UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA: DECRET de 21 de maig, d’organització de l’orientació educativa i professional // DECRETO de 21 de mayo, de organización de la orientación educativa y profesional

UGT INFORMA: DECRET de 21 de maig, d’organització de l’orientació educativa i professional // DECRETO de 21 de mayo, de organización de la orientación educativa y profesional

DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià. [2021/6157]

Índex

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d’aplicació

Article 3. Estructura de l’orientació educativa i professional

Títol II. Organització de l’orientació educativa i professional

Capítol I. L’acció tutorial i l’orientació educativa

Article 4. Acció tutorial i orientació educativa

Capítol II. Els equips d’orientació educativa

Article 5. Equips d’orientació educativa

Article 6. Funcions de l’equip d’orientació educativa

Capítol III. Els departaments d’orientació educativa i professional

Article 7. Departaments d’orientació educativa i professional

Article 8. Funcions del departament d’orientació educativa i professional

Article 9. Direcció del departament d’orientació educativa i professional

Capítol IV. La coordinació externa dels equips d’orientació educativa i els departaments d’orientació educativa i professional

Article 10. Agrupacions d’orientació de zona

Article 11. Coordinació territorial de l’orientació Capítol V. Les unitats especialitzades d’orientació

Article 12. Unitats especialitzades d’orientació

Article 13. Funcions de les unitats especialitzades d’orientació

Article 14. Personal de les unitats especialitzades d’orientació

Article 15. Direcció de la unitat especialitzada d’orientació

Article 16. Secretaria-habilitació de la unitat especialitzada d’orientació

Títol III. La planificació de l’orientació educativa i professional

Article 17. Pla general d’orientació educativa i professional i d’acció tutorial

Disposicions addicionals .

rimera. Serveis psicopedagògics escolars

Segona. Gabinets psicopedagògics municipals

Tercera. Gabinets psicopedagògics autoritzats en centres privats concertats

Quarta. Centres privats concertats

Cinquena. Zones geogràficament aïllades i medi rural

Sisena. Unitats d’atenció i intervenció del Pla PREVI

Setena. Centres d’educació especial com a centres de recursos

Huitena. Canvis de denominació

Novena. Incidència pressupostària

Disposicions transitòries

Primera. Audició i llenguatge i orientació educativa en centres privats concertats

Segona. Personal no docent adscrit als serveis psicopedagògics escolars

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Desenvolupament reglamentari

Segona. Difusió i supervisió de la norma

Tercera. Modificació de l’Ordre 33/2018, de 10 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Quarta. Entrada en vigor

 


DECRETO 72/2021, de 21 de mayo, del Consell, de organización de la orientación educativa y profesional en el sistema educativo valenciano. [2021/6157]

Índice

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Artículo 3. Estructura de la orientación educativa y profesional

Título II. Organización de la orientación educativa y profesional

Capítulo I. La acción tutorial y la orientación educativa

Artículo 4. Acción tutorial y orientación educativa

Capítulo II. Los equipos de orientación educativa

Artículo 5. Equipos de orientación educativa

Artículo 6. Funciones del equipo de orientación educativa

Capítulo III. Los departamentos de orientación educativa y profesional

Artículo 7. Departamentos de orientación educativa y profesional

Artículo 8. Funciones del departamento de orientación educativa y profesional

Artículo 9. Dirección del departamento de orientación educativa y profesional

Capítulo IV. La coordinación externa de los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación educativa y profesional

Artículo 10. Agrupaciones de orientación de zona

Artículo 11. Coordinación territorial de la orientación

Capítulo V. Las unidades especializadas de orientación

Artículo 12. Unidades especializadas de orientación

Artículo 13. Funciones de las unidades especializadas de orientación

Artículo 14. Personal de las unidades especializadas de orientación

Artículo 15. Dirección de la unidad especializada de orientación

Artículo 16. Secretaría-habilitación de la unidad especializada de orientación

Título III. La planificación de la orientación educativa y profesional

Artículo 17. Plan general de orientación educativa y profesional y de acción tutorial

Disposiciones adicionales

Primera. Servicios psicopedagógicos escolares

Segunda. Gabinetes psicopedagógicos municipales

Tercera. Gabinetes psicopedagógicos autorizados en centros privados concertados

Cuarta. Centros privados concertados

Quinta. Zonas geográficamente aisladas y medio rural

Sexta. Unidades de atención e intervención del Plan PREVI

Séptima. Centros de educación especial como centros de recursos

Octava. Cambios de denominación

Novena. Incidencia presupuestaria

Disposiciones transitorias

Primera. Audición y lenguaje y orientación educativa en centros privados concertados

Segunda. Personal no docente adscrito a los servicios psicopedagógicos escolares

Disposición derogatoria

Única. Derogación normativa

Disposiciones finales

Primera. Desarrollo reglamentario

Segunda. Difusión y supervisión de la norma

Tercera. Modificación de la Orden 33/2018, de 10 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Cuarta. Entrada en vigor

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".