas dels centres integrats públics d'FP, la seua organització, el seu funcionament, les accions formatives que ha de desenvolupar, els drets, deures i participació social de l'alumnat i dels seus representants legals i, finalment, el sistema d'avaluació dels centres integrats públics.

Ha sigut un treball dur i constant. Des d'UGT ENSENYAMENT PV hem participat en tots els àmbits i fòrums de negociació en els quals tenim representació, presentant esmenes i propostes per a millorar l'últim esborrany que se'ns va presentar per a negociar, a principis de l'any 2020. Les nostres propostes i esmenes, tant en la Mesa Sectorial d'Educació com en el Consell Valencià de la FP, es poden consultar més a baix. I aquestes propostes i esmenes també es van fer arribar al conseller d'Educació, al secretari autonòmic d'Educació i FP i al director general de FPiERE.

Al final d'aquest procés el resultat és certament satisfactori, perquè una de les peticions principals que des d'UGT ENSENYAMENT PV manteníem, que es respectara l'organització i estructura formal que tenen tots els centres educatius en la Comunitat València, especialment els departaments de FOL i d'Idiomes, juntament amb altres específics, atenent els objectius i finalitats que han de complir aquests centres integrats d'FP, s'ha complit parcialment, atés que es reconeix que ha d'existir obligatòriament en tot centre integrat el departament de FOL (article 27) que coexisteix amb el departament d'informació i orientació educativa i professional (article 26) i els departaments de família professional (article 25), estructura mínima dels centres integrats, sense que existisca l'obligació que tinguen tots ells departaments tan essencials com els relacionats amb les pràctiques formatives i la relació amb les empreses, o amb els idiomes i les competències digitals.

Per això i per a finalitzar felicitem el professorat de FOL que gràcies a la seua tenacitat i constància, en col·laboració amb UGT ENSENYAMENT PV, té reconegut el seu departament en els centres integrats d'FP en els següents termes:

Article 27. Departament de formació i orientació laboral.

  1. Per a facilitar la consecució dels objectius i el desenvolupament de les funcions, en els Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana es crearà el departament de formació i orientació laboral.
  2. El departament de formació i orientació laboral, donada la seua característica transversal en els cicles formatius de totes les famílies professionals assegurarà la coordinació en temes inherents a la cerca d'ocupació, l'autoocupació i a inserció laboral.
  3. Ateses les competències personals i socials de l'alumnat i donat l'aspecte transversal dels mòduls, el departament de formació i orientació laboral serà el responsable de definir, dinamitzar i coordinar el programa d'emprenedoria, a més serà el responsable de liderar el programa d'innovació aplicada que el centre integrat haurà de definir en el seu projecte funcional.
  4. El departament de formació i orientació laboral coordinarà, amb la resta dels centres que imparteixen formació professional en la seua àrea funcional, els projectes d'emprenedoria i d'innovació aplicada que es planifiquen, possibilitant un projecte comú del territori.

 

separador

 

UGT ENSEÑANZA PV se felicita y felicita al profesorado de FP, especialmente al que trabaja en los Centros Integrados Públicos  de Formación Profesional (con especial mención del profesorado de la especialidad de FOL), porque, finalmente, tras más de trece años, desde el Decreto 115/2008, de 1 de agosto, del Consell, por el que se regulaban los centros integrados de FP en la Comunitat Valenciana, tenemos reglamento orgánico y funcional de los centros integrados de FP (Decreto 193/2021, de 3 de diciembre, del Consell, de organización y funcionamiento de los centros integrados públicos de FP de la Comunitat Valenciana), que detalla y específica, tras definir sus características generales, cual ha de ser, en el caso de los centros integrados públicos de FP, su organización, su funcionamiento, las acciones formativas que debe desarrollar, los derechos, deberes y participación social del alumnado y de sus representantes legales y, finalmente, el sistema de evaluación de los centros integrados públicos.

Ha sido  un trabajo duro y constante. Desde UGT ENSEÑANZA PV hemos participado en todos los ámbitos y foros de negociación en los que tenemos representación, presentando enmiendas y propuestas para mejorar el último borrador que se nos presentó para negociar, a principios del año 2020. Nuestras propuestas y enmiendas, tanto en la Mesa Sectorial de Educación como en el Consejo Valenciano de la FP, se pueden consultar más abajo. Y estas propuestas y enmiendas también se hicieron llegar al conseller de Educación, al secretario autonómico de Educación y FP y al director general de FPiERE.

Al final de este proceso el resultado es ciertamente satisfactorio, porque una de las peticiones principales que desde UGT ENSEÑANZA PV manteníamos, que se respetase la organización y estructura formal que tienen todos los centros educativos en la Comunidad Valencia, especialmente los departamentos de FOL y de Idiomas, junto con otros específicos, atendiendo los objetivos y finalidades que deben cumplir estos centros integrados de FP, se ha cumplido parcialmente, dado que se reconoce que debe existir obligatoriamente en todo centro integrado el departamento de FOL (artículo 27) que coexiste con el departamento de información y orientación educativa y profesional (artículo 26) y los departamentos de familia profesional (artículo 25), estructura mínima de todo centro integrado, sin que exista la obligación de que tengan todos ellos departamentos tan esenciales como los relacionados con las prácticas formativas y la relación con las empresas, o con los idiomas y las competencias digitales.

Por ello y para finalizar felicitamos al profesorado de FOL que gracias a su tenacidad y constancia, en colaboración con UGT ENSEÑANZA PV, tiene reconocido su departamento en los centros integrados de FP en los siguientes términos:

Artículo 27. Departamento de formación y orientación laboral.

  1. Para facilitar la consecución de los objetivos y el desarrollo de las funciones, en los Centros Integrados Públicos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana se creará el departamento de formación y orientación laboral.
  2. El departamento de formación y orientación laboral, dada su característica transversal en los ciclos formativos de todas las familias profesionales asegurará la coordinación en temas inherentes a la búsqueda de empleo, el autoempleo y a inserción laboral.
  3. Atendiendo a las competencias personales y sociales del alumnado y dado el aspecto transversal de los módulos, el departamento de formación y orientación laboral será el responsable de definir, dinamizar y coordinar el programa de emprendimiento, además será el responsable de liderar el programa de innovación aplicada que el centro integrado deberá definir en su proyecto funcional.
  4. El departamento de formación y orientación laboral coordinará, con el resto de los centros que imparten formación profesional en su área funcional, los proyectos de emprendimiento y de innovación aplicada que se planifiquen, posibilitando un proyecto común del territorio.  

 

separador

 

DOCUMENTACIÓ:


volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".