UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA: Formació en anglés // Formación en inglés.

UGT INFORMA: Formació en anglés // Formación en inglés.

UGT ENSENYAMENT PV valora positivament l'oferta formativa que proposa la Conselleria d'Educació en llengües estrangeres però resulta necessari exigir-li que reforce i realitze les mesures extraordinàries que estableix la disposició transitòria primera, al punt 5, de l'Ordre 35/2018, de 22 d'agost. Com es recordarà aquesta Ordre estableix l'exigència del requisit lingüístic de valencià (un nivell C1 de valencià) al professorat dels ensenyaments de règim especial per a ocupar els seus llocs docents. En aquesta normativa s'estableix una moratòria de cinc cursos per a la seua plena exigència i que finalitza el pròxim 31 de desembre de 2022, és a dir el pròxim curs. Fins ara ja han passat 4 cursos de l'establiment de l'esmentada moratòria i nul·les han sigut les mesures i accions formatives extraordinàries realitzades per la Conselleria d'Educació perquè aquest professorat adquirisca el seu nivell de competència lingüística que els serà exigit en un futur pròxim.

UGT ENSENYAMENT PV va demanar una reunió urgent amb el conseller i el secretari autonòmic d'Educació per a tractar d'aquest assumpte al desembre de 2020 i encara no hem obtingut resposta. També hem reiterat aquesta petició en les últimes Meses Sectorials que hem tingut, la necessitat d'una Taula Sectorial monogràfica per a tractar aquest tema, i també hem obtingut per part de la Conselleria d'Educació la callada per resposta.

Des d'UGT ENSENYAMENT PV ens temem el pitjor, ja que quan finalitze la moratòria assenyalada, molts dels professors i professores interines d'aquests ensenyaments que actualment tenen vacant de curs complet (més de 400) es veuran acomiadats del sistema educatiu per no tindre el requisit lingüístic per al qual ara hauria d'estar-li formant el mateix empresari que li ho exigirà, la Conselleria d'Educació.Formació en anglés

  • La Conselleria invertirà 1,8 milions d'euros en el programa que reconverteix aquest curs les estades a l'estranger en cursos en línia
  • Hi haurà 1.500 places per a la formació al llarg de cinc mesos i van destinades al personal docent dels centres sostinguts amb fons públics
  • La sol·licitud de plaça s'ha de presentar en l'Oficina Virtual del Docent https://ovidoc.edu.gva.es abans del 16 de maig a les 23.59 hores

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha adaptat el programa d'estades a l'estranger per a aprendre anglés del professorat al context de la pandèmia. És per això que el programa s'ha dissenyat per a dur-lo a terme en línia i està destinat al professorat d'Infantil, Primària, Secundària i FP dels centres sostinguts amb fons públics i al professorat especialista d'anglés de les EOI.

En la convocatòria que es publica en el DOGV s'ofereixen 1.500 places: 200 per a mestres d'Infantil, 425 per a mestres de Primària; 600 per a professorat de Secundària i 250 més per a professorat d'FP, a més de 25 places per a especialistes en anglés de les EOI.

Itinerari formatiu configurat per tres mòduls independents

L'itinerari formatiu té tres mòduls independents. El primer és un 'Crash Course' intensiu de sis dies repartits entre l'1 de juliol i el 31 d'agost. Són 30 hores de formació intensiva en llengua anglesa, a raó de cinc diàries. Vora la meitat d'aquesta formació, un total de 12 hores, seran classes orals de conversa 'one to one', d'un alumne sol amb professorat nadiu. Les 18 hores restants seran classes grupals de conversa en grups d'un màxim de cinc participants.

El segon mòdul tindrà format de webinari de cinc dies de duració i s'impartiran del 13 al 17 de setembre. Aquests seminaris en línia versaran sobre el tractament integrat de llengües i continguts, així com altres metodologies i eines didàctiques. Són 15 hores en cinc dies, a raó de tres hores cada dia.

El tercer mòdul és un curs de 55 hores que es desenvoluparà del 20 de setembre al 20 de novembre. Cada alumne o alumna, que comptarà amb un tutor o tutora personal que guiarà i avaluarà setmanalment el seu aprenentatge, podrà connectar-se a l'hora que millor li convinga per a fer les tasques encomanades per a cada setmana. La finalitat d'aquest curs a la carta serà potenciar i millorar les competències lingüístiques de cada participant, i per aquest motiu es partirà del seu nivell lingüístic.

Requisits de participació i termini d'inscripció

Per a participar en el programa cal ser professor o professora en servei actiu en els centres sostinguts amb fons públics, acreditar un nivell B1 mínim de competència en anglés i estar impartint docència aquest curs 2020-2021 en alguna de les etapes educatives a les quals va dirigit el curs.

La sol·licitud de plaça s'ha de presentar en l'Oficina Virtual del Docent (consultar aquí) abans del 16 de maig a les 23.59 hores. El personal docent que hi vulga participar haurà d'omplir la sol·licitud per via telemàtica utilitzant el formulari d'inscripció que estarà a la seua disposició en la plataforma esmentada.

Tots els detalls de la convocatòria es poden consultar en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana', en la resolució que s'ha publicat (consultar aquí).

Aquest programa se suma a la formació habitual en les EOI que ofereix Educació de la Generalitat de cursos gratuïts d'anglés al professorat valencià de 120 hores de duració en els nivells A2, B1, B2 i C1.

Enllaç notícia

Per a rebre novetats del sector EDUCATIU, ho poden fer ara enviant un missatge de whatsapp amb el seu nom i cognoms, cos, especialitat i centre de treball al número de telèfon següent: 685128990 (Pepe Gil UGT). Recordeu que es tracta d’una LLISTA DE DIFUSIÓ, no un grup de whatsapp.UGT ENSEÑANZA PV valora positivamente la oferta formativa que propone la Conselleria de Educación en lenguas extranjeras pero resulta necesario exigirle que refuerce y realice las medidas extraordinarias que establece la disposición transitoria primera, en su punto 5, de la Orden 35/2018, de 22 de agosto. Como se recordará esta Orden establece la exigencia del requisito lingüístico de valenciano (un nivel C1 de valenciano) al profesorado de las enseñanzas de régimen especial para ocupar sus puestos docentes. En dicha normativa se establece una moratoria de cinco cursos para su plena exigencia y que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2022, es decir el próximo curso. Hasta ahora ya han pasado 4 cursos del establecimiento de la mencionada moratoria y nulas han sido las medidas y acciones formativas extraordinarias realizadas por la Conselleria de Educación para que este profesorado adquiera su nivel de competencia lingüística que les será exigido en un futuro próximo.  

UGT ENSEÑANZA PV pidió una reunión urgente con el conseller y el secretario autonómico de Educación para tratar de este asunto en diciembre de 2020 y todavía no hemos obtenido respuesta. También hemos reiterado esta petición en las últimas Mesas Sectoriales que hemos tenido, la necesidad de una Mesa Sectorial monográfica para tratar este tema, y también hemos obtenido por parte de la Conselleria de Educación la callada por respuesta.

Desde UGT ENSEÑANZA PV nos tememos lo peor, ya que cuando finalice la moratoria señalada, muchos de los profesores y profesoras interinas de estas enseñanzas que actualmente tienen vacante de curso completo (más de 400) se verán despedidos del sistema educativo por no tener el requisito lingüístico para el que ahora debería estarle formando el mismo empleador que se lo exigirá, la Conselleria de Educación.   

Formación en inglés

  • La Consellería invertirá 1,8 millones de euros en el programa que reconvierte este curso las estancias en el extranjero en cursos en línea
  • Habrá 1.500 plazas para la formación a lo largo de cinco meses y van destinadas al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos
  • La solicitud de plaza se tiene que presentar en la Oficina Virtual del Docente https://ovidoc.edu.gva.es antes del 16 de mayo a las 23.59 horas

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha adaptado el programa de estancias en el extranjero para aprender inglés del profesorado al contexto de la pandemia. Es por eso que el programa se ha diseñado para llevarlo a cabo en línea y está destinado al profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria y FP de los centros sostenidos con fondos públicos y al profesorado especialista de inglés de las EOI.

En la convocatoria que se publica en el DOGV se ofrecen 1.500 plazas: 200 para maestros de Infantil, 425 para maestros de Primaria; 600 para profesorado de Secundaria y 250 más para profesorado de FP, además de 25 plazas para especialistas en inglés de las EOI.

Itinerario formativo configurado por tres módulos independientes

El itinerario formativo tiene tres módulos independientes. El primero es un 'Crash Course' intensivo de seis días repartidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Son 30 horas de formación intensiva en lengua inglesa, a razón de cinco diarias. Borde la mitad de esta formación, un total de 12 horas, serán clases orales de conversación 'one tono one', de un alumno solo con profesorado nativo. Las 18 horas restantes serán clases grupales de conversación en grupos de un máximo de cinco participantes.

El segundo módulo tendrá formado de webinari de cinco días de duración y se impartirán del 13 al 17 de septiembre. Estos seminarios en línea versarán sobre el tratamiento integrado de lenguas y contenidos, así como otras metodologías y herramientas didácticas. Son 15 horas en cinco días, a razón de tres horas cada día.

El tercer módulo es un curso de 55 horas que se desarrollará del 20 de septiembre al 20 de noviembre. Cada alumno o alumna, que contará con un tutor o tutora personal que guiará y evaluará semanalmente su aprendizaje, podrá conectarse en la hora que mejor le convenga para hacer las tareas encomendadas para cada semana. La finalidad de este curso a la carta será potenciar y mejorar las competencias lingüísticas de cada participante, y por este motivo se partirá de su nivel lingüístico.

Requisitos de participación y plazo de inscripción

Para participar en el programa hay que ser profesor o profesora en servicio activo en los centros sostenidos con fondos públicos, acreditar un nivel B1 mínimo de competencia en inglés y estar impartiendo docencia este curso 2020-2021 en alguna de las etapas educativas a las cuales va dirigido el curso.

La solicitud de plaza se tiene que presentar en la Oficina Virtual del Docente (consultar aquí) antes del 16 de mayo a las 23.59 horas. El personal docente que quiera participar tendrá que llenar la solicitud por vía telemática utilizando el formulario de inscripción que estará a su disposición en la plataforma mencionada.

Todos los detalles de la convocatoria se pueden consultar en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana', en la resolución que se ha publicado (consultar aquí).

Este programa se suma a la formación habitual en las EOI que ofrece Educación de la Generalitat de cursos gratuitos de inglés al profesorado valenciano de 120 horas de duración en los niveles A2, B1, B2 y C1.

Enlace noticia

Para recibir novedades del sector EDUCATIVO, lo pueden hacer ahora enviando un mensaje de whatsapp con su nombre y apellidos, cuerpo, especialidad y centro de trabajo al número de teléfono siguiente: 685128990 (Pepe Gil UGT). Recordáis que se trata de una LISTA DE DIFUSIÓN, no un grupo de whatsapp.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".