MESA SECTORIAL 13 juliol: Resolució per la qual es dicten instruccions d'inici de curs Secundària i Batxillerat // Resolución por la que se dictan instrucciones de inicio de curso Secundaria y Bachillerato.

MESA SECTORIAL 13 juliol: Resolució per la qual es dicten instruccions d'inici de curs Secundària i Batxillerat // Resolución por la que se dictan instrucciones de inicio de curso Secundaria y Bachillerato.

En la Mesa Sectorial del dia 13 de juliol de 2021 s'han tractat els següents temes:
1. RESOLUCIÓ de xx de xxxxx de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.
2. Torn obert de paraula.

Amb relació al punt objecte de la Mesa, instruccions d'inici de curs per a Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, UGT Ensenyament ha aportat una sèrie d'esmenes.

Insistim en el fet que la situació pandèmica no ha acabat, els alumnes no saben si estaran o no vacunats, per tant, sol·licitem garantir, en primer lloc, la seguretat i, després,  l’ensenyament de manera presencial o si escau, en línia, per tal d’aconseguir un progrés en l’educació dels i de les alumnes. En aquesta línia, seria necessari informar a les famílies dels passos a seguir, i de la disposició dels recursos necessaris per fer possible aquesta situació.

En segon lloc, en relació amb l’assetjament escolar,  es planteja formar i informar a la comunitat educativa sobre seguretat en les xarxes socials, per tal d’augmentar la conscienciació.

En tercer lloc, l’administració ens ha comunicat :

 • Instruccions d’inici de curs: Redacció més inclusiva.
 • Llibres de text: Manteniment dels llibres de text durant el curs nou i reposar el necessari, ja que al curs 2022-2023 entrarà en vigor la nova llei i per tant hi haurà canvi de material. (LOMLOE)
 • Foment lector: La durada de les sessions serà de 55’ i dintre d’aquest horari, es podria organitzar per incloure lectura. Augment de lectures d’autoria femenina.
 • Pla lingüístic de centre: incorporació del PEPLI a tots els cursos.
 • Pla de Contingència: No elaborar-lo de nou, sinó adaptar-lo a les noves instruccions de sanitat.
 • Organització d’equips de mediació.
 • Tipologia d’uniformes: en els centres on hi haja uniformes escolar per a tots els alumnes, no es podrà fixar peces on es distingeixen els sexes. Peces de roba no discriminatòries.
 • Quan es publique la nova normativa sobre els horaris: no es tornaran a sol·licitar cada any si no hi ha canvi.

En torn obert de paraula s’ha tornat a demanar:

 • Calendari aproximat de les diferents adjudicacions.
 • Calendari de negociació.

I ens han informat sobre:

 • Places de PAM: s’oferiran en les adjudicacions de suprimits i desplaçats.
 • Orientadors dels SPES suprimits: Actualització hui del llistat de suprimits i desplaçats on ja.


DOCUMENTACIÓ:

RESOLUCIÓ de xx de xxxxx de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.En la Mesa Sectorial del día 13 de julio de 2021 se han tratado los siguientes temas:

1. RESOLUCIÓN de xx de xxxxx de 2021, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2021-2022.

2. Turno abierto de palabra.

 

Con relación al punto objeto de la Mesa, instrucciones de inicio de curso para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, UGT Enseñanza ha aportado una serie de enmiendas.

Insistimos en el hecho que la situación pandémica no ha acabado, los alumnos no saben si estarán o no vacunados, por lo tanto, solicitamos garantizar, en primer lugar, la seguridad y, después, la enseñanza de manera presencial o si procede, en línea, y así conseguir un progreso en la educación de los alumnos y alumnas. En esta línea, sería necesario informar a las familias de los pasos a seguir, y de la disposición de los recursos necesarios para hacer posible esta situación.

En segundo lugar, en relación con el acoso escolar, se plantea formar e informar a la comunidad educativa en materia de  seguridad en las redes sociales, y así aumentar la concienciación.

En tercer lugar, la administración nos ha comunicado:

 • Instrucciones de inicio de curso: Redacción más inclusiva.
 • Libros de texto: Mantenimiento de los libros de texto durante el curso nuevo y reposicion del exclusivamente necesario, puesto que en el curso 2022-2023 entrará en vigor la nueva ley, y por tanto, cambio de material(LOMLOE)
 • Fomento lector: La duración de las sesiones serán de 55’ y dentro de este horario, se podría organizar para incluir lectura. Aumento de lecturas de autoría femenina.
 • Pla Lingüístico de Centro: incorporación del PEPLI en todos los cursos.
 • Pla de Contingencia: No elaborarlo de nuevo, sino adaptarlo a las nuevas instrucciones de sanidad.
 • Organización de equipos de mediación.
 • Tipología de uniformes: en los centros donde haya uniformes escolar para todos los alumnos, no se podrá fijar piezas con distinción de sexos. Prendas de ropa no discriminatorias.
 • Cuando se publique la nueva normativa sobre los horarios: no se volverán a solicitar cada año si no hay cambio.

En turno abierto de palabra se ha vuelto a pedir:

 • Calendario aproximado de las diferentes adjudicaciones.
 • Calendario de negociación.

Y nos han informado sobre:

 • Plazas de PAM: se ofrecerán en las adjudicaciones de suprimidos y desplazados.
 • Orientadores Spes suprimidos: Actualización hoy del listado de suprimidos y desplazados donde ya se incluyen.


DOCUMENTACIÓN:

RESOLUCIÓN de xx de xxxxx de 2021, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2021-2022. 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".