MESA SECTORIAL 21 juliol: INSTRUCCIONS.Formació de persones adultes i escoles infantils 1r cicle // Formación de personas adultas y escuelas infantiles 1r ciclo.

MESA SECTORIAL 21 juliol: INSTRUCCIONS.Formació de persones adultes i escoles infantils 1r cicle // Formación de personas adultas y escuelas infantiles 1r ciclo.

En la Mesa Sectorial del dia 21 de juliol de 2021 s’han tractat les següents resolucions.

RESOLUCIÓ de xx de xxx de 2021 del secretari autonòmic d’educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2021-2022

En aquesta Resolució, UGT Ensenyament-PV exposa les següents esmenes:

 • En primer lloc, en relació amb l’horari del professorat, s’ estableixen trenta-set hores i mitja que constitueixen la jornada laboral, i tots els professors dedicaran 30 hores setmanals de presència directa al centre. En aquest aspecte, caldria regularitzar-ho cap a l’horari de Secundària, ja que en aquesta etapa són de 25 hores més 5 hores de còmput mensual.
 • En segon lloc, seria imprescindible un augment de dotació de professorat d’informàtica i que el projecte implantat DIGCOM amb caràcter experimental a alguns centres ha sigut positiu, i per tant es podria aplicar a tots els centres FPA. D’aquesta forma, a poc a poc, s’eliminaria l’analfabetisme digital i tecnològic en persones adultes.
 • En tercer lloc, en relació amb l’atenció als centres d’FPA per part de l’equip d’Ítaca, pensem que cal ajustar els horaris tant de l’alumnat i professorat.
 • En quart lloc, amb relació a la matrícula, caldria dotar als centres de personal administratiu per agilitzar el procés.
 • En cinquè lloc, les actes de notes, certificats d’aprofitament i certificats de graduat. Han hagut errades que a poc a poc han anat solventant-se
 • En sisè lloc, la nota mitjana del graduat. Considerem que és molt injust, que per a la nota mitjana del graduat, sols compute GES2. La majoria d’alumnes cursen GES1 i GES2 i hi ha casos que s’esforcen molt en GES1, treuen molt bones notes i la seua situació personal i/o laboral canvia a l’any següent, baixant-los la nota. Pel professorat també és molt desmotivador que les notes que posen no tinguen la importància que caldria.
 • Finalment, en la catalogació de places. Ens agradaria que es tingueren en compte les demandes per part de les direccions dels centres pel que fa a la catalogació de places.

L’administració exposa les següents novetats:

 • PGA: aprovada pel Consell Escolar.
 • Readaptació de les Mesures Covid (distancia seguretat 1,2 m)
 • Incorporació PEPLI.

 

RESOLUCIÓ de xx de xxx de 2021 del secretari autonòmic d’educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2021-2022.

 

En aquesta Resolució, UGT Ensenyament-PV exposa les següents esmenes:

 • En primer lloc, matisar la situació un poc complicada per la COVID a hores d’ara i no sabem com serà el curs vinent, per tant sol·licitem accés a la plataforma Web per a les famílies.
 • En segon lloc, una cobertura ràpida en les baixes.
 • En tercer lloc, en les instruccions sanitàries, donat el fet que són un grup bombolla, no veiem factible la distància de seguretat de 1,2m (a més que en aquestes edats és un poc complicat)


En la Mesa Sectorial del día 21 de julio de 2021 se han tratado las siguientes resoluciones.

RESOLUCIÓN de xx de xxx de 2021 del secretario autonómico de educación y Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros de formación de personas adultas sostenidos con fondos públicos para el curso académico 2021-2022

En esta Resolución, UGT Enseñanza-PV expone las siguientes enmiendas:

 • En primer lugar, en relación con el horario del profesorado, se establecen treinta y siete horas y media que constituyen la jornada laboral, y todos los profesores dedicarán 30 horas semanales de presencia directa en el centro. En este aspecto, habría que regularizarlo hacia el horario de Secundaria, puesto que en esta etapa son de 25 horas más 5 horas de cómputo mensual.
 • En segundo lugar, sería imprescindible un aumento de dotación de profesorado de informática y que el proyecto implantado DIGCOM con carácter experimental en algunos centros ha sido positivo, y por tanto se podría aplicar en todos los centros FPA. De esta forma, se eliminaría el analfabetismo digital y tecnológico en persones adultas.
 • En tercer lugar, en relación con la atención en los centros de FPA por parte del equipo de Ítaca, pensamos que hay que ajustar los horarios tanto del alumnado y profesorado.
 • En cuarto lugar, con relación a la matrícula, habría que dotar en los centros de personal administrativo para agilizar el proceso.
 • En quinto lugar, las actas de notas, certificados de aprovechamiento y certificados de graduado. Han habido errores que han ido solucionándose.
 • En sexto lugar, la nota media del graduado. Consideramos que es muy injusto, que para la nota media del graduado, solo computa GES2. La mayoría de alumnos cursan GES1 y GES2 y hay casos que se esfuerzan mucho en GES1, sacan muy buenas notas y su situación personal y/o laboral cambia en el año siguiente, bajándoles la nota. Para el profesorado también es mucho desmotivador que las notas no tengan la importancia que haría falta.
 • Finalmente, en la catalogación de plazas. Nos gustaría que se tuvieran en cuenta las demandas por parte de las direcciones de los centros en cuanto a la catalogación de plazas.

La administración expone las siguientes novedades:

 • PGA: aprobada por el Consejo Escolar.
 • Readaptación de las Medidas Covid (distancia seguridad 1,2 m)
 • Incorporación PEPLI.

RESOLUCIÓN de xx de xxx de 2021 del secretario autonómico de educación y Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad de la Generalitat para el curso académico 2021-2022.

En esta Resolución, UGT Enseñanza-PV expone las siguientes enmiendas:

 • En primer lugar, matizar la situación un poco complicada ocasionada por la pandèmia actualmente. No sabemos cómo será el próximo curso, por lo tanto solicitamos acceso a la plataforma Web para las familias.
 • En segundo lugar, una cobertura rápida en las bajas.
 • En tercer lugar, en las instrucciones sanitarias, dado el hecho que son un grupo burbuja, no vemos factible la distancia de seguridad de 1,2m (además que en estas edades es un poco complicado)
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".