Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: La Conselleria d'Educació vulnera drets als docents d'altres CCAA en les Comissions de Servei// La Conselleria de Educación vulnera los derechos a los docentes de otras CCAA en las Comisiones de Servicios.

UGT INFORMA: La Conselleria d'Educació vulnera drets als docents d'altres CCAA en les Comissions de Servei// La Conselleria de Educación vulnera los derechos a los docentes de otras CCAA en las Comisiones de Servicios.
 

Mostrem la més completa oposició a la interpretació i aplicació que es pretén fer de la causa nº8 de les comissions de servei (interés particular) per al cas del professorat que, procedent de l'últim concurs de trasllats, ha obtingut destí definitiu a la Comunitat Valenciana i, amb caràcter general, serà funcionari/a dependent d'aquesta Conselleria d'Educació a partir de l'1 de setembre de 2021, data en la qual també estan diferits tots els efectes de les comissions de servei per les diferents causes.

Per tot això, des d'UGT Ensenyament PV ens oposem a la rectificació, aclariment o correcció d'errors que es pretén realitzar de les corresponents convocatòries de les comissions de servei per al curs 2021-2022 sobre aquest particular, i mantenim el criteri i l'opinió que aquest professorat té dret a participar també per la causa nº8 (interés particular), en igualtat de condicions que la resta, al ser a 1 de setembre de 2021 i amb caràcter general, funcionari/a docent d'aquesta administració.

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2021-2022, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2021/5947]

(DOGV núm. 9094 de 27.05.2021) Ref. Base de dades 2021/5947


 

Mostramos nuestra más completa oposición a la interpretación y aplicación que se pretende hacer de la causa nº8 de las comisiones de servicio (interés particular) para el caso del profesorado que, procedente del último concurso de traslados, ha obtenido destino definitivo en la Comunidad Valenciana y, a todos los efectos, será funcionario/a dependiente de esta Conselleria de Educación a partir del 1 de septiembre de 2021, fecha en la que también están diferidos todos los efectos de las comisiones de servicio por las diferentes causas.

Por todo ello, UGT Enseñanza PV se opone a la rectificación, aclaración o corrección de errores que se pretende realizar de las correspondientes convocatorias de las comisiones de servicio para el curso 2021-2022 sobre este particular, y mantenemos el criterio y la opinión de que este profesorado tiene derecho a participar también por la causa nº8 (interés particular), en igualdad de condiciones que el resto, al ser a 1 de septiembre de 2021 y a todos los efectos, funcionario/a docente de esta administración. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de puestos de trabajo en comisión de servicios, durante el curso 2021/2022, para el funcionariado de carrera de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y para el funcionariado docente que imparte enseñanzas de régimen especial, en centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Generalitat Valenciana. [2021/5947]

(DOGV núm. 9094 de 27.05.2021) Ref. Base Datos 2021/5947

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".