MESA SECTORIAL 21 JULIOL 2021. Modificació acord interins i interines // Modificaciones acuerdo interinos e interinas.

MESA SECTORIAL 21 JULIOL 2021. Modificació acord interins i interines // Modificaciones acuerdo interinos e interinas.

 

En la Mesa Sectorial del dia 21 de juliol de 2021 s’han tractat les següents resolucions.

 1. RESOLUCIÓ de XX de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.

Ugt Ensenyament reclama una millora de les actualitzacions de les borses de llocs de treball. A més, comprovar si els llocs a adjudicar realment estiguen disponibles en les adjudicacions i que no es presenten els interins i interines per ocupar el seu lloc i que ja no estiga disponible per l’alta de la persona en el seu lloc.  En definitiva, cal ajustar el procediment tant administratiu com informàtic.

 

NOVETATS A LA RESOLUCIÓ:

 • Les persones adjudicades hauran d'incorporar-se al seu lloc el primer dia hàbil després de l'adjudicació i l’emissió de la credencial.

Casos:

 • Si després de l'adjudicació del lloc la persona adjudicada no pogués prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat, es procedirà de la mateixa manera a la seua incorporació a la borsa de treball de l'especialitat corresponent.
 • Les persones adjudicades que després de l'adjudicació d'un lloc no pogueren prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat i que abans de la finalització del curs acadèmic presten serveis en l'especialitat, passaran a situar-se en la bossa de l'especialitat en el moment de l'actualització de les bosses, al final del curs escolar i darrere de l'última persona interina amb serveis del curs escolar vigent, així, l'ordre d'incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.
 • En els casos de les persones que després de ser adjudicades no pogueren prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat i que en finalitzar el curs acadèmic no hagen prestat serveis en l'especialitat corresponent, en el moment de l'actualització de les bosses al final del curs escolar, seran recol·locades en la bossa de l'especialitat, darrere de l'última persona interina sense serveis.
 1. Torn obert de paraula.
 • COMISSIÓ DE SERVEIS. Termini de presentació de les reclamacions: del 21 de juliol de 2021 a les 10.30 fins al 23 de juliol de 2021 a les 10.30.De 15,30h a 16,30h no estarà operativa la Web i en principi, volen ampliar el termini.
 • PERSONAL DE BAIXA PER COVID en Invassat: El període de la baixa finalitza el 31 agost. Estan revisant els casos i si no hi ha una malaltia molt greu, poden incorporar-se perquè ja estaran vacunades.
 • OPOSICIONS SECUNDÀRIA: Persones opositores que han passat la primera prova entren en borsa en juliol.
 • COMISSIÓ DE SERVEI ESPECÍFIQUES: Persones adjudicades en Comissió de Servei en les Unitats Específiques d’Orientació s’ha d’estudiar si poden o no renunciar a la plaça.


En la Mesa Sectorial del día 21 de julio de 2021 se ha tratado la siguiente resolución:

 1. RESOLUCIÓN de XX de julio de 2021, de la Dirección General de Personal Docente, por la cual se modifica la Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la cual se regulan los procedimientos de ADJUDICACIÓN CONTINUA DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE PROVISIÓN DE LUGARES DE DIFÍCIL COBERTURA en régimen de interinidad.

Ugt Enseñanza reclama una mejora en las actualizaciones de las bolsas de puestos de trabajo. Además, comprobar si los puestos a adjudicar realmente estén disponibles en las adjudicaciones y que no se presentan los interinos e interinas para ocuparlos y que ya no esté disponible por el alta de la persona. En definitiva, hay que ajustar el procedimiento tanto administrativo como informático.

NOVEDADES A LA RESOLUCIÓN:

 • Las personas adjudicadas deberán incorporarse a su puesto el primer día hábil tras la adjudicación y emisión de la credencial.

Casos:

 • Si después de la adjudicación del puesto de trabajo la persona adjudicada no pudiera tomar posesión por no estar disponible el puesto adjudicado, se procederá del mismo modo a su incorporación a la bolsa de trabajo de la especialidad correspondiente.
 • Si tras la adjudicación del puesto la persona adjudicada no pudiera tomar posesión por no estar disponible el puesto adjudicado, se procederá del mismo modo a su incorporación a la bolsa de trabajo de la especialidad correspondiente.
 • Las personas adjudicadas que tras la adjudicación de un puesto no pudieran tomar posesión por no estar disponible el puesto adjudicado y que antes de la finalización del curso académico presten servicios en la especialidad, pasarán a situarse en la bolsa de la especialidad en el momento de la actualización de las bolsas, al final del curso escolar y detrás de la última persona interina con servicios del curso escolar vigente, de esta manera, el orden de incorporación quedará determinado por el comienzo de la prestación de servicios.
 • En los casos de las personas que tras ser adjudicadas no pudieran tomar posesión por no estar disponible el puesto adjudicado y que al finalizar el curso académico no haya prestado servicios en la especialidad correspondiente, en el momento de la actualización de las bolsas al final del curso escolar, serán recolocada en la bolsa de la especialidad detrás de la última persona interina sin servicios.
 1. Turno abierto de palabra.
 • COMISIÓN DE SERVICIOS. Plazo de presentación de las reclamaciones: del 21 de julio de 2021 a las 10.30 hasta el 23 de julio de 2021 a las 10.30. De 15,30h a 16,30h no estará operativa la Web y en principio, quieren ampliar el plazo.
 • PERSONAL DE BAJA POR COVID en Invassat: El periodo de la baja finaliza el 31 agosto. Están revisando los casos y si no hay una enfermedad muy grave, pueden incorporarse porque ya estarán vacunadas.
 • OPOSICIONES SECUNDARIA: Personas opositoras que han pasado la primera prueba entran en bolsa en julio.
 • COMISIÓN DE SERVICIO ESPECÍFICAS: Personas adjudicadas en Comisión de Servicio en las Unidades Específicas de Orientación se tiene que estudiar si podan o no renunciar en la plaza.
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".