UGT INFORMA: Nomenament de la comissió mixta avaluadores de les proves homologades de llengües per al nivell bàsic en la ESO i FP.

UGT INFORMA: Nomenament de la comissió mixta avaluadores de les proves homologades de llengües per al nivell bàsic en la ESO i FP.

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres per al curs acadèmic 2021-2022 de la comissió mixta prevista en l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. [2021/10401]

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2021, del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se nombra a los miembros para el curso académico 2021-2022 de la comisión mixta prevista en la Orden 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de nivel básico de las lenguas alemana, francesa, inglesa e italiana, cursadas por el alumnado de Educación Secundaria y de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana. [2021/10401]

 

L’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, en l’article 10.1, estableix que, en relació amb les proves homologades d’idiomes, es crearà una comissió mixta que desenvoluparà les funcions següents:


a) Elaborar i aprovar les especificacions generals per a la redacció de les proves homologades d’idiomes.
b) Establir els criteris generals per a la correcció i avaluació de la prova.
c) Elaborar una guia informativa sobre les característiques generals de la prova.
d) Elaborar un informe de valoració de les proves homologades d’idiomes.
e) Resoldre totes les qüestions que es puguen plantejar respecte al desenvolupament de les proves homologades.

En l’article 10.2, s’estableix que la comissió mixta estarà formada pels membres següents:
a) El director general competent en matèria d’ordenació acadèmica, o la persona en qui delegue, que actuarà com a president.
b) El titular de la direcció del servei competent en matèria de plurilingüisme.
c) El titular de la direcció del servei competent en matèria d’ordenació acadèmica.
d) Tres membres de la Inspecció Educativa, en representació de cada una de les tres direccions territorials, designats per la Inspecció General d’Educació.
e) Un director o directora d’una escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana.
f) Un professor o professora d’una escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana, pertanyent a la comissió de coordinació de la prova de certificació.
g) Un director o directora d’un institut d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.
h) Un director o directora d’un centre integrat de Formació Professional.
i) Un director o directora d’un centre privat concertat d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.
j) Un professor o professora de llengua estrangera pertanyent al cos de professors o de catedràtics d’Educació Secundària.
k) Un professor o professora de llengua estrangera pertanyent a un centre privat concertat de la Comunitat Valenciana.
l) Un tècnic de l’àrea competent en matèria d’ordenació acadèmica, que actuarà com a secretari.

 

MEMBRES COMPONENTS DE LA COMISSIÓ MIXTA.

Nomenar com a components de la comissió mixta de les proves homologades del nivell bàsic, per al curs acadèmic 2021-2022, els membres següents:
– Director general competent en matèria d’ordenació acadèmica: Rubén Trenzano Juan.
– Titular de la direcció del servei competent en matèria de plurilingüisme: Maria Àurea García Francés.
– Titular de la direcció de servei competent en matèria d’ordenació acadèmica: Sònia Pérez Ortuño.
– Inspector d’Educació de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant: Daniel Mcevoy Bravo.
– Inspectora d’Educació de la Direcció Territorial d’Educació de Castelló: Carmen Gisela Morales Navarro.
– Inspector d’Educació de la Direcció Territorial d’Educació de València: Manuel Ortiz Lobato.
– directora d’una escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana: Elvira Penya-Roja Desco.
– Professora d’una escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana pertanyent a la comissió de coordinació de la prova de certificació: Aina Reynés Linares.
– Director d’un institut d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana: Juan José Domínguez Aleixandre.
– Director d’un centre integrat de Formació Professional: José Manuel Hernández Mezquida.
– Directora d’un centre privat concertat d’Educació Secundària la Comunitat Valenciana: Ana María Llorens Vidal.
– Professora de llengua estrangera pertanyent al cos de professors o de catedràtics d’Educació Secundària: Marta Díaz Blasco.
– Professora de llengua estrangera pertanyent a un centre privat concertat de la Comunitat Valenciana: Patricia Criado Personat.
– Tècnica de l’àrea competent en matèria d’ordenació acadèmica, que actuarà com a secretària: Susana Bartolomé Cortés

 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".