UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA: FP. UGT Ensenyament PV rebutja rotundament la proposta del Ministeri contra el professorat tècnic d'FP || UGT Enseñanza PV rechaza rotundamente la propuesta del Ministerio contra el profesorado técnico de FP.

UGT INFORMA: FP. UGT Ensenyament PV rebutja rotundament la proposta del Ministeri contra el professorat tècnic d'FP || UGT Enseñanza PV rechaza rotundamente la propuesta del Ministerio contra el profesorado técnico de FP.

UGT Ensenyament PV rebutja rotundament la proposta del Ministeri contra el professorat tècnic d'FP.

El sindicat de treballadores i treballadors de l'Ensenyament d'UGT PV rebutja rotundament la proposta del Ministeri d'Educació i FP d'eliminar per a l'exercici de la docència en FP de les titulacions d'FP Superior. Aquesta és la primera mesura que marca el full de ruta definit pel Ministeri en l'aplicació de la LOMLOE, que va en la direcció equivocada i contrària a la que hauria de ser, en contra i amb maltractament al professorat tècnic d'FP amb titulació superior d'FP i a la mateixa FP.

Concretament, aquesta mesura suposa eliminar el reconeixement per a l'accés a la funció pública docent de les titulacions d'FP Superior que es declaraven equivalents a les titulacions universitàries i vàlides per a l'exercici professional de l'ensenyament en deu de les vint-i-nou especialitats docents de la FP que formaven part del cos de professorat tècnic d'FP i que ara, després de declarar-se la seua extinció per la LOMLOE, s'integren en el cos de professorat d'Ensenyament Secundari.

Aquestes deu especialitats són Cuina i Pastisseria; Estètica; Fabricació en Instal·lació de Fusteria i Moble; Manteniment de Vehicles; Mecanitzat i Manteniment de Màquines; Patronatge i Confecció; Perruqueria; Producció en Arts Gràfiques; Serveis de Restauració i Soldadura.

Totes elles tenen un marcat caràcter professional molt pràctic, no academicista o teòric sinó totalment vinculat al tipus d'oficis i professions al qual es dirigeix i que, per això, precisen un perfil docent d'un titulat superior d'FP amb experiència en el sector o la família professional, més que d'un titulat universitari, la formació i el perfil del qual professional és més generalista i diferent, no està definit per a servir o exercir en aquesta mena de docència o simplement no existeix.UGT REBUTJA

Aquesta mesura afecta molt negativament al sistema educatiu d'FP i el fa molt més teòric, donat el perfil formatiu que tindran els futurs docents, deslligant-lo dels sectors professionals i activitats productives a les quals ha de servir. I a més, i això també és greu, amb aquesta mesura s'elimina, suprimeix i acomiada del sistema educatiu d'FP al professorat amb titulació d'FP Superior, actualment més d'un 40% del professorat tècnic d'FP, un total aproximat de 12.000 professors i professores en tota Espanya i de 1.600 al País Valencià, la majoria d'ells professors i professores interines. Són especialitats que tenen moltes dificultats per a reclutar al seu personal docent, i a partir d'ara aquestes seran molt més amb aquesta mesura, ja que s'acomiadaran a molts i moltes d'elles o se'ls impedirà el seu accés.

Així, amb aquesta decisió, als nous titulats d'FP Superior i experiència professional se'ls impedeix l'accés a la funció pública docent, al professorat interí amb titulació superior d'FP i experiència se li acomiada del sistema educatiu, al no complir els nous requisits de titulació i, finalment, al professorat de carrera amb titulació d'FP Superior i experiència se'ls marca el camí que recorreran fins a la seua extinció: congelació de les seues condicions laborals, econòmiques i retributives, impossibilitat de la promoció professional dins de la carrera docent i nul reconeixement a la seua experiència professional i docent.

Per a UGT Ensenyament PV aquesta mesura és totalment inadmissible i continuem proposant en el seu lloc el respecte, reconeixement i ampliació de les titulacions d'FP Superior per a l'exercici professional de la docència en FP i ara, com a punt de partida, en lloc de la seua eliminació, que es respecten i mantinguen en totes les especialitats docents que passen i s'integren en el cos de professorat d'Ensenyament Secundari.

Des d'UGT Ensenyament PV demanem la creació d'un cos de professorat d'FP, amb iguals condicions laborals, econòmiques i retributives, i de promoció professional que el professorat del cos d'Ensenyament Secundari, en el qual s'integren tant les especialitats d'FP d'aquest cos docent com les especialitats docents del cos tècnic d'FP, declarat a extingir per la LOMLOE. Aquest cos docent nou o el de professorat d'Ensenyament Secundari, si no es crea el nou que demanem, ha d'admetre i reconéixer les titulacions d'FP Superior com a equivalents a les universitàries i perfectament vàlides per a l'exercici de la docència en FP, començant per mantindre i actualitzar les que estableix l'Annex VI del RD 276/2007, de 23 de febrer, per a així poder analitzar posteriorment, especialitat per especialitat, quin ha de ser el perfil docent més adequat per a impartir els ensenyaments que tenen atribuïdes.

FPenlluita

 


UGT Enseñanza PV rechaza rotundamente la propuesta del Ministerio contra el profesorado técnico de FP.


El sindicato de trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza de UGT PV rechaza rotundamente la propuesta del Ministerio de Educación y FP de eliminar para el ejercicio de la docencia en FP las titulaciones de FP Superior. Esta es la primera medida que marca la hoja de ruta definida por el Ministerio en la aplicación de la LOMLOE, que va en la dirección equivocada y contraria a la que debería ser, en contra y con maltrato al profesorado técnico de FP con titulación superior de FP y a la propia FP.   

Concretamente, esta medida supone eliminar el reconocimiento para el acceso a la función pública docente de las titulaciones de FP Superior que se declaraban equivalentes a las titulaciones universitarias y válidas para el ejercicio profesional de la enseñanza en diez de las veintinueve especialidades docentes de la FP que formaban parte del cuerpo de profesorado técnico de FP y que ahora, tras declararse su extinción por la LOMLOE, se integran en el cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria.

Estas diez especialidades son Cocina y Pastelería; Estética; Fabricación en Instalación de Carpintería y Mueble; Mantenimiento de Vehículos; Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas; Patronaje y Confección; Peluquería; Producción en Artes Gráficas; Servicios de Restauración y Soldadura.

Todas ellas tienen un marcado carácter profesional muy práctico, no academicista o teórico sino totalmente vinculado al tipo de oficios y profesiones al que se dirige y que, por ello, precisan un perfil docente de un titulado superior de FP con experiencia en el sector o la familia profesional, más que de un titulado universitario, cuya formación y perfil profesional es más generalista y diferente, no está definido para servir o ejercer en este tipo de docencia o simplemente no existe.

Esta medida afecta muy negativamente al sistema educativo de FP y lo hace mucho más teórico, dado el perfil formativo que tendrán los futuros docentes, desligándolo de los sectores profesionales y actividades productivas a las que debe servir. Y además, y esto también es grave, con esta medida se elimina, suprime y despide del sistema educativo de FP al profesorado con titulación de FP Superior, actualmente más de un 40% del profesorado técnico de FP, un total aproximado de 12.000 profesores y profesoras en toda España y de 1.600 en el País Valenciano, la mayoría de ellos profesores y profesoras interinas. Son especialidades que tienen muchas dificultades para reclutar a su personal docente, y a partir de ahora éstas serán mucho más con esta medida, ya que se van a despedir a muchos y muchas de ellas o se les va a impedir su acceso.fp 240421

Así, con esta decisión, a los nuevos titulados de FP Superior y experiencia profesional se les impide el acceso a la función pública docente, al profesorado interino con titulación superior de FP y experiencia se le despide del sistema educativo, al no cumplir los nuevos requisitos de titulación y, finalmente, al profesorado de carrera con titulación de FP Superior y experiencia se les marca el camino que van a recorrer hasta su extinción: congelación de sus condiciones laborales, económicas y retributivas, imposibilidad de la promoción profesional dentro de la carrera docente y nulo reconocimiento a su experiencia profesional y docente.

Para UGT Enseñanza PV esta medida es totalmente inadmisible y seguimos proponiendo en su lugar el respecto, reconocimiento y ampliación de las titulaciones de FP Superior para el ejercicio profesional de la docencia en FP y ahora, como punto de partida, en lugar de su eliminación, que se respeten y mantengan en todas las especialidades docentes que pasan y se integran en el cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria.

Desde UGT Enseñanza PV pedimos la creación de un cuerpo de profesorado de FP, con iguales condiciones laborales, económicas y retributivas, y de promoción profesional que el profesorado del cuerpo de Enseñanza Secundaria, en el que se integren tanto las especialidades de FP de este cuerpo docente como las especialidades docentes del cuerpo técnico de FP, declarado a extinguir por la LOMLOE. Este cuerpo docente nuevo o el de profesorado de Enseñanza Secundaria, si no se crea el nuevo que pedimos, debe admitir y reconocer las titulaciones de FP Superior como equivalentes a las universitarias y perfectamente válidas para el ejercicio de la docencia en FP, empezando por mantener y actualizar las que establece el Anexo VI del RD 276/2007, de 23 de febrero, para así poder analizar posteriormente, especialidad por especialidad, cuál debe ser el perfil docente  más adecuado para impartir las enseñanzas que tienen atribuidas.UGTrebujta


UGT Ensenyament PV rebutja rotundament la proposta del Ministeri contra el professorat tècnic d'FP.

UGT Enseñanza PV rechaza rotundamente la propuesta del Ministerio contra el profesorado técnico de FP.


volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".