MESA SECTORIAL15 juliol: Instruccions inici de curs EOI // Instrucciones inicio de curso EOI.

MESA SECTORIAL15 juliol: Instruccions inici de curs EOI // Instrucciones inicio de curso EOI.

En la MS del 15 de juliol s'han tractat els següents temes:

1. Resolució de xx de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2021-2022.

2. Torn obert de paraula.

Des d'UGT Ensenyament PV hem plantejat el següent:

 • La necessitat d'ampliar la xarxa de EOIs.
 • Continuar amb la baixada de ràtios dels grups, ja que els desdobleguis no han funcionat bé.
 • Que la baixada a 18 hores lectives sigui real i efectiva. El DGPL ha recalcat que així serà i, si hi hagués casos de 19 o 20 hores, que li ho comuniquem.
 • També hem sol·licitat que no sigui obligatori l'oferta de cursos complementaris. (punt 4.4)
 • Hem fet saber que la correcció i avaluació per professors amb nivell de C2, hauria de ser excepcional. (punt 11.5)
 • En relació a les Mediatecas, indicar que en tots els centres no és possible i que allí on ho és, falta material. (punt 13).
 • En molts casos els desdobleguis no són efectius ni viables per la falta de material TIC. (punt 21.3).

Des de Direcció General de Política Lingüística indiquen:

 • Al desembre de 2021 hi haurà una nova Ordre de EOI que establirà una nova estructura. S'està treballant en el grup Repensar les EOIs, per a adequar-se a la nova realitat dels estudis d'idiomes i la baixada contínua d'alumnes.
 • Valoren la creació del Coordinador de proves PUC de Valencià.
 • La intenció de la Conselleria és que al llarg de l'any existeixin cinc convocatòries de valencià: dos per la Universitat, dues per les EOIs i una per la JQEV.
 • Els cursos complementaris d'iniciació: (Punt 4.4) ha d'entendre's com un mitjà de captació d'alumnes de 14-18 anys i, per tant, és d'oferta obligatòria.
 • La Mediateca és un projecte a llarg termini que té com a finalitat establir una estructura no presencial que ofereixi seguiment i assessorament en l'aprenentatge de les llengües.
 • Respecte a la reducció de ràtios, ens indica que és la seua finalitat però que depèn del pressupost.
 • Respecte a la petició d'equipament tecnològic, tots els anys es doten partides. Però, recorda que les EOIs tenen diners suficients per a obtenir el programari.
 • Finalment, indicar que en aquest any s'ha augmentat un 8% el personal i hi ha vuit noves seus de EOI.

2. En el Torn obert de paraula:

 • El DGPL ens avança que la EOI virtual serà una realitat el pròxim curs.


 

En la MS del 15 de julio se han tratado los siguientes temas:

 1. Resolución de xx de julio de 2021, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas durante el curso 2021-2022.
 2. Turno abierto de palabra.

Desde UGT Enseñanza PV hemos planteado lo siguiente:

 • La necesidad de ampliar la red de EOIs.
 • Continuar con la bajada de ratios de los grupos, ya que los desdobles no han funcionado bien.
 • Que la bajada a 18 horas lectivas sea real y efectiva. El DGPL ha recalcado que así será y, si hubiera casos de 19 ó 20 horas, que se lo comuniquemos.
 • También hemos solicitado que no sea obligatorio la oferta de cursos complementarios. (punto 4.4)
 • Hemos hecho saber que la corrección y evaluación por profesores con nivel de C2, debería ser excepcional. (punto 11.5)
 • En relación a las Mediatecas, indicar que en todos los centros no es posible y que allí donde lo es, falta material. (punto 13).
 • En muchos casos los desdobles no son efectivos ni viables por la falta de material TIC. (punto 21.3).

Desde Dirección General de Política Lingüística indican:

 • En diciembre de 2021 habrá una nueva Orden de EOI que establecerá una nueva estructura. Se está trabajando en el grupo Repensar las EOIs, para adecuarse a la nueva realidad de los estudios de idiomas y la bajada continua de alumnos.
 • Valoran la creación del Coordinador de pruebas PUC de Valenciano.
 • La intención de la Conselleria es que a lo largo del año existan cinco convocatorias de valenciano: dos por la Universidad, dos por las EOIs y una por la JQEV.
 • Los cursos complementarios de iniciación: (Punto 4.4) debe entenderse como un medio de captación de alumnos de 14-18 años y, por tanto, es de oferta obligatoria.
 • La Mediateca es un proyecto a largo plazo que tiene como finalidad establecer una estructura no presencial que ofrezca seguimiento y asesoramiento en el aprendizaje de las lenguas.
 • Respecto a la reducción de ratios, nos indica que es su finalidad pero que depende del presupuesto.
 • Respecto a la petición de equipamiento tecnológico, todos los años se dotan partidas. Pero, recuerda que las EOIs tienen dinero suficiente para obtener el software.
 • Finalmente, indicar que en este año se ha aumentado un 8% el personal y hay ocho nuevas sedes de EOI.
 1. En el Turno abierto de palabra:

·         El DGPL nos adelanta que la EOI virtual será una realidad el próximo curso.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".