UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA: Carta mesures Infantil i Primària per al curs 2021-2022 //Carta medidas Infantil y Primaria para el curso 2021-2022.

UGT INFORMA: Carta mesures Infantil i Primària per al curs 2021-2022 //Carta medidas Infantil y Primaria para el curso 2021-2022.

Estimada directora, estimat director,

En primer lloc, volem agrair-vos l'ingent esforç que, tant els equips directius com el professorat, heu fet per a poder mantindre l'atenció educativa més adequada en una situació tan complexa com la que ha provocat la pandèmia de la COVID-19.

La millora de la situació de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 ha donat lloc a un canvi important en les directrius establides per les autoritats sanitàries. Malgrat això, durant el pròxim curs 2021-2022 caldrà continuar aplicant determinades mesures de prevenció i control per a continuar disposant de centres escolars saludables i assegurances, i al mateix temps aconseguir els objectius educatius i de sociabilitat que afavorisquen el desenvolupament del conjunt de l'alumnat i que garantisquen l'equitat.

El Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública continuen assenyalant l'organització dels grups de convivència estable (GCE) com l'opció, per a l'alumnat de menor edat, que millor pot garantir la traçabilitat i la gestió dels casos de contagis que es puguen produir i, que, al mateix temps, permet que les xiquetes i els xiquets d'aquestes edats puguen socialitzar i jugar entre ells, ja que és impossible, que en aquestes edats intentem que es troben en el centre mantenint tot el temps la distància social d'almenys 1,2 metres.

Partint d'aquestes consideracions, en tots els centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil i d'Educació Primària, l'organització del curs 2021-2022, s'haurà d'adequar als següents criteris:

  1. Tots els grups d'Educació Infantil i d'Educació Primària es configuraran com a grups de convivència estable, amb la ràtio establida per la normativa vigent a la Comunitat Valenciana.
  2. La situació actual de la pandèmia, juntament amb el fet que tot el personal docent i no docent dels centres educatius ja estarà vacunat abans de l'inici del pròxim curs, permetrà que tant el professorat especialista com el personal de suport a la inclusió, puga intervindre presencialment en els GCE, mantenint les mesures de prevenció i higiene establides per l'autoritat sanitària i mantenint la distància interpersonal de 1,2 metres amb l'alumnat. En aquest cas ja no farà falta que l'alumnat estiga acompanyat, en tot moment, pel seu tutor o tutora.

La Inspecció d'Educació assessorarà els centres en l'adequada aplicació dels criteris organitzatius definits en aquesta carta i, si escau, supervisarà la seua aplicació.

En els pròxims dies, la Direcció General de Personal Docent, comunicarà a tots els centres el professorat que tindrà assignat per al pròxim curs 2021-2022, en aplicació de l'Ordre 12/2013, de 14 de març, més el professorat addicional que us corresponga per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), així com el professorat addicional necessari per a garantir el bon funcionament dels centres durant el curs 2021-2022, d'acord amb la situació actual.

A partir de l'esmentada comunicació, i d'acord amb les instruccions que se us remetran des de la Direcció General de Personal Docent, haureu de proposar les especialitats que considereu adequades per als llocs corresponents a la dotació de professorat addicional indicada anteriorment, per a atendre totes les necessitats de tot l'alumnat del vostre centre durant el curs 2021-2022.

En relació amb el servei de menjador escolar, partint de l'experiència del curs passat i tenint en compte que aquest curs tots els grups podran organitzar-se com GCE, s'haurà d'analitzar la millor manera d'organitzar-lo i comunicar el número de personal monitor que es necessite, d'acord amb les instruccions que rebreu pròximament sobre aquest assumpte.

Una vegada més, us agraïm la vostra col·laboració i professionalitat que, sens dubte, ha sigut un dels pilars fonamentals per a poder mantindre la qualitat del nostre sistema educatiu i també serà, estem convençuts, la clau per a l'organització i el desenvolupament del curs 2021-2022.

Aquest esforç col·lectiu de la comunitat educativa serà clau per al manteniment, malgrat la pandèmia, d'un servei tan essencial com és l'educació pública.

El nostre alumnat i el conjunt de la societat ens necessiten.

Moltes gràcies.

Signat per Miguel Soler Gracia a 03/06/201

15.04:41Estimada directora, estimado director,

En primer lugar, queremos agradeceros el ingente esfuerzo que, tanto los equipos directivos como el profesorado, habéis hecho para poder mantener la atención educativa más adecuada en una situación tan compleja como la que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

La mejora de la situación de la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha dado lugar a un cambio importante en las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. A pesar de esto, durante el próximo curso 2021-2022 habrá que continuar aplicando determinadas medidas de prevención y control para continuar disponiendo de centros escolares saludables y seguros, y al mismo tiempo alcanzar los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo del conjunto del alumnado y que garanticen la equidad.

El Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública continúan señalando la organización de los grupos de convivencia estable (GCE) como la opción, para el alumnado de menor edad, que mejor puede garantizar la trazabilidad y la gestión de los casos de contagios que se puedan producir y, que, al mismo tiempo, permite que las niñas y los niños de estas edades puedan socializar y jugar entre ellos, puesto que es imposible, que en estas edades intentemos que se encuentren en el centro manteniendo todo el tiempo la distancia social de al menos 1,2 metros.

Partiendo de estas consideraciones, en todos los centros que imparten enseñanzas de Educación Infantil y de Educación Primaria, la organización del curso 2021-2022, se tendrá que adecuar a los siguientes criterios:

1. Todos los grupos de Educación Infantil y de Educación Primaria se configurarán como grupos de convivencia estable, con la ratio establecida por la normativa vigente en la Comunidad Valenciana.

2. La situación actual de la pandemia, junto con el hecho de que todo el personal docente y no docente de los centros educativos ya estará vacunado antes del inicio del próximo curso, permitirá que tanto el profesorado especialista como el personal de apoyo a la inclusión, pueda intervenir presencialmente en los GCE, manteniendo las medidas de prevención e higiene establecidas por la autoridad sanitaria y manteniendo la distancia interpersonal de 1,2 metros con el alumnado. En este caso ya no hará falta que el alumnado esté acompañado, en todo momento, por su tutor o tutora.

La Inspección de Educación asesorará a los centros en la adecuada aplicación de los criterios organizativos definidos en esta carta y, si procede, supervisará su aplicación.

En los próximos días, la Dirección General de Personal Docente, comunicará a todos los centros el profesorado que tendrá asignado para el próximo curso 2021-2022, en aplicación de la Orden 12/2013, de 14 de marzo, más el profesorado adicional que os corresponda para el desarrollo del Plan de actuación para la mejora (PAM), así como el profesorado adicional necesario para garantizar el buen funcionamiento de los centros durante el curso 2021-2022, de acuerdo con la situación actual.

A partir de la mencionada comunicación, y de acuerdo con las instrucciones que se os remitirán desde la Dirección General de Personal Docente, tendréis que proponer las especialidades que consideréis adecuadas para los lugares correspondientes a la dotación de profesorado adicional indicada anteriormente, para atender todas las necesidades de todo el alumnado de vuestro centro durante el curso 2021-2022.

En relación con el servicio de comedor escolar, partiendo de la experiencia del curso pasado y teniendo en cuenta que este curso todos los grupos podrán organizarse como GCE, se tendrá que analizar la mejor forma de organizarlo y comunicar el número de personal monitor que se necesite, de acuerdo con las instrucciones que recibiréis próximamente sobre este asunto.

Una vez más, os agradecemos vuestra colaboración y profesionalidad que, sin duda, ha sido uno de los pilares fundamentales para poder mantener la calidad de nuestro sistema educativo y también será, estamos convencidos, la clave para la organización y el desarrollo del curso 2021-2022.

Este esfuerzo colectivo de la comunidad educativa será clave para el mantenimiento, a pesar de la pandemia, de un servicio tan esencial como es la educación pública.

 Nuestro alumnado y el conjunto de la sociedad nos necesitan.

Muchas gracias.

Firmado por Miguel Soler Gracia a

03/06/201 15:04:41

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".