UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA: UGT Ensenyament PV demana l'equiparació dels cossos docents | UGT Enseñanza PV exige la equiparación de los cuerpos docentes.

UGT INFORMA: UGT Ensenyament PV demana l'equiparació dels cossos docents | UGT Enseñanza PV exige la equiparación de los cuerpos docentes.

 

UGT ENSENYAMENT PV DEMANA L'EQUIPARACIÓ DELS COSSOS DOCENTS 


0TodosA1El sindicat de treballadors i treballadores de l'Ensenyament d'UGT PV continua treballant per l'equiparació salarial i de condicions laborals de tots els cossos docents, especialment perquè els cossos de Mestres, Professors Tècnics d'FP i Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, s’equiparen amb el grup professional A1.

Per això, davant el desenvolupament legislatiu i reglamentari de la nova llei educativa, la LOMLOE, UGT Ensenyament PV considera que és moment per a la reclassificació dels grups i nivells de tots els cossos docents, garantint amb aquesta equiparació el principi socialista que defensa el sindicat i que afirma que “a igual treball” s'ha de cobrar “igual salari” i tindre les mateixes condicions laborals.

I així, oberta la negociació per a la integració del professorat tècnic d'FP en el cos de Professorat d'Ensenyament Secundari, des d'UGT Ensenyament PV exigim el pas de tot el seu professorat al cos superior amb independència de les seues titulacions, respectant les seues titulacions d'ingrés i accés. I demanen també que aquest procés no es dilate en el temps o es dificulte i limite només a els/les titulats/des universitaris, que tenen dret a la integració ja en el cos superior, sinó que també s'ha de contemplar i protegir la situació de els/les titulats/des superiors d'FP que treballen en la funció pública educativa, garantint també la seua integració o equiparació, en igualtat de condicions, drets i retribucions, que la resta dels seus companys i companyes amb titulació universitària.

Per tant i transitòriament, mentre subsistisca aquesta injustificable desigualtat, i es tramiten les possibles solucions definitives, la solució transitòria a aplicar seria un complement autonòmic perquè el professorat enquadrat en el subgrup A2, Mestres, Mestres de Taller d’Arts Plàstiques y Disseny i Professors Tècnics d'FP, passara a cobrar el mateix que el professorat que ja pertany al subgrup A1.

Amb tot, des d'UGT Ensenyament PV hem de destacar que no pot servir de cap manera aquesta negociació ara oberta, que pretén millorar les condicions i salaris i la promoció de tot el professorat tècnic d'FP, per a eliminar les titulacions declarades equivalents a l'efecte de docència reconegudes per la legislació educativa i que també ens han servit per a organitzar el sistema educatiu d'FP que tenim, donant una resposta de qualitat en la prestació del servei educatiu que la ciutadania i els treballadors i treballadores necessiten.

Per tot això, des d'UGT Ensenyament PV considerem que, en substitució del cos de Professorat tècnic d'FP, declarat a extingir, s'ha de crear un nou cos docent de professorat d'FP, que integre al professorat del cos declarat a extingir i al professorat d'FP que actualment ja forma part del cos de Professorat d'Ensenyament Secundari, i a totes les seues especialitats docents (29 del cos tècnic i 25 del cos d'ensenyament secundari), i analitzar el perfil docent que necessita cadascuna d'elles amb reconeixement exprés de les titulacions d'FP actualment vàlides, altres noves titulacions i l'experiència professional i docent que es precise en cadascuna d'elles. 

 

UGT ENSEÑANZA PV EXIGE LA EQUIPARACIÓN DE LOS CUERPOS DOCENTES 

4TodosA1El sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de UGT PV continúa trabajando por la equiparación salarial y de condiciones laborales de todos los cuerpos docentes, especialmente para que los cuerpos de Maestros, Profesores Técnicos de FP y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se integren o equiparen con el grupo profesional A1.

Por ello, ante el desarrollo legislativo y reglamentario de la nueva ley educativa, la LOMLOE, UGT Enseñanza PV considera que es momento para la reclasificación de los grupos y niveles de todos los cuerpos docentes, garantizando con esta equiparación el principio socialista que defiende el sindicato y que afirma que “a igual trabajo” se debe cobrar “igual salario” y tener las mismas condiciones laborales.

Y así, abierta la negociación para la integración del profesorado técnico de FP en el cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria, desde UGT Enseñanza PV exigimos el paso de todo su profesorado al cuerpo superior con independencia de sus titulaciones, respetando sus titulaciones de ingreso y acceso. Y pedimos también que este proceso no se dilate en el tiempo o se dificulte y limite solo a los/as titulados/as universitarios/as, que tienen derecho a integrase ya en el cuerpo superior, sino que también se debe contemplar y proteger la situación de los/as titulados/as superiores de FP que trabajan en la función pública educativa, garantizando también su integración o equiparación, en igualdad de condiciones, derechos y retribuciones, que el resto de sus compañeros y compañeras con titulación universitaria.

Por tanto y transitoriamente, mientras subsista esta injustificable desigualdad, y se tramitan las posibles soluciones definitivas, la solución transitoria a aplicar sería un complemento autonómico para que el profesorado encuadrado en el subgrupo A2, Maestros, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Técnicos de FP, pasase a cobrar lo mismo que el profesorado que ya pertenece al subgrupo A1.

Con todo, desde UGT Enseñanza PV debemos destacar que no puede servir en modo alguno esta negociación ahora abierta, que pretende mejorar las condiciones y salarios y la promoción de todo el profesorado técnico de FP, para eliminar las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia reconocidas por la legislación educativa y que también nos han servido para organizar el sistema educativo de FP que tenemos, dando una respuesta de calidad en la prestación del servicio educativo que la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras necesitan.

Por todo ello, desde UGT Enseñanza PV consideramos que, en sustitución del cuerpo de Profesorado técnico de FP, declarado a extinguir, se debe crear un nuevo cuerpo docente de profesorado de FP, que integre al profesorado del cuerpo declarado a extinguir y al profesorado de FP que actualmente ya forma parte del cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria, y a todas sus especialidades docentes (29 del cuerpo técnico y 25 del cuerpo de enseñanza secundaria), y analizar el perfil docente que necesita cada una de ellas con reconocimiento expreso de las titulaciones de FP actualmente válidas, otras nuevas titulaciones y la experiencia profesional y docente que se precise en cada una de ellas.volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".