3 novembre de 2021. CARTA I NOU PROTOCOL COVID.

3 novembre de 2021. CARTA I NOU PROTOCOL COVID.

Carta als centres i nou protocol en data de 3 de novembre de 2021.

 

 DOCUMENTACIÓ.

CARTA CENTRES.

PROTOCOL

DOCUMENTACIÓN

CARTA CENTRES.

PROTOCOL


 

CARTA ALS CENTRES: 

Estimat director / estimada directora:

En relació amb la possibilitat que en els centres docents es reben escrits de representants de les famílies de l'alumnat mitjançant els quals sol•liciten que es permeta l'entrada als seus fills i filles sense portar mascareta o en els quals es neguen al fet que els seus fills i filles porten mascareta durant la seua permanència en el centre educatiu, cal assenyalar el següent:

L'ús obligatori de la mascareta és una de les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 establida en l'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, i en la seua modificació produïda mitjançant el Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny.

En l’àmbit autonòmic, les diferents resolucions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per les quals s'han anat acordant mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en diferents períodes temporals i, concretament, l'última, la Resolució de 8 de octubre de 2021), estableix, en el seu resolc primer, apartat 3.2 que les persones de sis o més anys queden obligades a l'ús de mascareta en diferents supòsits, entre els quals s'inclou “en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic”, establint, a continuació els supòsits en què no serà exigible aquesta obligació.

En la mateixa línia, el Protocol de Protecció i Prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2021- 22, elaborat conjuntament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l’actualització de data 29 d’octubre de 2021, ha establit en el seu apartat D2, en relació amb l'ús de la mascareta que:

“L'ús de la mascareta serà obligatori a partir de primer de primària amb independència del manteniment de la distància interpersonal o la pertinença a un grup de convivència estable, sense perjudici de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic. Fins i tot en activitats a l'aire lliure controlades en les quals es respecta una distància de 1,5 metres, amb caràcter general, es continua proposant l'ús de la mascareta, subjecta aquesta decisió, al seu torn, a l'evolució de la situació epidemiològica.”

I afig que:
“A l'alumnat a partir de primer de primària que acudisca al centre sense màscara sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic, se li farà un requeriment a la família o als seus representants legals perquè la utilitze o perquè presente documentació que justifique la seua no utilització. En cas de no fer-ho no se li permetrà l'entrada al centre i es donarà trasllat d'aquesta situació a la comissió d'absentisme corresponent perquè s'adopten les mesures que es consideren.”

Així doncs, a la vista de tot l'anterior, es comunica que:

Quan un alumne o una alumna, a partir de primer de primària, acudisca al centre sense mascareta sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic, se li facilitarà una mascareta i es procedirà a realitzar per part de la direcció del centre un requeriment a la família o als seus representants legals instant la seua utilització o que presente documentació que justifique la seua no utilització.

En cas de negar-se a la utilització de la mascareta, no se li permetrà l'entrada al centre i, en el cas de tractar-se d'alumnat menor d'edat es contactarà amb la família perquè vinguen a recollir-lo, romanent mentrestant en l'espai COVID del centre acompanyat del personal docent que es determine.

A més es donarà trasllat d'aquesta situació a la comissió d'absentisme corresponent perquè s'adopten les mesures que es consideren.

Malgrat tot l'exposat anteriorment, en el cas que en el centre que vosté dirigeix es reba qualsevol escrit de representants de les famílies de l'alumnat mitjançant el qual mostren la seua disconformitat amb el procediment seguit, la direcció del centre traslladarà aquest escrit a la Direcció Territorial d'Educació corresponent des d'on es donarà resposta als citats escrits.

En aquest sentit la direcció del centre no es pronunciarà sobre aquest tema i simplement comunicarà per escrit a les persones autores d'aquests escrits que el centre compleix amb el que s'estableix per les autoritats educatives i sanitàries en relació amb l'ús de la mascareta i que s'ha donat trasllat dels seus escrits a la Direcció Territorial d'Educació corresponent.

Finalment, li comunique que la resposta de la Direcció Territorial d'Educació als escrits presentats pels representants de les famílies de l'alumnat, serà comunicada a la direcció del centre públic corresponent per al seu trasllat a les persones autores d'aquests escrits.

 


volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".