MESA SECTORIAL 1 JULIO: Reglament d’organització i funcionament (ROF) dels ISEACV // Reglamento de organización y funcionamiento (ROF) de los ISEACV

MESA SECTORIAL 1 JULIO: Reglament d’organització i funcionament  (ROF) dels ISEACV // Reglamento de organización y funcionamiento (ROF) de los ISEACV

En la Mesa Sectorial del dia 1 de juliol de 2021 s'han tractat els següents temes:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades l'11 i 19 de maig de 2021.

2. DECRET.../...d....d..........., del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels centres superiors d'ensenyaments artístics integrats en l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques Superiors de la Comunitat Valenciana.

3. Torn obert de paraula.

Amb relació al punt objecte de la Mesa, el ROF als ISEACV, d'UGT Ensenyament ha aportat una solució de cara a la tasca investigadora i la repartició d'hores, ja que és un tema que ha entrat en conflicte en la Mesa. Després d'escoltar la nostra intervenció, la directora d'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV, Inmaculada Sánchez, ha aprovat l'aportació nostra i la durà a terme: aquest curs 2021-2022 serà un curs transitori, i que al curs 2022-2023, que s'apliquen la regulació establerta a les universitats (presentat el projecte d'investigació, justificat i avaluat, s'assignaran les hores corresponents per investigar).

Un altre punt que s'ha tractat amb relació al ROF, i que el sindicat ha remarcat és poder aconseguir una major transparència en la selecció dels directors, i que el claustre, en aquest sentit, siga objecte de consulta.

També considerem que en els centres ISEACV, la tria d'horaris ha d'estar consensuada pels departaments corresponents i no solament en mans de la direcció, ja que podria comportar greuges. En aquest sentit, cal equilibrar la balança marcant clarament unes pautes amb  criteris pedagògics i raonats.

En el torn obert de paraula:

- Calendari de negociació juliol: s'ha sol·licitat per tal d'organitzar-se.

- Calendari de provisió de llocs: Segona quinzena de juliol.

- Oposicions 2021: major transparència, les rúbriques clares i exposades a la Web i als taulers dels tribunals corresponents.

- Oposicions futures: s'ha demanat major transparència també en relació amb les proves i que els opositors puguen tindre còpia d'aquestes.

- Cursos de valencià per al personal dels conservatoris que no presenten el requisit lingüístic: 1 de setembre 2022 s'acaba el termini d'acreditació d'aquest requisit i encara hi ha molts docents que no el tenen, per tant, és sol·licita que s'oferisca algun curs més.En la Mesa Sectorial del día 1 de julio de 2021 se han tratado los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas el 11 y 19 de mayo de 2021.

2. DECRETO.../...d....d..........., del Consejo, por el cual se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros superiores de enseñanzas artísticas integradas en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad Valenciana.

3. Turno abierto de palabra.

Con relación en su punto objeto de la Mesa, lo ROF a los ISEACV, de UGT Enseñanza ha aportado una solución de cara a la tarea investigadora y la repartición de horas, puesto que es un tema que ha entrado en conflicto en la Mesa. Después de escuchar nuestra intervención, la directora de Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana ISEACV, Inmaculada Sánchez, ha aprobado la aportación nuestra y la llevará a cabo: este curso 2021-2022 será un curso transitorio, y que en el curso 2022-2023, que se aplican la regulación establecida en las universidades (presentado el proyecto de investigación, justificado y evaluado, se asignarán las horas correspondientes para investigar).

Otro punto que se ha tratado con relación al ROF, y que el sindicato ha remarcado es poder conseguir una mayor transparencia en la selección de los directores, y que el claustro, en este sentido, sea objeto de consulta.

También consideramos que en los centros ISEACV, la elige de horarios tiene que estar consensuada por los departamentos correspondientes y no solo en manos de la dirección, puesto que podría comportar agravios. En este sentido, hay que equilibrar la balanza marcando claramente unas pautas con criterios pedagógicos y razonados.

En el turno abierto de palabra:

- Calendario de negociación julio: se ha solicitado para organizarse.

- Calendario de provisión de lugares: Segunda quincena de julio.

- Oposiciones 2021: mayor transparencia, las rúbricas claras y expuestas en la Web y a los tableros de los tribunales correspondientes.

- Oposiciones futuras: se ha pedido mayor transparencia también en relación con las pruebas y que los opositores puedan tener copia de estas.

- Cursos de valenciano para el personal de los conservatorios que no presentan el requisito lingüístico: 1 de septiembre 2022 se acaba el plazo de acreditación de este requisito y todavía hay muchos docentes que no lo tienen, por lo tanto, es solicita que se ofrezca algún curso más.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".