UGT INFORMA: Subvencions en centres educatius públics per a la realització de projectes d'esport. (PEAFS)

UGT INFORMA: Subvencions en centres educatius públics per a la realització de projectes d'esport. (PEAFS)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS), que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2021-2022. [2021/10552]

Primer. Objecte i finalitat
L’objecte de les subvencions és fomentar i recolzar els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d’esport, activitat física i
salut (PEAFS) que promoguen l’activitat física i l’esport fora de l’horari lectiu i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2021-2022, així com la implantació de la persona coordinadora del PEAFS del centre.


Segon. Entitats beneficiàries
1. Podran sol·licitar aquestes subvencions i assignacions econòmiques els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i que realitzen projectes PEAFS en el curs
2021-2022.
2. Els centres privats concertats hauran de complir tots els requisits que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i s’adjuntarà la documentació que ho acredite a la corresponent sol·licitud de subvenció, segons l’article 4 de l’ordre de bases de convocatòria d’aquesta subvenció.

Llegir més...


Extracte de la Resolució de 18 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS), que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2021-2022. [2021/10814]

  RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2021, del director general de Deporte, por la que se convocan subvenciones y asignaciones económicas en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana para la realización de proyectos de deporte, actividad física y salud (PEAFS), que estén integrados en el proyecto educativo del centro en el curso 2021-2022. [2021/10552]

Primero. Objeto y finalidad
El objeto de las subvenciones es fomentar y apoyar a los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana para la realización de proyectos de deporte, actividad física y salud (PEAFS) que promuevan la actividad física y el deporte fuera del horario lectivo y que estén integrados en el proyecto educativo del centro en el curso 2021-2022, así como la implantación  de la persona coordinadora del PEAFS del centro.

Segundo. Entidades beneficiarias
1. Podrán solicitar estas subvenciones y asignaciones económicas los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que impartan Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y que realicen proyectos PEAFS en el curso 2021-2022.
2. Los centros privados concertados tendrán que cumplir todos los requisitos que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y se adjuntará la documentación que lo acredite a la solicitud de subvención correspondiente, según el artículo 4 de la orden de bases de convocatoria de esta subvención.

Leer más...


Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Dirección General de Deporte, por la que se convocan subvenciones y asignaciones económicas a centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, para la realización de proyectos de deporte, actividad física y salud (PEAFS), que estén integrados en el proyecto educativo del centro en el curso 2021-2022. [2021/10814]

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".