UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT Informa: Procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022 en les EOIs de la CV//Proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2021-2022 en las EOIs de la CV.

UGT Informa: Procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022 en les EOIs de la CV//Proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2021-2022 en las EOIs de la CV.

 RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. [2021/5866]

Nom del tràmit

Procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Objecte del tràmit

L'admissió i matrícula per al curs 2021-2022 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
Opcions:

1. Cursos curriculars presencials de 120 hores anuals:
Nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels diferents idiomes (consulte l'oferta d'idiomes i nivells en cadascuna de les 24 escoles oficials d'idiomes en http://eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula).
Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat dels centres educatius d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP).
Sessions: quatre hores setmanals distribuïdes en dues sessions.
Format intensiu: en algunes escoles oficials d'idiomes, l'alumnat pot completar un curs curricular de 120 hores en un sol quadrimestre, siga d'octubre a gener o de febrer a maig.
2. Cursos curriculars a distància d'anglés:
Nivells: Intermedi B1 i Intermedi B2 d'anglés
Dirigit a: la ciutadania en general
Sessions: completament en línia
3. Cursos curriculars en línia de 120 hores anuals:
Nivells: Intermedi B2 i Avançat C1 d'Anglés; i Avançat C1 de Valencià
Dirigit a: professorat dels centres educatius públics i privats concertats d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP).
4. Cursos formatius complementaris presencials de destresa oral de 30 o 60 hores anuals:
Nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels diferents idiomes.
Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat que s'aculla a les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP).
Finalitat: Aquesta oferta complementària estarà dedicada al treball de la destresa oral en algun dels nivells del MECR impartits (A2, B1, B2, C1 o C2), a grups d'iniciació, de preparació de les proves de certificació, de perfeccionament o d'actualització de l'idioma.
5. Prova de Nivell:
Dirigida a: persones amb coneixements previs en un idioma superiors al primer curs del nivell Bàsic A2 i que no poden acreditar-los.
Els cursos a distància amb el programa "That's English!" del nivell Bàsic A2 d'Anglès no formen part d'aquesta convocatòria.

 • Termini de presentació

Obertura plataforma OVIDOC per a la sol·licitud de cursos d'anglès i valencià per al professorat del PIALP de nou
ingrés: Des de les 12:00 hores del 28 de maig de 2021 fins a les 23:59 hores del 6 de juny de 2021.
Enllaç OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/
Obertura assistent telemàtic d'admissió per a sol·licitud de plaça - primer període: A partir de les 12:00 hores del 11 de juny de 2021 fins a les 23:59 hores del 28 de juny de 2021.

-Els participants del programa PIALP realitzaran una única sol·licitud en la qual podrà triar els idiomes anglés i/o valencià, encara que també podran afegir altres idiomes (amb un màxim de 3, sense la consideració de PIALP en aquests idiomes). Tot participant podrà realitzar una única sol·licitud en la qual es podrà triar un màxim de tres idiomes.
En convocatòria ordinària només hauran d'accedir a l'assistent telemàtic els següents col·lectius:
-Alumnat matriculat en el curs 2020-21 en alguna EOI en l'idioma que sol·licita (el professorat PIALP està inclòs en aquest col·lectiu).

-Candidats que no hagen estat matriculats en una EOI en el curs 2020-21 en l'idioma que sol·licita (el professorat PIALP de nou ingrés està inclòs en aquest col·lectiu). Aquests candidats hauran de tindre el requisit acadèmic sol·licitat en el curs sol·licitat. En cas contrari l'alumne haurà d'inscriure's en la prova de nivell de l'1 al 6 de setembre de 2021 (http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula), matricular-se en la prova en l' EOI de la seua elecció i sol·licitar plaça en l'assistent telemàtic.

Sol·licitud als cursos curriculars d'anglés a distància dels nivells intermedi B1 i B2:
A partir de les 10:00 hores del día 13 de juliol de 2021 fisn a les 14:00 horas del dia 15 de juliol de 2021.

Preinscripció a la prova de nivell:
A partir de les 12:00 hores del 1 de setembre de 2021 fins a les 23:59 hores del 6 de setembre de 2021.

Enllaç a la preinscripció a la prova de nivell: http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula
Les proves es faran en setembre en el calendari marcat per cada escola oficial d'idiomes. Informació concreta sobre aquest tema en la pàgina web de l'EOI del seu interés.
Obertura assistent telemàtic d'admissió per a sol·licitud de plaça - segon període: a: A partir de les12:00 hores del dia 15 de setembre de 2021 fins a les 23:59 hores del dia 19 de setembre de 2021.
- Els participants del programa PIALP realitzaran una única sol·licitud en la qual es podrà triar els idiomes anglés i/o valencià, encara que també podran afegir altres idiomes (amb un màxim de 3, sense la consideració de PIALP en aquests idiomes). Tot participant podrà realitzar una única sol·licitud en la qual es podrà triar un màxim de tres idiomes.
Enllaç assistent: http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

Inici

 • On s'ha d'anar?

Presencial

En les secretaries de les Escoles Oficials d'Idiomes assignades per a la formalització de la matrícula.
NOMÉS formalitzaran la matrícula les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut admeses i que hagen completat el tràmit correctament.

Teniu en compte que per a:
-El professorat interessat en un curs PIALP el tràmit serà telemàtic a través de la plataforma OVIDOC:
Únicament sol·licitarà participar en les accions formatives dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP) el professorat dels centres educatius públics i privats concertats d'ensenyament no universitari que no forme part del mateix.
Els periodes d'admissió ordinari i extraordinari serà a través de l'assistent telemàtic:

-L'alumnat general de nou ingrés que sol·licite l'admissió i faça la petició d'horaris i d'escoles oficials d'idiomes oferits per ordre de preferència. Només en cas de ser admès efectuarà el pagament de les taxes.
-L'alumnat general que durant el curs 2020-2021 ha sigut alumne i desitge matricular-se en el següent curs únicament sol·licita l'admissió i farà la petició d'horaris en ordre de preferència. Solament en cas de ser admés efectuarà el pagament de les taxes.
-Les persones que han realitzat la preinscripció a la prova de nivell.
-L'alumnat PIALP presencial que sol·licita la petició d'horaris en ordre de preferència.
-L'alumnat PIALP presencial de nou ingrés que sol·licita la petició d'horaris en ordre de preferència.

-Atenció! L'alumnat PIALP en línia no sol·licita a través de l'assistent telemàtic.

Per internet

A través de l'enllaç corresponent:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

 • Què s'ha de presentar?

La documentació s'ha de presentar en la secretaria de l'EOI assignada en el moment de formalitzar la matrícula.
Alumnat general. Documentació general:
Justificant del pagament en la taxa, excepte alumnat PIALP.
Justificant d'horari en què han sigut admesos

 • Com sol·licitar-ho?

Passos

 • Resultats de l'adjudicació de vacants per a tot l'alumnat usuari de l'assistent telemàtic (primer període): 9 de juliol de 2021.
 • Formalització de matrícula professorat del PIALP dels cursos en línia matriculat durant el curs 2020-2021 que ha
  superat el curs en la convocatòria ordinària: abans del 6 de juliol de 2021 en la secretaria de l'EOI assignada en el moment de formalitzar la matrícula.
 • Formalització de matrícula professorat del PIALP de nou ingrés admés en un curs en línia: abans del 6 de juliol de 2021 remetent la documentació a l'EOI de Castelló de la Plana.
 • Formalització de matrícula dels usuaris de l'assistent telemàtic que han obtingut plaça al juliol: des del 12 de juliol fins al 2 de setembre de 2021 en la secretaria de l'EOI assignada en el moment de formalitzar la matrícula.
 • Publicació en cada EOI del llistat d'adjudicats i de la llista d'espera per als cursos curriculars dels nivells intermedi B1 i B2 d'anglés a distància: 6 de setembre de 2021.
 • Formalització de matrícula en els cursos curriculars d'anglés a distància dels nivells intermedi B1 i B2 per a l'alumnat que haja obtingut plaça: 10 i 13 de setembre de 2021.
 • Resultat de l'adjudicació de vacants per a tot l'alumnat usuari de l'assistent telemàtic (segon període): 23 de setembre de 2021.
 • Formalització matrícula per als candidats que hagen obtingut plaça al setembre: des del 23 de setembre de 2021 fins al 30 de setembre de 2021 en la secretaria de l'EOI assignada en el moment de formalitzar la matrícula.
 • Matrícula cursos complementaris:des del 16 fins al 23 de setembre de 2021 o altres períodes durant el curs, d'acord amb l'inici de les classes en els diferents cursos complementaris en la secretaria de l'EOI assignada en el moment de formalitzar la matrícula.
 • Període d'últimes vacants: a partir del 5 d'octubre de 2021, per ordre d'arribada en la secretaria de l'EOI de la seua elecció en el moment de formalitzar la matrícula.

Com es tramita telemàticament?
Enllaç OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/
Enllace assistent des de: http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

ENLLAÇ NOTÍCIA COMPLETA.

  

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se establece el calendario y el proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2021- 2022 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. [2021/5866]

Proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2021-2022 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana.

Objeto del trámite

La admisión y matrícula para el curso 2021-2022 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana.

Opciones:
1. Cursos curriculares presenciales de 120 horas anuales:

Niveles: Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de los diferentes idiomas (consulte la oferta de idiomas y niveles en cada una de las 24 escuelas oficiales de idomas en http://eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula).
Dirigido a: la ciudadanía en general y al profesorado de los centros educativos de enseñanza no universitaria que participe en las acciones formativas dentro del Plan integral de aprendizaje de lenguas para el profesorado (PIALP).
Sesiones: cuatro horas minutos semanales distribuidas en dos sesiones.
Formato intensivo: en algunas escuelas oficiales de idiomas, el alumnado puede completar un curso curricular de 120 horas en un solo cuatrimestre, ya sea de octubre a enero o de febrero a mayo.
2. Cursos curriculares a distancia de inglés:
Niveles: Intermedio B1 e Intermedio B2 de inglés
Dirigido a: la ciudadanía en general
Sesiones: completamente en línea
3. Cursos curriculares en línea de 120 horas anuales:
Niveles: Intermedio B2 y Avanzado C1 de inglés; y Avanzado C1 de valenciano
Dirigido a: profesorado de los centros educativos públicos y privados concertados de enseñanza no universitaria que
participe en las acciones formativas dentro del Plan Integral de Aprendizaje de Lenguas para el Profesorado (PIALP).
4. Cursos formativos complementarios presenciales de destreza oral de 30 o 60 horas anuales:
Niveles: Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de los diferentes idiomas.
Dirigido a: la ciudadanía en general y al profesorado que se acoja a las acciones formativas dentro del Plan integral de
aprendizaje de lenguas para el profesorado (PIALP).
Finalidad: Esta oferta complementaria estará dedicada al trabajo de la destreza oral en alguno de los niveles del
MECR impartidos (A2, B1, B2, C1 o C2), a grupos de iniciación, de preparación de las pruebas de certificación, de
perfeccionamiento o de actualización del idioma.
5. Prueba de Nivel:
Dirigida a: personas con conocimientos previos en un idioma superiores al primer curso del nivel Básico A2 y que no pueden acreditarlos.
Los cursos a distancia con el programa "That's English!" del Nivel Básico A2 de inglés no forman parte de esta convocatoria.

Plazo de presentación

Plazos de presentación admisión
Apertura plataforma OVIDOC para la solicitud de cursos de inglés y valenciano para el profesorado del PIALP de nuevo
ingreso: Desde las 12:00 horas del 28 de mayo de 2021 hasta las 23:59 horas del 6 de junio de 2021.
Enlace OVIDOC:
https://ovidoc.edu.gva.es/


Apertura asistente telemático de admisión para solicitud de plaza - primer período: A partir de las 12:00 horas del 11 de juny de 2021 hasta las 23:59 horas del 28 de juny de 2021.

-Los participantes del programa PIALP realizarán una única solicitud en la que podrá elegir los idiomas inglés y/o valenciano, aunque también podrán añadir otros idiomas (con un máximo de 3, sin la consideración de PIALP en estos idiomas).
Todo participante podrá realizar una única solicitud en la que se podrá elegir un máximo de tres idiomas.
En convocatoria ordinaria solo deberán acceder al asistente telemático los siguientes colectivos:
- Alumnado matriculado en el curso 2020-21 en alguna EOI en el idioma que solicita (el profesorado PIALP está incluido en este colectivo).
- Candidatos que no hayan estado matriculados en una EOI en el curso 2020-21 en el idioma que solicita (el profesorado PIALP de nuevo ingreso está incluido en este colectivo). Dichos candidatos deberán tener el requisito académico solicitado en el curso solicitado. En caso contrario el alumno deberá preinscribirse en la prueba de nivel del del 1 al 6 de septiembre de 2021 (http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula), matricularse en la prueba en la EOI de su elección y solicitar plaza en el asistente telemático.

Solicitud a los cursos curriculares de inglés a distancia de los niveles intermedio B1 y B2:
A partir de las 10.00 horas del día 13 de julio de 2021 hasta las 14.00 horas del día 15 de julio de 2021.

Preinscripción a la prueba de nivel:
A partir de las 12:00 horas del 1 de septiembre de 2021 hasta las 23:59 horas del 6 de septiembre de 2021.


Enlace a la preinscripción a la prueba de nivel: http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula
Las pruebas se harán en septiembre en el calendario marcado por cada escuela oficial de idiomas. Información concreta al respecto en la página web de la EOI de su interés.

Apertura asistente telemático de admisión para solicitud de plaza - segundo período: A partir de las 12:00 horas del día 15 de septiembre de 2021 hasta las 23:59 horas del día 19 de septiembre de 2021.
-Los participantes del programa PIALP realizarán una única solicitud en la que se podrá elegir los idiomas inglés y/o valenciano, aunque también podrán añadir otros idiomas (con un máximo de 3, sin la consideración de PIALP en estos idiomas). Todo participante podrá realizar una única solicitud en la que se podrá elegir un máximo de tres idiomas.

Enlace asistente: http://eoi.gva. Tenga en cuenta que para:

-El profesorado interesado en un curso PIALP el trámite será telemático a través de la plataforma OVIDOC:

Únicamente solicitará participar en las acciones formativas dentro del Plan Integral de Aprendizaje de Lenguas para el Profesorado (PIALP) el profesorado de los centros educativos públicos y privados concertados de enseñanza no universitaria que no forme parte del mismo.

Los períodos de admisión ordinario y extraordinario será a través del asistente telemático:

-El alumnado general de nuevo ingreso que solicite la admisión y haga la petición de horarios y de escuelas oficiales de idiomas ofertados por orden de preferencia. Solo en caso de ser admitido efectuará el pago de las tasas.

-El alumnado general que durante el curso 2020-2021 ha sido alumno y desee matricularse en el siguiente curso únicamente solicita la admisión y hará la petición de horarios en orden de preferencia. Solo en caso de ser admitido efectuará el pago de las tasas.

-Las personas que han realizado la preinscripción a la prueba de nivel.

-El alumnado PIALP presencial que solicita la petición de horarios en orden de preferencia.

-El alumnado PIALP presencial de nuevo ingreso quesolicita la petición de horarios en orden de preferencia.

-¡Atención! El alumnado PIALP en línea no solicita a través del asistente telemático.

Por internet

A través del enlace correspondiente:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Inicio

¿Qué documentación se debe presentar?

La documentación debe presentarse en la secretaría de la EOI asignada en el momento de formalizar la matrícula.

-Alumnado general:. Documentación general:

Justificante del pago en la tasa, excepto alumnado PIALP.

Justificante de horario en que han sido admitidoses/va/admissio-i-matricula

¿Cómo se tramita?

Pasos

 • Resultados de la adjudicación de vacantes para todo el alumnado usuario del asistente telemático (primer periodo): 9 de julio de 2021.
 • Formalización matrícula profesorado del PIALP de los cursos en línea matriculado durante el curso 2020-2021 que ha
 • superado el curso en la convocatoria ordinaria: antes del 6 de julio de 2021 en la secretaría de la EOI asignada en el momento de formalizar la matrícula.
 • Formalización matrícula profesorado del PIALP de nuevo ingreso admitido en un curso en línea: antes del 6 de julio de 2021 remitiendo la documentación a la EOI de Castelló de la Plana.
 • Formalización de matrícula de los usuarios del asistente telemático que han obtenido plaza en julio: desde el 12 de julio hasta el 2 de septiembre de 2021 en la secretaría de la EOI asignada en el momento de formalizar la matrícula.
 • Publicación en cada EOI del listado de adjudicados y de la lista de espera para los cursos curriculares de los niveles intermedio B1 y B2 de inglés a distancia: 6 de septiembre de 2021.
 • Formalización de matrícula en los cursos curriculares de inglés a distancia de los niveles intermedio B1 y B2 para el alumnado que haya obtenido plaza: 10 y 13 de septiembre de 2021.
 • Resultado de la adjudicación de vacantes para todo el alumnado usuario del asistente telemático (segundo periodo): 23 de septiembre de 2021.
 • Formalización matrícula para los candidatos que hayan obtenido plaza en septiembre: desde el 23 de septiembre de 2021 hasta el 30 de setembre de 2021 en la secretaría de la EOI asignada en el momento de formalizar la matrícula.
 • Matrícula cursos complementarios: desde el 16 hasta el 23 de septiembre de 2021 u otros periodos durante el curso, de acuerdo con el inicio de las clases en los diferentes cursos complementarios en la secretaría de la EOI asignada en el momento de formalizar la matrícula.
 • Período de últimas vacantes: a partir del 5 de octubre de 2021, por orden de llegada en la secretaría de la EOI de su elección en el momento de formalizar la matrícula.

¿Cómo se tramita telemáticamente?

Enlace OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/

Enlace asistente desde: http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

ENLACE NOTÍCIA COMPLETA.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".