UGT INFORMA: Educació convoca beques per a afavorir la incorporació de les dones a 41 cicles d'FP// Educación convoca becas para favorecer la incorporación de las mujeres a 41 ciclos de FP

UGT INFORMA:  Educació convoca beques per a afavorir la incorporació de les dones a 41 cicles d'FP// Educación convoca becas para favorecer la incorporación de las mujeres a 41 ciclos de FP

 
Educació convoca beques per a afavorir la incorporació de les dones a 41 cicles d'FP
05/07/2021

- La convocatòria per a aquest curs 2020-2021 preveu una inversió de 100.000 euros en ajudes que oscil·len entre un màxim de 600 euros i un mínim de 400 euros
- Es pretén afavorir la presència femenina en cicles de les famílies d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, i Transport i Manteniment de Vehicles
- La resolució es pot consultar en el DOGV: consultar acíLa Conselleria d'Educació, Cultura i Esport convoca beques de fins a 600 euros cadascuna amb l'objectiu de fomentar l'accés de les alumnes a 41 cicles formatius de Formació Professional Bàsica i grau mitjà i superior de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, i Transport i Manteniment de Vehicles, en centres educatius públics valencians.

Es tracta de cicles amb una presència femenina escassa, però que presenten una bona inserció professional. Per això, aquestes ajudes tracten de fomentar la incorporació de la dona a un nínxol amb un potencial laboral elevat.

Es preveu una inversió de 100.000 euros, un 1,8 % més que el curs anterior, en ajudes que oscil·len entre un màxim de 600 euros i un mínim de 400 euros. Això permet atorgar un mínim de 166 beques de 600 euros o, en el cas que hi haja més demanda, un màxim de 250 ajudes de 400 euros.

Cal destacar que aquesta subvenció per a ajudar les dones a incorporar-se a cicles d'FP masculinitzats és compatible amb qualsevol altra subvenció o beca.

Els requisits per a gaudir d'aquesta ajuda són que les aspirants estudien en un centre públic i que en aquest curs 2020-2021 hagen estat matriculades, per primera vegada, en el primer curs d'algun dels 41 cicles formatius d'FP Bàsica o de grau mitjà o superior de les cinc famílies professionals esmentades.

El passat curs 2019-2020 Educació de la Generalitat va concedir 129 beques de 600 euros amb una inversió total de 77.400 euros, un 19 % més que en el curs 2018-2019.

La tramitació i la presentació de sol·licituds s'han de realitzar per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la Generalitat (consultar ací). Per a realitzar la tramitació electrònica, les alumnes poden fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, o mitjançant usuària i contrasenya prèviament registrada en consultar ací.

Tota la informació es troba recollida en la següent resolució publicada en el DOGV: consultar ací.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'11 fins al 30 de juliol, tots dos inclosos.

Llista de cicles per cadascuna de les cinc famílies professionals

Poden optar a la beca per la família d'Electricitat i Electrònica les alumnes dels centres públics que durant aquest curs s'hagen matriculat per primera volta en algun d'aquests 9 cicles: títol professional bàsic en Electricitat i Electrònica, títol professional bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica, tècnica en Instal·lacions de Telecomunicacions, tècnica en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial, tècnica superior en Electromedicina Clínica, tècnica superior en Manteniment Electrònic, tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, i tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.

En la família d'Energia i Aigua els cicles en què es pot demanar la beca són tres: tècnica en Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües, tècnica superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica, i tècnica superior en Energies Renovables.

La família de Fabricació Mecànica inclou 11 cicles: títol professional bàsic en Fabricació d'Elements Metàl·lics, títol professional bàsic en Fabricació i Muntatge, tècnica en Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers, tècnica en Joieria, tècnica en Mecanitzat, tècnica en Soldadura i Caldereria, tècnica superior en Construccions Metàl·liques, tècnica superior en Disseny en Fabricació Mecànica, tècnica superior en Òptica d'Ulleres, tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, i tècnica superior en Programació de la Producció en Emmotlament de Metalls i Polímers.

En la família d'Instal·lació i Manteniment són objecte d'ajudes 8 cicles: títol professional bàsic en Manteniment d'Habitatges, tècnica en Instal·lacions de Producció de Calor, tècnica en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, tècnica en Manteniment Electromecànic, tècnica superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, tècnica superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, tècnica superior en Mecatrònica Industrial, i tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals.

Pel que fa a la família de Transport i Manteniment de Vehicles, hi ha 10 cicles en què es pot demanar l'ajuda: títol professional bàsic en Manteniment d'Embarcacions Esportives i de Recreació, títol professional bàsic en Manteniment de Vehicles, tècnica en Carrosseria, tècnica en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, tècnica en Electromecànica de Maquinària, tècnica en Electromecànica de Vehicles Automòbils, tècnica superior en Automoció, tècnica superior en Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina, tècnica superior en Manteniment Aeromecànic d'Helicòpters amb Motor de Turbina, i tècnica superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus. 
 
Educación convoca becas para favorecer la incorporación de las mujeres a 41 ciclos de FP
05/07/2021

- La convocatoria para este curso 2020-2021 prevé una inversión de 100.000 euros en ayudas que oscilan entre un máximo de 600 euros y un mínimo de 400 euros
- Se pretende favorecer la presencia femenina en ciclos de las familias de Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos
- La resolución se puede consultar en el DOGV:consultar aquíLa Conselleria de Educación, Cultura y Deporte convoca becas de hasta 600 euros cada una con el objetivo de fomentar el acceso de las alumnas a 41 ciclos formativos de Formación Profesional Básica y grado medio y superior de las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, en centros educativos públicos valencianos.

Se trata de ciclos con una presencia femenina escasa, pero que presentan una buena inserción profesional. Por eso, estas ayudas tratan de fomentar la incorporación de la mujer a un nicho con un potencial laboral elevado.

Hay prevista una inversión de 100.000 euros, un 1,8 % más que el curso anterior, en ayudas que oscilan entre un máximo de 600 euros y un mínimo de 400 euros. Esto permite otorgar un mínimo de 166 becas de 600 euros o, en el supuesto de que haya más demanda, un máximo de 250 ayudas de 400 euros.

Hay que destacar que esta subvención para ayudar a las mujeres a incorporarse a ciclos de FP masculinizados es compatible con cualquier otra subvención o beca.

Los requisitos para disfrutar de esta ayuda son que las aspirantes estudien en un centro público y que en este curso 2020-2021 hayan estado matriculadas, por primera vez, en el primer curso de alguno de los 41 ciclos formativos de FP Básica o de grado medio o superior de las cinco familias profesionales mencionadas.

El pasado curso 2019-2020 Educación de la Generalitat concedió 129 becas de 600 euros con una inversión total de 77.400 euros, un 19 % más que en el curso 2018-2019.

La tramitación y la presentación de solicitudes se tienen que realizar por medios electrónicos en la plataforma de tramitación de la Generalitat (consultar aquí). Para la tramitación electrónica, las alumnas puede hacer servir cualquiera de los certificados admitidos por la sede electrónica de la Generalitat, o con usuaria y contraseña previa registrada en consultar aquí.

Toda la información se encuentra recogida en la siguiente resolución publicada en el DOGV: consultar aquí.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 11 hasta 30 de julio, ambos incluidos.

Lista de ciclos por cada una de las cinco familias profesionales

Pueden optar a la beca por la familia de Electricidad y Electrónica las alumnas de los centros públicos que durante este curso se hayan matriculado por primera vez en alguno de estos 9 ciclos: título profesional básico en Electricidad y Electrónica, título profesional básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica, técnica en Instalaciones de Telecomunicaciones, técnica en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, técnica superior en Automatización y Robótica Industrial, técnica superior en Electromedicina Clínica, técnica superior en Mantenimiento Electrónico, técnica superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, y técnica superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

En la familia de Energía y Agua los ciclos en los que se puede pedir la beca son tres: técnica en Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, técnica superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, y técnica superior en Energías Renovables.

La familia de Fabricación Mecánica incluye 11 ciclos: título profesional básico en Fabricación de Elementos Metálicos, título profesional básico en Fabricación y Montaje, técnica en Conformación por Moldeo de Metales y Polímeros, técnica en Joyería, técnica en Mecanizado, técnica en Soldadura y Calderería, técnica superior en Construcciones Metálicas, técnica superior en Diseño en Fabricación Mecánica, técnica superior en Óptica de Anteojería, técnica superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, y técnica superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros.

En la familia de Instalación y Mantenimiento son objeto de ayudas 8 ciclos: título profesional básico en Mantenimiento de Viviendas, técnica en Instalaciones de Producción de Calor, técnica en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, técnica en Mantenimiento Electromecánico, técnica superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, técnica superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, técnica superior en Mecatrónica Industrial, y técnica superior en Prevención de Riesgos Profesionales.

En cuanto a la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, hay 10 ciclos en los que se puede pedir la ayuda: título profesional básico en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo, título profesional básico en Mantenimiento de Vehículos, técnica en Carrocería, técnica en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, técnica en Electromecánica de Maquinaria, técnica en Electromecánica de Vehículos Automóviles, técnica superior en Automoción, técnica superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina, técnica superior en Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina, i técnica superior en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos en Aeronaves.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".