MESA SECTORIAL: Publicació llistes definitives incorporació a borsa persones no aptes en la primera part oposicions 2020.

MESA SECTORIAL: Publicació llistes definitives incorporació a borsa persones no aptes en la primera part oposicions 2020.

Per ordre del secretari autonòmic d’Educació iFormació Professional, us convoquem a la reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d’Educació, que se celebrarà el dia 9 de desembre de 2021, a les12:30 hores, amb el següent ordre del dia:

1. RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es publiquen les llistes definitives del procediment per a la incorporació a la borsa de les persones que han acreditat els requisits generals i específics de titulació necessaris, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu convocat per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre.

ENLLAÇ A LA RESOLUCIÓ

 

2. Torn obert de paraula

 

UGT ENSENYAMENT PV, exigeix que es publiquen de forma imminent la incorporació de les borses, ja que està demora és més que suficient i el personal docent afectat està a l’espera d’un possible lloc de treball tan necessari.  L’administració ha informat que el més breu possible,  que no hi ha servei d’informàtica en aquests dies i ha indicat la data de dilluns, dia 13 de desembre finalitzaran les revisions i abans d’acabar el trimestre ho publicaran.

També s’ha demanat que les proves d’aptitud també s’agilitzen i que són necessàries, ja que hi ha determinades especialitats que a més de la titulació requerida, és clarament evident una avaluació satisfactòria quan a coneixements pràctics per una docència productiva i eficient.

El sindicat demana que les bases d’ordenació de les borses estiga clarament definides sense donar peu a cap confusió, perquè a la Mesa hem confirmat  que les interpretacions són diverses i un tant confuses.

Un altre punt que UGT Ensenyament ha remarcat  a la Mesa es que les borses de les diferents especialitats estigueren obertes de forma permanent.  L’administració troba que és una qüestió a estudiar i que ho veu factible en determinades especialitats i que ho estudiaran per fer-ho real.

Finalment, el sindicat troba rellevant una aclariment quan al procediment d’entrada  i ordenació dels  i de les docents a les diferents borses per escrit, per evitar incongruències i discrepàncies d’informació.

Informació per part de l’administració.

Quan als annexos:

 • ANNEX 1 I 2 ordenació alfabètica per facilitar la recerca.
 • ANNEX 3: Ordenació real.

Quan al personal que sol·licita l’exclusió d’una especialitat:  caldrà realitzar el tràmit Z.

L’administració explica també que han incorporat a tothom a la borsa, tant els que volien com els que no i que després, podrien decidir la seua permanència. (hi havia docents que no volien estar i altres que volien i que no estaven)

TORN OBERT DE PARAULA:

 • C1: El curs 22-23 podran continuar treballant en les zones castellà-parlants.

És un objectiu complit que des d’UGT Ensenyament venia  reivindicant, de manera constant i permanent, des que es va iniciar la moratòria en 2018.

S’amplien i adeqüen els cursos per l’obtenció del C1 de valencià per beneficiar els cossos de mestres, Secundària i FP. A més, s’està estudiant l’ampliació al professorat de carrera.

 • Plantegem una revisió dels programes informàtics per evitar confuses situacions. A més, un correu informatiu de la situació laboral en el moment de fer alguna sol·licitud.
 • Habilitacions del cos de mestres: és una qüestió que caldria que estiguera permanentment oberta i no tenim cap notícia al respecte.  
 • Requisit de màster en DC per als cossos que no ho requereixen. Caldria revisar-ho.
 • La previsió del concurs de trasllats no hi ha canvis.

També traslladem la necessitat:

 • Resolució tema càtedres.
 • Pagament triennis i sexennis. 


 
Por orden del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, les convocamos a la reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación, que se celebrará el día 9 de diciembre de 2021, a las 12:30 horas, con el siguiente orden del día:
 
1. RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la cual se publican las listas definitivas del procedimiento para la incorporación a la bolsa de las personas que han acreditado los requisitos generales y específicos de titulación necesarios, que no superaron la primera prueba (A+B) de la fase de oposición y que no forman parte de la bolsa de la especialidad por la cual se presentaron al procedimiento selectivo convocado por la Orden 22/2020, de 23 de noviembre.
 

2. Turno abierto de palabra.

 

UGT ENSEÑANZA PV, exige que se publiquen de forma inminente la incorporación de las bolsas, puesto que está demora es más que suficiente y el personal docente afectado está a la espera de un posible puesto de trabajo tan necesario. La administración ha informado que el más breve posible, que no hay servicio de informática en estos días y ha indicado la fecha de lunes, día 13 de diciembre finalizarán las revisiones y antes de acabar el trimestre lo publicarán.

También se ha pedido que las pruebas de aptitud también se agilicen y que son necesarias, puesto que hay determinadas especialidades que además de la titulación requerida, es claramente evidente una evaluación satisfactoria cuando a conocimientos prácticos por una docencia productiva y eficiente.

El sindicato pide que las bases de ordenación de las bolsas esté claramente definidas sin dar pie a ninguna confusión, porque a la Mesa hemos confirmado que las interpretaciones son diversas y un tanto confusas.

Otro punto que UGT Enseñanza ha remarcado a la Mesa que las bolsas de las diferentes especialidades estuvieron abiertas de forma permanente. La administración encuentra que es una cuestión a estudiar y que lo ve factible en determinadas especialidades y que lo estudiarán para hacerlo real.

Finalmente, el sindicato encuentra relevante una aclaración cuando en el procedimiento de entrada y ordenación de los y de las docentes a las diferentes bolsas por escrito, para evitar incongruencias y discrepancias de información.

Información por parte de la administración.

Cuando a los anexos:

 • ANEXO 1 Y 2 ordenación alfabética para facilitar la investigación.
 • ANEXO 3: Ordenación real.

Cuando al personal que solicita la exclusión de una especialidad: habrá que realizar el trámite Z.

La administración explica también que han incorporado a todo el mundo a la bolsa, tanto los que querían como los que no y que después, podrían decidir su permanencia. (Había docentes que no querían estar y otros que querían y que no estaban)

TURNO ABIERTO DE PALABRA:

 • C1: El curso 22-23 podrán continuar trabajando en las zonas castellano-hablantes.

Es un objetivo cumplido que desde UGT Enseñanza venía reivindicando, de manera constante y permanente, desde que se inició la moratoria en 2018.

Se amplían y adecuan los cursos por la obtención del C1 de valenciano para beneficiar los cuerpos de maestros, Secundaria y FP. Además, se está estudiando la ampliación en el profesorado de carrera.

 • Planteamos una revisión de los programas informáticos para evitar confusas situaciones. Además, un correo informativo de la situación laboral en el momento de hacer alguna solicitud.
 • Habilitaciones del cuerpo de maestros: es una cuestión que haría falta que estuviera permanentemente abierta y no tenemos ninguna noticia al respeto.
 • Requisito de máster en DC para los cuerpos que no lo requieren. Habría que revisarlo.
 • La previsión del concurso de traslados no hay cambios.

También trasladamos la necesidad:

 • Resolución tema cátedras.
 • Pago trienios y sexenios.

 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".