JQCV: Resultats provisionals de la prova extraordinària de nivell C1 de coneixements de valencià.

JQCV: Resultats provisionals de la prova extraordinària de nivell C1 de coneixements de valencià.

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2021, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova extraordinària de nivell C1 de coneixements de valencià. [2021/10647]

Per mitjà de la Resolució d’11 de maig de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, va ser convocada la prova extraordinària de nivell C1 per a l’obtenció dels
certificats oficials administratius de coneixements de valencià (DOGV 9083, 13.05.2021). En l’apartat vint-i-tres s’indica que la presidència de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià farà públics els resultats provisionals obtinguts pels aspirants amb la qualificació d’apte o no apte. Una vegada avaluada la prova corresponent al certificat de nivell C1 de coneixements de valencià, resolc:

Primer
Fer públics els resultats provisionals, amb la qualificació provisional d’apte o no apte, de la prova extraordinària de nivell C1 de coneixements de valencià, que es poden consultar individualment en la pàgina web www.jqcv.gva.es.

Segon
Inscriure en el registre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià els certificats dels aspirants que resulten aptes en la data d’aquesta resolució, que serà també la d’expedició dels corresponents certificats.

Tercer
De conformitat amb els apartats 24 i 25 de la convocatòria, l’aspirant podrà sol·licitar la revisió de la prova, només en el cas de tindre un resultat de no apte, en el termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de publicitat dels resultats, amb el tràmit habilitat a l’efecte.
Les sol·licituds presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.

Quart
De conformitat amb els apartats 26, 27 i 28 de la convocatòria, contra la decisió de les comissions examinadores, l’aspirant podrà presentar una reclamació per la qualificació obtinguda, només en el cas de tindre un resultat no apte, en el termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució de publicitat dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb el tràmit habilitat a l’efecte.

Les sol·licituds presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.


València, 20 d’octubre de 2021.– El president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Rubén Trenzano Juan.RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2021, del presidente de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, por la que se hacen públicos los resultados provisionales de la prueba extraordinaria de nivel C1 de conocimientos de valenciano. [2021/10647]

Por Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, se convocó la prueba extraordinaria de nivel C1 para la obtención de los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano (DOGV núm. 9083, de 13.05.2021). En el apartado veintitrés se indica que la presidencia de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià hará públicos los resultados provisionales obtenidos por los aspirantes con la calificación de apto o no apto. Una vez evaluada la prueba extraordinaria correspondiente al certificado de nivel C1 de conocimientos de valenciano, resuelvo:

Primero
Hacer públicos los resultados provisionales, con la calificación provisional de apto o no apto, de la prueba extraordinaria de nivel C1 de conocimientos de valenciano, que se pueden consultar individualmente en la página web www.jqcv.gva.es.

Segundo
Inscribir en el registro de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià los certificados de los aspirantes que resulten aptos en la fecha de esta resolución, que será también la de expedición de los correspondientes certificados.

Tercero
De conformidad con los apartados 24 y 25 de la convocatoria, el aspirante podrá solicitar la revisión de la prueba, solo en el caso de tener un resultado de no apto, en el plazo de 10 días, a contar desde
el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolución de publicidad de los resultados, con el trámite habilitado al efecto. Las solicitudes presentadas antes o después del plazo establecido se considerarán fuera de plazo por extemporáneas.

Cuarto
De conformidad con los apartados 26, 27 y 28 de la convocatoria, contra la decisión de las comisiones examinadoras, el aspirante podrá presentar una reclamación por la calificación obtenida, solo en el caso de tener un resultado no apto, en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente de la publicación de la resolución de publicidad de los resultados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con el trámite habilitado al efecto. Las solicitudes presentadas antes o después del plazo establecido se considerarán fuera de plazo por extemporáneas.

València, 20 de octubre de 2021.– El presidente de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Rubén Trenzano Juan.

 

 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".