OPOSICIÓ INGRÉS 2020: Recurs d'alçada contra els actos i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ) // OPOSICIÓN INGRESO 2020: Recurso de alzada contra los actos y decisiones del tribunal (FASE OPOSICIÓN).

OPOSICIÓ INGRÉS 2020: Recurs d'alçada contra els actos i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ) // OPOSICIÓN INGRESO 2020: Recurso de alzada contra los actos y decisiones del tribunal (FASE OPOSICIÓN).

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 - recurs d'alçada contra els actos i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ).

Contra els actes i les decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada publicades les notes de la fase d'oposició, les persones aspirants que vulguen podran presentar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Personal, per via telemàtica.

El termini per a interposar un recurs d'alçada serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de l'acta final de la fase d'oposició del tribunal assignat a la persona aspirant. Primer dia d'obertura del tràmit 8 de juliol de 2021, últim dia el 9 d'agost de 2021. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal. 

Contra els actes i les decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada publicades les notes de la fase d'oposició, les persones aspirants que vulguen podran presentar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic:


 ACCES TRAMIT TELEMÁTIC 


Més informació a l'apartat "Recursos contra els actes i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ)" de cada cos convocat:

 


OPOSICIÓN INGRESO 2020 - recurso de alzada contra los actos y decisiones del tribunal (FASE OPOSICIÓN).

Contra los actos y decisiones del tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento o produzcan indefensión, una vez publicadas las notas de la fase de oposición, las personas aspirantes interesadas, podrán presentar recurso de alzada ante la Dirección General de Personal, por vía telemática.

El plazo para interponer un recurso de alzada será de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del acta final de la fase de oposición del tribunal asignado a la persona aspirante. Primer día de apertura del trámite 8 de julio de 2021, último día el 9 de agosto de 2021. El plazo de un mes vendrá determinado por la fecha de publicación de cada tribunal.

Contra los actos y decisiones del tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento o produzcan indefensión, una vez publicadas las notas de la fase de oposición, las personas aspirantes interesadas, podrán presentar recurso de alzada ante la Dirección General de Personal Docente, por vía telemática.

Trámite de recurso telemático:


 ACCESO AL TRÁMITE TELEMÁTICO


Más información en el apartado "Recursos contra los actos y decisiones del tribunal (FASE OPOSICIÓN)" de cada cuerpo convocado:

Más en esta categoría: « VÍDEO UGT Ensenyament PV. Millores del nou procés d'estabilització / UGT Ensenyament PV/ Mejoras del nuevo proceso de estabilización. SUPRIMIT I DESPLAÇAT: Calendari de referència i llistat provisional // Calendario de referencia y listado provisional. »
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".