UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA. PTFP: l’extinció futura. El RD Llei no soluciona el problema. || La extinción futura. El RD Ley no soluciona el problema.

UGT INFORMA. PTFP: l’extinció futura. El RD Llei no soluciona el problema. || La extinción futura. El RD Ley no soluciona el problema.

L’extinció futura del professorat Tècnic d’FP. El RD Llei no soluciona el problema.

Des d'UGT Ensenyament PV, considerem insuficient el RD Llei que prepara el Govern per a resoldre la situació del PTFP generat per la LOMLOE.

Com es recordarà la disposició addicional 11a de la LOMLOE va declarar l'extinció del cos de PTFP i la seua integració en el cos docent del professorat d'Ensenyament Secundari, per a així equiparar les condicions econòmiques i laborals del seu professorat. La integració està prevista a través de les titulacions que es tinga al entrar la LOMLOE en vigor, i que pretén que per accedir al cos docent superior es presenten amb titulació universitària.

Això provoca que més del 40% dels docents afectats, que no la tenen, se'ls impedisca l'accés al cos superior.

Nosaltres considerem que això és un greu error, ja que divideix al col·lectiu docent i no li reconeix la seua experiència professional, a més, impossibilita continuar treballant acomiadant-los de les borses de treball si és professorat interí.

Des d'UGT Ensenyament PV proposem la modificació de la DA 11a de la LOMLOE i la creació d'un nou cos docent d'FP, amb iguals condicions que la del d'Ensenyament Secundari, que integre les especialitats del cos tècnic que s'extingeix i les especialitats docents d'FP incorporades al cos d'Ensenyament Secundari, i, la incorporació del professorat sense exclusió i en igualtat de condicions, analitzant especialitat per especialitat quins perfils docents  són els més adequats per a impartir els ensenyaments, respectant i actualitzant el perfil docent ja establert, amb el reconeixement de les titulacions declarades equivalents per a l'exercici de la docència.

Per tot això, és necessària una normativa actualitzada per a garantir el curs pròxim la prestació del servei educatiu i el dret a l'educació de la ciutadania. No obstant això, des d'UGT Ensenyament PV pensem que hauria d'haver-se aprofitat aquesta llei per a corregir les disfuncions de la LOMLOE, modificar la seua disposició addicional 11a en els termes que hem analitzat i iniciar el procés d'equiparació salarial i de condicions de treball de tot el professorat tècnic d'FP.

Finalment, exposar que en l'article 95 de la LOE, que tracta sobre els requisits i el perfil dels docents d'FP, han de respectar-se les condicions i requisits de titulació que actualment tenen els docents que desenvolupen aquests ensenyaments, declarant equivalents per a l'exercici de la docència, aquelles que siguen necessàries i que ja recull el nostre sistema educatiu.TablaPeriódica FP v1.1 mar2017 001 

La extinción futura del profesorado Técnico de FP. El RD Ley no soluciona el problema.

 

Desde UGT Enseñanza PV, consideramos insuficiente el RD Ley que prepara el Gobierno para resolver la situación del PTFP generado por la LOMLOE.

Cómo se recordará la disposición adicional 11ª de la LOMLOE declaró la extinción del cuerpo de PTFP y su integración en el cuerpo docente del profesorado de Enseñanza Secundaria, para así equiparar las condiciones económicas y laborales de su profesorado. La integración está prevista a través de las titulaciones que se tenga al entrar la LOMLOE en vigor, y que pretende que para acceder al cuerpo docente superior se exija titulación universitaria.

Esto provoca que más del 40% de los docentes afectados, que no la tienen, se les impida el acceso al cuerpo superior.

Nosotros consideramos que esto es un grave error, puesto que divide al colectivo docente y no le reconoce su experiencia profesional, además, imposibilita continuar trabajando, y despidiéndolos de las bolsas de trabajo si es profesorado interino.

Desde UGT Enseñanza PV proponemos la modificación de la DA 11.ª de la LOMLOE y la creación de un nuevo cuerpo docente de FP, con iguales condiciones que la del de Enseñanza Secundaria, que integre las especialidades del cuerpo técnico que se extingue y las especialidades docentes de FP incorporadas al cuerpo de Enseñanza Secundaria, y, la incorporación del profesorado sin exclusión y en igualdad de condiciones, analizando especialidad por especialidad qué perfiles docentes son los más adecuados para impartir las enseñanzas, respetando y actualizando el perfil docente ya establecido, con el reconocimiento de las titulaciones declaradas equivalentes para el ejercicio de la docencia.

Por todo esto, es necesaria una normativa actualizada para garantizar el curso próximo la prestación del servicio educativo y el derecho a la educación de la ciudadanía. Sin embargo, desde UGT Enseñanza PV pensamos que tendría que haberse aprovechado esta ley para corregir las disfunciones de la LOMLOE, modificar su disposición adicional 11ª en los términos que hemos analizado e iniciar el proceso de equiparación salarial y de condiciones de trabajo de todo el profesorado técnico de FP.

Finalmente, exponer que en el artículo 95 de la LOE, que trata sobre los requisitos y el perfil de los docentes de FP, han de respetarse las condiciones y requisitos de titulación que actualmente tienen los docentes que desarrollan estas enseñanzas, declarando equivalentes para el ejercicio de la docencia, aquellas que sean necesarias y que ya recoge nuestro sistema educativo.DOCUMENTACIÓ || DOCUMENTACIÓN:
Medios

Debate y votación en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la 161/002279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la seguridad normativa para el Profesorado Técnico de Formación Profesional tras la entrada en vigor de la LOMLOE. Votacion: A favor 16 votos, en contra 18 votos. Se rechaza la proposión.
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".