UGT INFORMA. Subvencions " Esport a l'escola" // Subvenciones "Deporte en la escuela"

UGT INFORMA. Subvencions " Esport a l'escola" // Subvenciones "Deporte en la escuela"

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa «Esport a l'escola» en 2022. [2021/10551]

 

Primer. Objecte

Convocar les subvencions destinades a federacions esportives per al desenvolupament del programa «Esport a l’escola» en centres educatius durant l’any 2022.

Segon. Entitats beneficiàries

Podran sol·licitar aquestes subvencions les federacions esportives que desenvolupen l’activitat dins de l’àmbit competencial de la Generalitat, exclusivament per al desenvolupament del programa «Esport a l’escola», i que complisquen tots els requisits que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La documentació que ho acredite s’adjuntarà a la corresponent sol·licitud de subvenció, segons l’article 4 de l’ordre de bases i l’article 6 d’aquesta convocatòria.

Tercer. Finalitat

1. Aquestes subvencions, a través d’unitats didàctiques amb sis sessions teoricopràctiques desenvolupades durant l’horari de la classe d’Educació Física, tenen les finalitats següents: fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i la divulgació de modalitats esportives en l’àmbit escolar, i formar en hàbits saludables i educació en valors.

2. El programa es desenvoluparà en els centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE) reconeguts per la Generalitat, i va dirigit a alumnes que cursen 5é o 6é d’Educació Primària i/o 1r o 2n d’Educació Secundària Obligatòria.

3. Les modalitats esportives preferents seran les següents: atletisme, escacs, bàdminton, handbol, beisbol, esports adaptats, esgrima, esports de muntanya i escalada, frontenis, hoquei, judo, karate, orientació, pàdel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis de taula, tir amb arc, triatló, vela i voleibol.

4. Es podran ampliar i atendre altres modalitats en funció de la dotació pressupostària si hi ha recursos no disposats i d’acord amb les valoracions fetes pel professorat d’Educació Física en les enquestes realitzades.

llegir més...

 

Extracte de la Resolució de 18 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa «Esport a l'escola» l'any 2022. [2021/10793] 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2021, del director general de Deporte, por la que se convocan subvenciones a federaciones deportivas para el desarrollo del programa «Esport a l’escola» en 2022. [2021/10551]

Primero. Objeto

Convocar las subvenciones destinadas a federaciones deportivas para el desarrollo del programa «Esport a l’escola» en centros educativos durante el año 2022.

Segundo. Entidades beneficiarias

Podrán solicitar estas subvenciones las federaciones deportivas que desarrollen la actividad dentro del ámbito competencial de la Generalitat, exclusivamente para el desarrollo del programa «Deporte en la escuela», y que cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La documentación que lo acredite se adjuntará a la correspondiente solicitud de subvención, según el artículo 4 de la orden de bases y el artículo 6 de esta convocatoria.

Tercero. Finalidad

1. Estas subvenciones, a través de unidades didácticas con seis sesiones teórico-prácticas desarrolladas durante el horario de la clase de Educación Física, tienen las finalidades siguientes: fomentar la práctica de la actividad física y el conocimiento y la divulgación de modalidades deportivas en el ámbito escolar, y formar en hábitos saludables y educación en valores.

2. El programa se desarrollará en los centros educativos promotores de la actividad física y el deporte (CEPAFE) reconocidos por la Generalitat, y va dirigido a alumnos que cursen 5.º o 6.º de Educación Primaria y/o 1.º o 2.º de Educación Secundaria Obligatoria.

3. Las modalidades deportivas preferentes serán las siguientes: atletismo, ajedrez, bádminton, balonmano, béisbol, deportes adaptados, esgrima, deportes de montaña y escalada, frontenis, hockey, yudo, kárate, orientación, pádel, rugby, salvamento y socorrismo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela y voleibol.

4. Se podrán ampliar y atender otras modalidades en función de la dotación presupuestaria si hay recursos no dispuestos y de acuerdo con las valoraciones hechas por el profesorado de Educación Física en las encuestas realizadas.

 

leer más...


Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Dirección General de Deporte, por la que se convocan subvenciones a federaciones deportivas para el desarrollo del programa «Esport a l'escola» en el año 2022. [2021/10793]

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".