INSTRUCCIONS INICI DE CURS: Ensenyaments artístics superiors // Enseñanzas artísticas superiores.

INSTRUCCIONS INICI DE CURS: Ensenyaments artístics superiors // Enseñanzas artísticas superiores.
 
 
 
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions per al curs 2021-2022 als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors. [2021/9292]

 

UGT Ensenyament en la Mesa o reunió sindical en el qual es van tractar les instruccions que es publiquen hui en el DOGV (precisament el mateix dia que se signa la resolució d'aquestes instruccions, per la qual cosa escàs, per no dir nul, marge de negociació vam tindre), va exigir que s'incorporaren a les instruccions el pla de xoc o les accions extraordinàries que es contemplen en l'ordre sobre catalogació amb el requisit lingüístic de valencià dels llocs docent d'aquests ensenyaments de règim especial, ordre 35/2018, de 22 d'agost, com a punt 4 del resolc seté sobre "PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT CURS 2021-2022".

El punt 4 que preteníem incloure és el mateix que es contenia en les instruccions del curs passat, que és molt més necessari aquest curs tenint en compte que enguany finalitza la moratòria concedida per la citada ordre per al professorat dels ensenyaments de règim especial.

Aquest apartat diu: Setè. Programa de formació del professorat curse 2020-2021 1. Per a garantir el compliment efectiu del que disposa la disposició transitòria primera de l'Ordre 35/2018, de 22 d'agost, (DOGV 8368, 24.08.2018) i garantir la formació necessària a tot el professorat que treballa en els centres del ISEACV i forma part de les seues bosses, per a l'obtenció i acreditació del requisit lingüístic de valencià (nivell C1 del Marc Europeu de les Llengües), el ISEACV en coordinació amb la direccions generals de Personal Docent i Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i el servei de Formació del Professorat, de la Conselleria d'Educació, oferiran els cursos específics necessaris, en els diferents centres del ISEACV perquè tot el professorat d'aquests ensenyaments puga realitzar la formació necessària, dins de la seua jornada laboral, per a obtindre, a la finalització d'aquesta, el corresponent certificat de nivell C1 de valencià.

No obstant això, malgrat la nostra petició i feta l'advertiment sobre la necessitat d'actuació urgent durant aquest curs per a resoldre el conflicte laboral al qual ens veurem reclamats en finalitzar aquest curs (com va ocórrer en 2017), el ISEACV es desvincula totalment d'aquesta qüestió i ens remet a la Direcció general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació per a resoldre-ho. Des d'UGT lamentem aquest canvi de posició del ISEACV i la retirada del seu suport per a la resolució d'aquest conflicte laboral.

 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021-2022 en los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores. [2021/9292]

 

UGT Enseñanza en la Mesa o reunión sindical en el que se trataron las instrucciones que se publican hoy en el DOGV (precisamente el mismo día que se firma la resolución de estas instrucciones, por lo que escaso, por no decir nulo, margen de negociación tuvimos), exigió que se incorporaran a las instrucciones el plan de choque o las acciones extraordinarias que se contemplan en la orden sobre catalogación con el requisito lingüístico de valenciano de los puestos docente de estas enseñanzas de régimen especial, orden 35/2018, de 22 de agosto, como punto 4 del resuelvo séptimo sobre "PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO CURSO 2021-2022".

El punto 4 que pretendíamos incluir es el mismo que se contenía en las instrucciones del curso pasado, que es mucho más necesario este curso teniendo en cuenta que este año finaliza la moratoria concedida por la citada orden para el profesorado de las enseñanzas de régimen especial.

Este apartado dice: Séptimo. Programa de formación del profesorado curso 2020-2021 1. Para garantizar el cumplimiento efectivo de lo que dispone la disposición transitoria primera de la Orden 35/2018, de 22 de agosto, (DOGV 8368, 24.08.2018) y garantizar la formación necesaria a todo el profesorado que trabaja en los centros del ISEACV y forma parte de sus bolsas, para la obtención y acreditación del requisito lingüístico de valenciano (nivel C1 del Marco Europeo de las Lenguas), el ISEACV en coordinación con la direcciones generales de Personal Docente y Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, y el servicio de Formación del Profesorado, de la Conselleria de Educación, ofertarán los cursos específicos necesarios, en los diferentes centros del ISEACV para que todo el profesorado de estas enseñanzas pueda realizar la formación necesaria, dentro de su jornada laboral, para obtener, a la finalización de la misma, el correspondiente certificado de nivel C1 de valenciano.

Sin embargo, pese a nuestra petición y hecha la advertencia sobre la necesidad de actuación urgente durante este curso para resolver el conflicto laboral al que nos veremos avocados al finalizar este curso (como ocurrió en 2017), el ISEACV se desvincula totalmente de esta cuestión y nos remite a la Dirección general de Personal Docente de la Consellería de Educación para resolverlo. Desde UGT lamentamos este cambio de posición del ISEACV y la retirada de su apoyo para la resolución de este conflicto laboral.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".