UEO: Correcció errades del concurs de mèrits per a cobrir places en les unitats especialitzades d’orientació // Corrección de errores del concurso de méritos para cubrir plazas en las unidades especilizadas de orientación.

UEO:  Correcció errades del concurs de mèrits per a cobrir places en les unitats especialitzades d’orientació // Corrección de errores del concurso de méritos para cubrir plazas en las unidades especilizadas de orientación.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació. [2021/7821]

ENLLAÇ

Advertides errades en la publicació de la resolució indicada (DOGV 9128 15 de juliol de 2021) es corregeixen com segueix:

– En la pàgina 31881,

On diu:

7. Si la persona aspirant no adjunta els annexos referits en aquesta base, incloent-hi el document d’autopresentació, la sol·licitud no será admesa i no podrà continuar amb la tramitació de la sol·licitud.

Ha de dir:

7. Si la persona aspirant no adjunta els annexos referits en aquesta base la sol·licitud no serà admesa i no podrà continuar amb la tramitació de la sol·licitud.

– En la pàgina 31912,

On diu:

1.3. Experiència en l’àmbit d’especialització i/o en un lloc semblant a aquell a què s’opta, d’acord amb l’apartat a) dels mèrits específics de l’àmbit al qual s’opta, relacionats en l’Annex II Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en un lloc semblant a aquell a què s’opta. Les fraccions d’any computaran a raó de 0,0166 punts per cada mes complet.

Ha de dir:

1.3. Experiència en l’àmbit d’especialització i/o en un lloc semblant a aquell a què s’opta, d’acord amb l’apartat a) dels mèrits específics de l’àmbit al qual s’opta, relacionats en l’Annex II Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en un lloc semblant a aquell a què s’opta. Les fraccions d’any computaran a raó de 0,0416 punts per cada mes complet.

– En la pàgina 31915,

On diu:

1.3. Experiencia en el ámbito de especialización y/o en un puesto similar al que se opta, de acuerdo con el apartado a) de méritos específicos del ámbito al que se opta, relacionados en el Anexo II. Por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como personal funcionario de carrera en un puesto similar al que se opta. Las fracciones de año se computarán a razón de 0,0166 puntos por cada mes completo.

Ha de dir:

1.3. Experiencia en el ámbito de especialización y/o en un puesto similar al que se opta, de acuerdo con el apartado a) de méritos específicos del ámbito al que se opta, relacionados en el Anexo II. Por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como personal funcionario de carrera en un puesto similar al que se opta. Las fracciones de año se computarán a razón de 0,0416 puntos por cada mes completo.

València, 15 de juliol de 2021.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca un concurso de méritos para la selección y el nombramiento de personal funcionario docente, para cubrir puestos en las unidades especializadas de orientación. [2021/7821]               

  ENLACE

Advertidos errores en la publicación de la resolución indicada

(DOGV 9128; 15 de julio de 2021) se corrigen como sigue:

– En la página 31881,

Donde dice:

7. Si la persona aspirante no adjunta los anexos referidos en esta base, incluyendo el documento de autopresentación, la solicitud no será admitida y no podrá continuar con la tramitación de la solicitud.

Debe decir:

7. Si la persona aspirante no adjunta los anexos referidos en esta base la solicitud no será admitida y no podrá continuar con la tramitación de la solicitud.

– En la página 31912,

Donde dice:

1.3. Experiència en l’àmbit d’especialització i/o en un lloc semblant a aquell a què s’opta, d’acord amb l’apartat a) dels mèrits específics de l’àmbit al qual s’opta, relacionats en l’Annex II Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en un lloc semblant a aquell a què s’opta. Les fraccions d’any computaran a raó de 0,0166 punts per cada mes complet.

Debe decir:

1.3. Experiència en l’àmbit d’especialització i/o en un lloc semblant a aquell a què s’opta, d’acord amb l’apartat a) dels mèrits específics de l’àmbit al qual s’opta, relacionats en l’Annex II Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en un lloc semblant a aquell a què s’opta. Les fraccions d’any computaran a raó de 0,0416 punts per cada mes complet.

– En la página 31915,

Donde dice:

1.3. Experiencia en el ámbito de especialización y/o en un puesto similar al que se opta, de acuerdo con el apartado a) de méritos específicos del ámbito al que se opta, relacionados en el Anexo II. Por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como personal funcionario de carrera en un puesto similar al que se opta. Las fracciones de año se computarán a razón de 0,0166 puntos por cada mes completo.

Debe decir:

1.3. Experiencia en el ámbito de especialización y/o en un puesto similar al que se opta, de acuerdo con el apartado a) de méritos específicos del ámbito al que se opta, relacionados en el Anexo II. Por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como personal funcionario de carrera en un puesto similar al que se opta. Las fracciones de año se computarán a razón de 0,0416 puntos por cada mes completo.

València, 15 de julio de 2021.– La directora general de Personal Docente: M. Ángeles Herranz Ábalos.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".