UGT INFORMA: Convocatòria concessió ajudes menjador escolar // Convocatoria ayudas comedor escolar.

UGT INFORMA: Convocatòria concessió ajudes menjador escolar // Convocatoria ayudas comedor escolar.
   

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2021-2022. [2021/6594]

(DOGV núm. 9106 de 14.06.2021) Ref. Base de dades 005845/2021

Objecte
1.1. La present resolució té com a objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, ajudes econòmiques per al finançament total o parcial del cost del servei de menjador escolar, de l'alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d'aquest servei complementari, durant el curs 2021-2022.
1.2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desplega; per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de Subvencions, i per l'Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 8294, 14.05.2018).

La present resolució s'aplicarà:
a) A l'alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, dependents de la conselleria amb competències en matèria d'educació, i a l'alumnat escolaritzat en centres privats concertats o centres de titularitat pública diferent de la Generalitat, que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria.
b) A l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat.
c) A l'alumnat de tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

RESOLUCIÓ COMPLETA.RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2021, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso escolar 2021-2022. [2021/6594]

(DOGV núm. 9106 de 14.06.2021) Ref. Base Datos 2021/6594

 

Objeto.
1.1. La presente resolución tiene como objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas económicas para la financiación total o parcial del coste del servicio de comedor escolar, del alumnado escolarizado en centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat, privados concertados o de titularidad pública diferente de la Generalitat que disponen de este servicio complementario, durante el curso 2021-2022.
1.2. Las ayudas que se concedan tendrán el carácter de subvención y se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y la normativa que la despliega; por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de Subvenciones, y por la Orden 18/2018, de 10 de mayo, de la Conselleria de Educación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana (DOGV 8294, 14.05.2018).

La presente resolución se aplicará:
a) Al alumnado escolarizado en centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat, dependientes de la conselleria con competencias en materia de educación, y al alumnado escolarizado en centros privados concertados o centros de titularidad pública distinta de la Generalitat, que disponen del servicio de comedor escolar, en niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.
b) Al alumnado de los centros específicos de Educación Especial de titularidad de la Generalitat.
c) Al alumnado de tercer nivel de Educación Infantil de primer ciclo de los centros que participan en el programa de incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años en colegios de Educación Infantil y Primaria de titularidad de la Generalitat.

RESOLUCIÓN COMPLETA


 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".