MESA SECTORIAL 20 JULIOL. Resolucions diverses de la Direcció General d’Inclusió Educativa// Resoluciones diversas de la Dirección General de Inclusión Educativa

MESA SECTORIAL 20 JULIOL. Resolucions diverses de la Direcció General d’Inclusió Educativa// Resoluciones diversas de la Dirección General de Inclusión Educativa

En la Mesa Sectorial del dia 20 de juliol de 2021 s’han tractat les següents resolucions.

  1. Resolució conjunta de _________ de 2021, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i de la Direcció General d’Inclusió Educativa per la qual s’estableix el protocol de coordinació de professionals per al desenvolupament de l’atenció primerenca.

En aquest punt, l’administració ens ha informat que solament s’ha actualitzat  la terminologia adaptant-la al nou decret d’orientació. Des d’UGT Ensenyament, sol·licita un estudi i adequació de la dotació de personal, a més de transparència en l’adjudicació dels llocs.

  1. RESOLUCIÓ de _____ de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària per al curs 2021-22.

L’administració ens informa que el curs passat, degut a la pandèmia van rebre una gran quantitat d’atenció educativa els alumnes que ho varen sol·licitar amb els informes previs. A més, exposa que gràcies a la plataforma d’Ítaca 3 es dona resposta més ràpida i agilitza la burocràcia. En aquest sentit, es continuarà realitzant els tràmits en aquesta plataforma.  Finalment, ens informen que a l’any 22-23 es aquesta resolució es regularà mitjançant un decret.

Ugt Ensenyament, considera que s’ha de donar una resposta més ràpida a la demanda d’aquest recurs, donant un termini curt (48h) i la dotació d’aquest recurs a les etapes d’Infantil i Batxillerat. L’administració ho estudiarà i agilitzarà més el procediment. 

  1. RESOLUCIÓ de XX de juliol de 2021, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual ¡ s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d'unitats educatives terapèutiques a les províncies d'Alacant i València per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2021-2022 i següents.
  1. RESOLUCIÓ de XX de juliol de 2021, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, de la unitat educativa terapèutica de Castelló de la Plana, per al curs escolar 2021-2022 i següents.

Les resolucions dels punts 3 i 4 s’han abordat juntes. En aquests punts UGT Ensenyament, s’ha reivindicat el fet que aquestes resolucions s’aplique a tot l’alumnat i no sols a l’alumnat de 10-18 anys i amb un radi de 30km. També sol·licita un informe sobre l’alumnat escolaritzat i que es va atendre l’any passat.

En el torn obert de paraula es torna a demanar un calendari aproximatiu de les Meses Sectorials del curs 2021-2022 i informació sobre les comissions de serveis. 

En la Mesa Sectorial del día 20 de julio de 2021 se han tratado las siguientes resoluciones.

1. Resolución conjunta de _________ de 2021, de la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental y de la Dirección General de Inclusión Educativa por la cual se establece el protocolo de coordinación de profesionales para el desarrollo de la atención temprana.
En este punto, la administración nos ha informado que solo se ha actualizado la terminología adaptándola al nuevo decreto de orientación. Desde UGT Enseñanza, solo•licita un estudio y adecuación de la dotación de personal, además de transparencia en la adjudicación de los lugares.

2. RESOLUCIÓN de _____ de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, por la cual se dictan instrucciones para la organización de la atención educativa domiciliaria y hospitalaria para el curso 2021-22.
La administración nos informa que el curso pasado, debido a la pandemia recibieron una gran cantidad de atención educativa los alumnos que lo solicitaron con los informes previos. Además, expone que gracias a la plataforma de Ítaca 3 se dan respuestas más rápidas y agilidad burocrática. En este sentido, se continuará realizando los trámites en esta plataforma. Finalmente, nos informan que en 22-23 esta resolución se regulará mediante un decreto.
Ugt Enseñanza, considera necesario dar una respuesta más rápida a la demanda de este recurso, dando un plazo corto (48h) y que seria necesario dotar de este recurso en las etapas de Infantil y Bachillerato. La administración, por su parte, indica que  lo estudiará y se intentará agilizar más este procedimiento. 

3. RESOLUCIÓN de XX de julio de 2021, de la Dirección General de Inclusión Educativa por la cual ¡ se autoriza y se regula el funcionamiento, con carácter experimental, de unidades educativas terapéuticas en las provincias de Alicante y València para la respuesta integral al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de salud mental, para el curso escolar 2021-2022 y siguientes.

4. RESOLUCIÓN de XX de julio de 2021, de la Dirección General de Inclusión Educativa por la cual se autoriza y se regula el funcionamiento, con carácter experimental, de la unidad educativa terapéutica de Castelló de la Plana, para el curso escolar 2021-2022 y siguientes.

Las resoluciones de los puntos 3 y 4 se han abordado juntas. En estos puntos UGT Enseñanza, ha reivindicado el hecho que estas resoluciones se aplique a todo el alumnado y no solo al alumnado de 10-18 años y con un radio de 30km. También solicita un informe sobre el alumnado escolarizado atendido el curso pasado.

En el turno abierto de palabra se vuelve a pedir un calendario aproximado de las Mesas Sectoriales del curso 2021-2022 e información sobre las comisiones de servicios.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".