Logo
Imprimir esta página

MESA SECTORIAL 23 setembre 2021: Oferta ocupació pública docent 2021 // Oferta ocupación pública docente 2021

MESA SECTORIAL 23 setembre 2021: Oferta ocupació pública docent 2021 // Oferta ocupación pública docente 2021

Per ordre del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, us convoquem a la reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d’Educació, que se celebrarà el dia 23 de setembre de 2021, a les 12:00 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 21 de maig de 2020, 27 de maig i 17 de juny de 2021.

2. DECRET __/2021, de __ de _____, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l'any 2021.

3. Torn obert de paraula.

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ 23/09/2021 OFERTA D'OCUPACIÓ PUBLIQUE DOCENT DE 2021.

En la primera mesa sectorial de l'estrenat curs escolar 2021/2022 s'ha tracta com a únic punt de l'ordre del dia s'ha tractat el decret de OPED DE 2021.
Les places que aquest decret conté són 1.228. S'ha ajustat i respectat a la normativa. 1.105 places corresponen a torn general i 123 queden reservades a torn lliure de personal amb diversitat funcional.(10% normatiu).
Aquestes 1.228 places completen les 2.500 places que per a les diferents especialitats del cos de Mestres i Mestres es va comprometre la Conselleria d'Educació .OPED de 2020 (DECRET 211/2020, de 18 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari per a 2020.
S'aquesta treballant en una distribució de les places per especialitats i considerant les variables que facen raonable el repartiment per especialitats. En breu es publicitarà aquest aspecte del qual us informarem puntualment.
De manera imminent es negociarà la normativa per a convocatòria reguladora del procés, abans de novembre.
UGT Ensenyament PV ha demanat la realització de les proves finalitzat el curs escolar.
S'ha explicat que aquest procés s'ajustarà al marc que fins ara ha regulat els processos anteriors.
 
En el torn obert de paraula.
 
- Hem recordat que queda pendent convocar 33 places del torn lliure del Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques (que es va desglossar de la convocatòria del curs anterior) i la resta de places a convocar en els procediments d'accés al cos superior (procediments de promoció interna). Dates de les convocatòries i de les oposicions previstes, així com les places a convocar i les dates de la negociació. 
- Sobre la regulació de la fase de pràctiques d'opositors aprovats en 2020. En la pròximes taules i de manera imminent es treballarà la seua regulació.
-Hem recordat necessitat de la figura de la infermera escolar. Al juliol el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha anul·lat la resolució de la Conselleria d'Educació que establia que els docents tenien la responsabilitat d'actuar davant una urgència sanitària d'un alumne amb malaltia crònica. 
-S'ha reclamat la incorporació dels opositors del procés efectuat aquest estiu a les borses de treball i priorització d'ocupació dels llocs de difícil cobertura.
S'ha explicat que el mes d'octubre es publicaren llistats de persones que han d'aportar documentació ,derivat de la impossibilitat d'accés a consulta que en el seu dia es autoritzar en matricular-se en el procés opositor.
-S'ha demanat accelerar la publicació de l'ordre de regulació de la Jornada Escolar perquè comunitats educatives com la del CEIP Gabriel Miró vagen elaborant els seus projectes de nou horari, que s'aplicaria ja de cara al 2022-2023.


Por orden del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, les convocamos a la reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación, que se realizará el día 23 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, con el siguiente orden del día:
 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas el 21 de mayo de 2020, 27 de mayo y 17 de junio de 2021.
2 DECRETO __/2021, de __ de _____, del Consell, por el cual se aprueba la oferta de empleo público de personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana para el año 2021.
3 Turno abierto de palabra
 
 
MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 23/09/2021 OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DOCENTE DE 2021.
 
En la primera mesa sectorial del estrenado curso escolar 2021/2022 se ha trata como único punto del orden del día se ha tratado el decreto de OPED DE 2021.
Las plazas que este decreto contiene son 1.228. Se ha ajustado y respetado a la normativa. 1.105 plazas corresponden a turno general y 123 quedan reservadas a turno libre de personal con diversidad funcional.(10% normativo).
Estas 1.228 plazas completan  las 2.500 plazas que para las distintas especialidades del cuerpo de Maestros y Maestras se comprometió la Conselleria de Educación .OPED de 2020 (DECRETO 211/2020, de 18 de diciembre, del Consell, de aprobación de la oferta de empleo público de personal docente no universitario para 2020.
Se esta trabajando en una distribución de las plazas por especialidades y considerando las variables que hagan razonable el reparto por especialidades. En breve se publicitará este aspecto del que os informaremos puntualmente.
De manera inminente se negociará la normativa para convocatoria reguladora del proceso, antes de noviembre.
UGT Ensenyament PV  ha pedido la realización de las pruebas finalizado el curso escolar.
Se ha explicado que este proceso se ajustará al marco que hasta ahora ha regulado los procesos anteriores.
 
En el turno abierto de palabra.
-Hemos recordado que  queda pendiente  convocar 33 plazas del turno libre del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (que se desglosó de la convocatoria del curso anterior) y el resto de plazas a convocar en los procedimientos de acceso al cuerpo superior (procedimientos de promoción interna). Fechas de las convocatorias y de las oposiciones previstas, así como las plazas a convocar y las fechas de la negociación. 
- Sobre la regulación de la fase de prácticas de opositores aprobados en 2020. En la próximas mesas y de manera inminente se va a trabajar su regulación.
-Hemos recordado  necesidad de la figura de la enfermera escolar. En julio el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado la resolución de la Consellería de Educación que establecía que los docentes tenían la responsabilidad de actuar ante una urgencia sanitaria de un alumno con enfermedad crónica. 
-Se ha reclamado la incorporación de los opositores del proceso efectuado este verano a las bolsas de trabajo y priorización de ocupación de los puestos de difícil cobertura.
Se ha explicado que en el mes de octubre se publicaran listados de personas que han de aportar documentación ,derivado de la imposibilidad de acceso a consulta que en su dia se efectuo al matricularse en el proceso opositor.
 -Se ha pedido acelerar la publicación de la orden de regulación de la Jornada Escolar para que comunidades educativas como la del CEIP Gabriel Miró vayan elaborando sus proyectos de nuevo horario, que se aplicaría ya de cara al 2022-2023.
UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".